Pateikti Trečiadienis, 5 spalio, 2011 dienos įrašai.


Suprasti, kaip kuriama permainų ideologija

Krizė, globalizacija

Nuomonė (S. Mironovas, RF federacijos tarybos pirmininkas): Visais laikais filosofai ieškojo atsakymo į klausimą „Kas yra žmogus?“ Reikia eiti prie pačios būties pamatų – žmogaus. Jeigu nori, kad pasaulis pasikeistų norima tau kryptimi – pasikeisk pats.
Svarbiausia – padidinti žmogaus saviraiškos galimybes, jo laisvą pasirinkimą. Mes atidžiai sekame filosofines diskusijas šiuolaikiniame pasaulyje. Pasaulinės finansų krizės ir staigių ekonomikos pokyčių sąlygomis mums svarbu suprasti, kaip formuojasi permainų ideologija.
Dabartinė krizė – socialinė ir tik po to ekonominė ir finansinė. Tradicinės mąstymo schemos negali paaiškinti vykstančių transformacijų. Reikalingos naujos intelektinės praktikos.
Komentaras: Suprasti, kaip kuriasi permainų ideologija, neįmanoma, nesuvokiant gamtos tikslo. Juk kiekvienas veiksmas tampa aiškus būtent iš galutinio tikslo. Esant galutinėje būsenoje yra suprantamas visas tokio griežto priežasties ir pasekmės dėsnio vystymosi reikalingumas.
Net jei ir kalbama apie būtinybę ištaisyti žmogaus egoizmą kaip viso blogio priežastį, žmogus, nesuvokęs tikslo, negalės aprašyti savo išsitaisymo metodikos.

Daugiau šia tema skaitykite:

Keičiame save kartu

Naujam projektui reikia naujos sąmonės

Bet kokiam užsispyrimui yra ribos

Komentarų nėra

Idėjų variklis

Platinimas

Tik rūpindamiesi plačiuoju pasauliu užčiuopsime mūsų vienybės teritoriją. Susijungimas turi būti rūpinantis kuo nors. Lygiai taip pat rūpindamiesi vaikais sutuoktiniai pradeda jaustis tėvais, globėjais.
Todėl mums reikia dėti jėgas į abipusį, teisingą, gerai organizuotą platinimą. Mes pasitelkiame interviu, klipus, dainas ir kitą medžiagą. Reikia sukurti nuolat pasipildantį „naujos produkcijos sandėlį“, kad iš ten galėtume imti reikalingą medžiagą, versti į skirtingas kalbas ir naudoti.
Būtent toks rūpestis pasauliu sujungs mus draugėn. Sutvarkyti tarpusavio ryšius galime tik duodami kitiems. Toks dvasinis dėsnis: aš nesugebu užmegzti kontakto, nesugebu pajudėti, jei tai nebus davimas kažkam. Mes turime ties šituo dirbti kartu vis geriau organizuodamiesi.
Ir nelaukite iniciatyvų iš Izraelio centro – veikite savarankiškai. Izraelyje mes dabar pasinėrę į savo problemas, ši vieta tampa karštuoju pasaulio tašku. Tad realizuokite savo pradėtus darbus, pritaikytus jūsų sąlygoms.
Juk mes platiname ne kabalos mokslą, o žinias apie tikrąją pasaulio būseną. Reikia tik mokytis teisingų davimo formų ir nuolatos jas gerinti. Tik platinimas leis mums vystytis.
Pagrindinė darbo kryptis: internetas ir kontaktai su mokslininkais. Remdamiesi jų duomenimis kreipiamės į viršų, į vyriausybes, taip pat į apačią – į tautą. Mes atliekame „idėjų variklio“ vaidmenį skleisdami gyvybiškai svarbias žinias visuomenėje ir internete.
Virtualus platinimas nereikalauja didelių įnašų. Nereikia persistengti ruošiant medžiagą. Svarbiausia – atnešti žmonėms idėjas. Mūsų dienomis pagrindiniai veiksniai − tai paprastumas ir prieinamumas. Žmonėms patinka, kai su jais kalbama paprastai ir apie esmę, be pagražinimų ir specialiųjų efektų. Tad mokykimės to kartu ir kaip galima greičiau.

Iš 2011 m. rugsėjo 16 d. ketvirtosios kongreso Toronte pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Vystytis bijant mirties?

Kai upelis tampa upe

Visas kūrinio dalis sujungti į vieną sistemą

Komentarų nėra