Pateikti Ketvirtadienis, 13 spalio, 2011 dienos įrašai.


Kitos planetos neturime

Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Nuomonė (Haroldas Šumanas, vienas iš pagrindinių vokiečių specialistų globalizacijos srityje): Kad galėtume gyventi taip, kaip gyvename dabar, reikės dviejų planetų. Todėl kažkas būtinai pasikeis mūsų pasaulyje, norime to ar ne.
Klausimas tik, ar susitaikysime su pokyčiais savo noru, ar priimsime juos tada, kai mus ims purtyti, kai prasidės konfliktai ir karai, kai veikti turėsime žiauriai skubėdami.
Komentaras: Taip ir sako kabala – geriau pasinaudokite siūlomomis žiniomis ir keiskitės patys, kad taptumėte panašūs į Gamtą / Kūrėją, arba keisitės priverstinai, kęsdami didelius skausmus. Nejau tikrai visa žmonija panaši į kvailą užsispyrusį vaiką!

Daugiau šia tema skaiykite:

Ar mūsų pasaulis griūna?

Planeta ant ribos

Susivienykit arba žūsite!

Komentarų nėra

Kas Šviesos? Mes paskui jus!

Dvasinis darbas, Laidavimas

Surasti ryšį su dvasiniu pasauliu galime tik per indą / norą / kli. Dvasingumu yra vadinama Šviesa. Šviesa atsiskleidžia inde. Indas – tai sudužusios dalys, kurios susijungia tarpusavyje. Tuo atveju, kai, nugalėjusios savo pasipriešinimą šoreš / 0 lygmenyje, susijungia, jos atskleidžia savyje mažytę Šviesą, vadinamą „nefeš Šviesa“.
Jei jos jungiasi su didesne jėga, vadinama alef / 1, tai atskleidžia susijungimo, Šviesos, abipusio davimo, laidavimo, vadinamosios „ruach Šviesos“ galią.
Dar intensyviau susijungusios, jos atskleidžia Šviesą nešama, po to chaja ir jechida, kol tarp jų susiformuoja neribotas ryšys, o Šviesa jose vadinama Begalybės Šviesa.
Neturime nerimauti dėl Šviesos, juk ji egzistuoja visada. Tačiau negalime atskleisti šios Šviesos, ją pajausti, nes egzistuoja jos atskleidimo sąlygos – savybių panašumo dėsnis. Jei inde, kurį formuojame, jungdamiesi tarpusavyje, išvystome tokią pat savybę, kokia yra Šviesoje – tai jaučiame Šviesą mūsų inde.
Todėl mūsų darbas neturi jokio kito tikslo – tik rūpintis mūsų dvasinio indo susijungimu. Teisingas indo sujungimas vadinamas „laidavimu“, „davimu“, „meile“. Tik tuo turime rūpintis. Kiek pavyks susijungti tarpusavyje, tiek atskleisime savo naujos būsenos gyvenimą.
Dabartinis žmonių gyvenimas visuomenėje jau stumia mus link vienybės. Pasaulis tapo integralus, visos jo dalys tarpusavyje susijusios. Žmonės nenori šio tarpusavio ryšio, bet visa visuomenė, visa aplinka, visa visata, visa Gamta jau taip egzistuoja. Mes vieninteliai jo nenorime. Todėl visas šis fizinis pasaulis turi pastūmėti žmoniją link dvasingumo.
Tas pats vyksta su mumis, mūsų kelyje dvasingumo link. Tarpusavyje patiriame integralų ryšį, tačiau nenorime to pripažinti. Todėl kenčiame.
Priklausomai nuo to, kaip toliau formuosime teisingą tarpusavio ryšį, perduosime pasauliui gebėjimą teisingai jungtis tarpusavyje jų lygmenyje. Tokiu būdu visi patrauks ta pačia vienijimosi linkme, kol atskleis visą Šviesą, visą NaRaNCHaJ susijungime, laidavime.

Iš 2011 m. liepos 14 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tokia paprasta mechanika

Spinduliuoti pasauliui meilę

Laidavimas – raktas į naująjį pasaulį

Komentarų nėra