Pateikti Ketvirtadienis, 6 spalio, 2011 dienos įrašai.


Krizė – ne vaistas, o postūmis išsitaisyti

Krizė, globalizacija

Nuomonė (L. Ivašovas, generolas pulkininkas, Geopolitinių problemų akademijos prezidentas): Jeigu doleris žlugs, JAV bus priverstos atsisveikinti su svajone viešpatauti pasaulyje. O be šitos svajonės Amerika vargu ar išgyvens kaip vieninga valstybė, nes kitokios pasaulėžiūros amerikiečiai neturi.
Dėl JAV ir dolerio žlugimo nukentės visų valstybių ekonomikos. Bet gal nereikia gailėtis dėl pasaulinės ekonomikos krizės?
Šiandien ne filosofai ir poetai, o finansininkai diktuoja gyvenimo toną.
Šiuolaikinis būties modelis turi būti pakeistas į dvasiškai sąmoningos būties modelį. Tai padaryti galima per pasaulinės finansinės ekonominės sistemos krizę, kur krizė – galimybė atimti valdžią iš globalaus oligarchato.
Kokių pasekmių turės dolerio katastrofa? – Iš apyvartos išeis grynieji doleriai, tai smogs pasaulinei ekonomikai, amerikiečiams bus dovanota 27 trilijonų dolerių skola, išlikusios valiutos bus deformuotos, pasauliniame ūkyje kils chaosas.
Bet sustiprės valstybės vaidmuo ekonomikoje; formuosis tautinio atgimimo vyriausybės; tarp ne vakarų civilizacijų suaktyvės konsolidacijos procesai; padidės SNO vaidmuo; euroamerikietiška civilizacija smuks; Šanchajaus organizacijos bendradarbiavimo pagrindu atsiras naujas pasaulio polius; tautos kreipsis į Dievą, pradės vystytis kultūra, mokslas, švietimas, sveikatos apsauga, atgims moralinės vertybės ir nacionalinės tradicijos: žmogus grįš prie harmonijos su Žeme ir kosmosu.
Taigi, tegyvuoja negailestinga globalioji valomoji ekonomikos ir finansų krizė!
Komentaras: Tai, kas buvo – negrįš, laukiama – neišsipildys! Pati krizė nevalo, ji mums duota tam, kad suvoktume jos priežastį – mūsų egoistinę prigimtį ir savęs keitimu pakiltume aukščiau jos, ir aukščiau viso to, ką praeityje padarėme.

Daugiau šia tema skaitykite:

Suprasti, kaip kuriama permainų ideologija

Ilgai lauktas liberalios pasaulinės sistemos žlugimas

Kol Aukštesnysis neatsuko mums nugaros

Komentarų nėra

Dvi duotybės

Dvasinis darbas

Mūsų tikslas – susijungimas. Norėdami pasiekti šį tikslą, taisome savo egoistinį troškimą į altruistinį. Mūsų troškime įspaustas gavimas, o mes verčiame jį davimu.
Kokiu būdu? Tiktai per požiūrį. Niekas nesikeičia, tik pasipildo požiūris: mes norime, kad mumyse atsivertų, atsiskleistų, mus užpildytų Davėjo pavidalas. Štai ir viskas.
Nesvarbu, koks mano noras, nesvarbu, kas jame vyksta, svarbu, kad panorėčiau pasijusti jame duodančiuoju, kad noras ir ketinimas būtų nukreipti iš manęs į išorę, į davimą. Tai ir yra pageidaujamas pasikeitimas.
Taigi indas ir Šviesa lieka nepakitę, o keičiasi būtent mano požiūris: ko aš iš jų abiejų noriu.
Kelyje žmogus „pasipildo“: suvokia blogį gavimo būsenoje, užsideda Šviesos gavimo, savo gavimo savybės apribojimą, stato ekraną, nenorėdamas nieko gauti ir pasilikdamas chafėc chesėd būsenos, norėdamas duoti dėl davimo, kaip sakoma, „nedaryk kitam to, ko nekenti pats“. Kartu žmogus tampa „neutralus“, neišnaudoja savo gaunamojo noro, kad ir kaip jis augtų ir bustų jame.
Galų gale noras pasireiškia iki galo, bet žmogus nenori jo naudoti gavimui, tuo pakeisdamas jo ankstesnę formą į davimą. Dabar jis pasiruošęs gauti, tuo būdu duodamas Davėjui.
Galiausiai visa tai ir yra kūrinio darbas su dviem duotybėmis, kurias siunčia mums Kūrėjas: su gaunančiuoju noru ir Šviesa, užpildymu. Iš to ir pavadinimas – vidinis darbas. Jo esmė yra išsitaisymas, dėl kurio išnaudojame norą ir užpildymą kitaip – dvasine forma.

Iš 2011 m. liepos 8 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Besislepiant nuo savęs

Ką gi tu išsirinksi?

Psichologinis barjeras davimo kelyje

Komentarų nėra

Laitmanai, Jūs komunistas?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra