Pateikti Pirmadienis, 3 spalio, 2011 dienos įrašai.


Ilgai lauktas liberalios pasaulinės sistemos žlugimas

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Nuomonė: (A. Duginas, iš naujos knygos „Krizė, ekonominės teorijos pabaiga“): Krizė nėra ekonominė. Žlugo pats liberalios ekonominės sistemos modelis. Tai kapitalistinės pasaulio sistemos žlugimas – visi ieško išsigelbėjo ir reikia ruoštis pačiam blogiausiam.
Turime vilkinti laiką, kad liaudis suvoktų įvykusių procesų svarbą bei negrįžtamumą ir  kad būtų sukurtas  alternatyvus išsigelbėjimo planas,  nauja ekonominė sistema.
Visi ankstesni ekonominiai planai buvo sudaryti remiantis nepaliaujamo ekonomikos augimo logika. Ekonomistai R. Mertonas ir M. Skoulzas gavo Nobelio premiją, dar 1997 metais įrodę, kad tokia krizė, kaip dabartinė jokiomis aplinkybėmis negali įvykti, nes finansinės rinkos augimas yra begalinis.
Ir nors visi šie lūkesčiai subyrėjo, tačiau iki šiandienos nėra net naujojo plano eskizo. Vis dar bandoma apginti liberalų modelį, nors jo jau nebėra. Dabartinė krizė yra rimtesnė, nei Didžioji 1929 metų depresija. Mes artėjame prie apokalipsės, nes žlugo sistema, kuri buvo laikoma vienintele teisinga ir veiksminga.
Komentaras: Ekonomika – tai žmogaus prigimties ir visuomeninių ryšių atspindys. Ankstesnė ekonomika nebeveikia, nes mes patys to nesuvokdami įžengėme į naujus visuomenės ryšius – gamta mus įvedė į globalius integralius santykius, todėl mūsų seni, egoistiniai ryšiai neveikia.
Privalome išstudijuoti naujus visuomeninius santykius ir šviesti žmones naujam pasaulio gyvenimui. Jei sukursime gerus tarpusavio ryšius, gamta grąžins mus į pusiausvyrą su ja.

Daugiau šia tema skaitykite:

Eksperto nusivylimas…

Sprendimas – žmogaus prigimties pasikeitime

Ekonomika – mūsų santykių kopija

Komentarų nėra

Nešanti banga

Dvasinis darbas, Grupė, Ketinimas, malda

Klausimas: Kaip pradėti reikalauti Kūrėjo, jeigu Jo atžvilgiu jaučiuosi visiškas nulis?
Atsakymas: Mūsų darbas − ne kapstytis savyje, o užsiiminėti savo aplinka. Daugiau mums nėra su kuo dirbti – tik ties santykiais, suartėjimu, susijungimu su kitais, nes indai buvo sudaužyti.
Kūrėjas – tai, kas atsiskleidžia mūsų ištaisytuose noruose. Jais mums ir reikia rūpintis, o Šviesa yra absoliučioje ramybėje. Kiek sutapatiname savo norus su Šviesa, davimo savybe, tiek jie atskleis šią davimo savybę, ir tai vadinsis Kūrėjo atsiskleidimu kūriniams.
Kaip radijo imtuvas gali priimti ir atkurti garsus – juk šių garsų ore nėra? Ir dėl to, kad radijo imtuve sužadiname tokią pat radijo bangą, kokia yra išorėje, abi šios bangos dėl savo formos panašumo susijungia ir įvyksta ,,rezonansas“. Taip imtuvo viduje jos abi sukelia jų bendrą rezultatą, kurį girdime kaip garsą.
Juk mes negalime girdėti radijo bangų, jų dažnių diapazonas mūsų ausiai yra nesuvokiamas. Bet šioje pagrindinėje, ,,nešančioje“ bangoje yra tam tikras priedas, ,,armonika“. Jei savybėmis supanašėjame su pagrindine banga, tai imame girdėti šią armoniką, viduje slypintį balsą.
Tokiu pat principu veikia visi mūsų jutimo organai, ir lygiai taip mes turime nukreipti save, kad užmegztume ryšį su Kūrėju.

Iš 2011 m. rugsėjo 22 d. pamokos pagal knygos „Šamati“ straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Pažadinti sustingusią žemę

Nuolat šviečianti saulė

Pradėti nuo nulio

Komentarų nėra