Pateikti Šeštadienis, 1 spalio, 2011 dienos įrašai.


Su šventėmis!

Platinimas

Prasideda Naujieji Metai pagal žydų kalendorių. Aš manau, kad tai bus ypatingi metai. Pirmąkart mums atsiskleidžia tarpusavio laidavimo sistema, kurią turime nešti pasauliui, kad jis žinotų, kad būtent ši tarpusavio sistema turi įsivyrauti tarp žmonių. Tik tokiu keliu mes pasieksime gėrį.
Ir todėl tai bus geri metai – juk žinia apie gėrį pasklis po visą pasaulį ir kartu su aštrėjančia krize supurtys žmones, nukreipdama juos prie mūsų medžiagos. Jie pripažįsta, kad yra vienintelė metodika, kuri gali suteikti žmonijai gėrį materialiąja prasme, o svarbiausia, didžiulę, amžiną, absoliučią naudą dvasiniame pasaulyje.
Esu įsitikinęs, kad įžengiame į gerą būseną. Viskas priklauso nuo pusiausvyros tarp gėrio ir blogio jėgų – ir mes teisingai ir puikiai judame pirmyn. Reikia tik dar sustiprėti.
Internete visomis pasaulio kalbomis, visame pasaulyje turime sukurti stiprią platinimo sistemą, kad ji pasiektų kiekvieną, bet kokio mentaliteto žmogų. Tuo pačiu, neabejotinai neleisime jokiai blogio jėgai pasireikšti pasaulyje. Aš turiu gerą jausmą.
Tai ir yra geri metai, kurių aš visiems linkiu!

Komentarų nėra

Dramatiškoji ekonomika

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Nuomonė (Duglas Jolker, Virdžinijos ekonomikos universiteto Ridžent profesorius, JTO darbuotojas finansinės krizės klausimais): Dabartiniai dramatiški įvykiai finansų rinkose patvirtina, kad tai ne įprasta ekonominė krizė, bet lemtinga visos postmodernistinės ekonominės sistemos krizė.
Šios sistemos pagrindas – manipuliacijos vartotojų sąmone ir apgailėtini spekuliatyvaus ekonominio elito interesai. Jai būdinga manipuliacijomis išpūsta prekių, paslaugų, valiutos, akcijų, kreditų kaina.
Dabartinė krizė – tai postmodernistinės visuomenės pasitikėjimo informacija krizė, kurioje žodis „tiesa“ tapo juokinga ir naivia kvailyste. Šios visuomenės pagrindas buvo visaapimanti apgaulė ir manipuliacijos.
Bet anksčiau ar vėliau iliuzinio, klaidingai sukonstruoto pasaulio tikrovė turėjo susidurti su sunkia ekonomine tikrove. Kai taip ir atsitiko, oro burbulų tvirtovės ėmė sproginėti. Žmonės ėmė suprasti, kad ekonomikoje, kurios pagrindas melas ir manipuliacijos, niekuo pasitikėti negalima. O visaapimančioje nepasitikėjimo situacijoje rinka ir ekonomika negali egzistuoti apskritai.
Ši ekonomika sukurta amžiaus viduryje, kai sparčiai ėmė vystytis manipuliacijos priemonės: TV, reklama, rinkodara, prekių ženklosklaida, MT, spekuliatyvios globalios finansų rinkos ir t.t. Jų darbo vaisius – sąmoningai iškreipta pasaulio tikrovė, netikrų vertybių sukūrimas, iracionalaus vartotojiško elgesio formavimas.
Jie mėgino įteigti, kad tiesa – tai žodžiai, kuriais tikima; kad interpretacija svarbesnė už tikrovę; kad tikrąsias vertybes kuria ne racionalūs žmonių poreikiai, o iracionalūs vaizdai ir simboliai.
Ši sistema atsirado praėjusio amžiaus viduryje, kai pramoninę ekonomiką ir pramoninę eksploataciją pakeitė manipuliacinė ekonomika.
Žmogus joje tapo eksploatacijos objektu ne tik kaip gamintojas, bet ir kaip įpirštų prekių vartotojas, ir kaip investuotojas į išpūstus finansinius institutus. Manipuliacijų aukomis tapo ištisos tautos ir šalys, kurios savo išteklius iškeitė į iliuzines, niekuo nepadengtas finansines priemones.

„Vaidinimas baigtas. Laikas vilktis kailinius ir grįžti namo. Apsidairė. Bet nei kailinių, nei namų nerado“ (V. Rozanovas apie „įprasto pasaulio“ krachą po 1917 metų revoliucijos).

Daugiau šia tema skaitykite:

Ekonomika – jau ne mokslas

Egoistinė globalizacija – neišgydo nei visuomenės, nei žmonių

Yra problemų, yra patarimų – sprendimo nėra

Komentarų nėra

Skaidrus pasaulis

Realybės suvokimas

Klausimas: Ar turiu ištaisyti tuos norus, kurie šiandien atsiranda manyje bendraujant su kitais žmonėmis: pinigų, valdžios, žinių norai?
Atsakymas: Ne, tu nepaisai šių norų. Kam? Palik juos. Kiekvienam jie atsiskleidžia skirtinga kombinacija, tačiau tau reikia taisyti savo požiūrį į artimą bendrai, neskaidant jo į dalis.
Į savo troškimus reaguok paprastai: pirmiausia reikia pasiekti tyro davimo lygmenį: „nedaryk kitam to, kas nepatinka pačiam“ – nesimėgauk, kai kitiems blogai.
Juk sąmoningai ar ne, aš visuomet linkęs į juos žiūrėti iš aukšto: jei žmogus žemiau manęs – man gerai, o jei jis aukščiau – man blogai. Todėl pirmiausia noriu pasiekti tokį lygmenį, kuriame nelyginčiau kitų su savimi. Daugiau nenoriu apie kitus spręsti pagal save.
Kai įgyju tokį požiūrį, pasaulis mano akyse įgauna visiškai kitokią formą. Tarytum numetu vieną užuolaidą, nuimu vieną filtrą nuo savojo suvokimo – ir atlapoju naują pasaulį. Netikėtai pamatau kitus, atitrūkusius nuo savęs, nuo savojo ego. Aš šalinu bet kokią asmeninę naudą bet kokį suinteresuotumą.
Daugiau nevertinu žmogaus išoriškai, pagal aprangą, elgesį, apskritai į jį nežiūriu – aš neutralizavau mūsų tarpusavio santykius. Pasaulis pilnas galimybių. Kokių? Kol kas nežinau. Juk man nieko netrūksta, aš tiesiog egzistuoju drauge su kitais, nedarydamas jiems to, kas nepatiktų pačiam.
Tai labai skaidri, tyra pakopa – juk ji atsiskleidžia aukščiau visų materialių žmogaus norų. Iš išorės jos visiškai neatskirsi – tiesiog tu matai jau kitokį pasaulį.
Sunku aprašyti jo bruožus. Ar matai, kad žmonės kenčia? Ar jie atrodo visi teisuoliai, ar skirstomi į gerus ir blogus? Labai sudėtinga paaiškinti vidinį vaizdą, atsirandantį žmoguje, kai jis nusiima egoistinį filtrą.
Šiaip ar taip, tau pateikiama visiškai kitokia realybė, kitokie santykiai tarp žmonių. Juk kiekvienas matuoja pagal savo trūkumus, o tu išsilaisvinai iš šių trūkumų ir matai pasaulį, neiškreiptą kreivo egoizmo veidrodžio.

Iš 2011 m. birželio 20 d. pamokos pagal straipsnį „Toros dovanojimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Norus reikia ne eksploatuoti, o taisyti

Daugiau norų – gerų ir skirtingų…

Visa kūrinija bus tavo!

Komentarų nėra