Pateikti Trečiadienis, 28 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Naujam projektui reikia naujos sąmonės

Krizė, globalizacija

Nuomonė (Aleksandras Duginas, politologas, filosofas): liberalus modelis kūrėsi remdamasis nesulaikomo ekonomikos augimo logika. Už nenutrūkstamo augimo galimybių įrodymus ekonomistai R. Mertonas ir M. Skoulzas gavo Nobelio premiją.
1997 m. jie moksliniais tyrimais, kuriuose naudojami matematiniai skaičiavimai, įrodė, kad jokios krizės jokiomis aplinkybėmis nebus, o finansų rinkos augimas bus begalinis.
Kai dėl krizės liberalus ekonominės sistemos modelis žlugo, paaiškėjo, kad kito modelio nėra, nėra plano ir net šio plano metmenų. Šis darbas niekur  pasaulyje nebuvo atliktas.
Dalykas tas, kad siūlant naujus projektus, visų pirma reikia pakeisti savo sąmonę. O to ekonomistai negali.
Antrasis pasaulinis karas buvo Didžiosios depresijos rezultatas. Gal toks krizės sprendimo variantas gali išsivystyti ir dabar?
Komentaras: Reikalas tas, kad karas nepadės, nes daugiau nėra energijos šaltinių, realizavimo rinkų. Nebent tikslas būtų sunaikinti nereikalingus milijardus žmonių…
O štai sąmonę reikia keisti – kitu atveju naujo ekonomikos modelio mes nepajėgsime net įsivaizduoti. Tačiau tam reikalingi ekonomistai, gebantys įsivaizduoti protingo materialaus vartojimo modelį ir dvasinį pripildymą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Yra problemų, yra patarimų – sprendimo nėra

Ekspertai apie krizę

Sprendimas – žmogaus prigimties pasikeitime

Komentarų nėra

Noriu pamatyti duodantį save

Dvasinis darbas, Grupė

Iš Baal Sulamo knygos „Šamati“ 5 straipsnio „Lišma – tai žadinimas iš aukščiau“:
Žmogus pratinasi dirbti, kad duotų, nesidairydamas į save, neieškodamas skonio savo darbe, o tikėdamas, kad savo darbu suteikia malonumą Kūrėjui. Ir žmogus turi tikėti, kad Kūrėjas priima jo pastangas, kad ir kokios jos būtų.
Klausimas: Kaip galima suteikti malonumą Kūrėjui? Ką tai reiškia?
Atsakymas: Mūsų tikrovė nekito, nesikeičia ir nesikeis – ji visada yra ta pati. Dabar ji mums atrodo kaip tamsa ir paslėptis, tačiau nepaisant to, norime įsivaizduoti, kad esame susilieję su Kūrėju.
Man trukdo tik tai, kad į Jį nežvelgiu taip, kaip Jis į mane. Šis atotrūkis ir įstumia mane į tamsą, dėl jo nejaučiu, kad esu su Kūrėju, kad esu pripildytas Šviesos. Ir vietoj šito suvokiu savo tikrovę kaip mūsų pasaulį.
Dėl to reikia nuolatos visai kaip vaikui įsivaizduoti: aš noriu atskleidimo – t. y. noriu duoti Kūrėjui. Ar iš tikrųjų aš apie tai mąstau? Jeigu nukreipiu į Jį savo mintis per grupę, per draugus, idant visus 613 savo širdies norų ištaisyčiau į davimą, jei esu pasiruošęs atlikti visus šiuos 613 priesakų, tada ruošiu indą Kūrėjui atskleisti.
Čia ir slypi visa kabalos metodika. Reikalingos pastangos – daugiau mums nieko nereikia daryti.

Iš 2011 m. liepos 5 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip galima suteikti malonumą Kūrėjui?

Kaip suteikti malonumą Kūrėjui?

Patikrink save

Komentarų nėra