Pateikti Šeštadienis, 15 spalio, 2011 dienos įrašai.


Majų kalendorius pranašauja visai ne pasaulio pabaigą

Įvairūs

Nuomonė (Alfonso Morales, meksikiečių archeologas): Gandai apie majų kalendoriuje išpranašautą 2012 metų pasaulio pabaigą neturi mokslinio pagrindo. Majai paprasčiausiai laikėsi teorijos apie ciklišką, o ne linijinį istorijos procesą.
Majai jokios apokalipsės 2012 metais nepranašavo. Jie kalbėjo apie „griežtai ciklišką fenomeną“, o ne apie planetos katastrofą. Knygoje „Čilam Balam“, kurioje pasakojama apie majų tautos istoriją, pranašystės susijusios tik su žmonijos istorijos pirmosios epochos pabaiga.
Būtent iš šios ištraukos kai kurie mokslininkai padarė išvadą apie pasaulio pabaigą. Knygoje „Čilam Balam“ pasakyta: „Ateis neapykantos ir materializmo pripildyto pasaulio pabaiga, ir žmonija turės rinktis tarp visiško savo kaip protaujančios rūšies, grasinančios sunaikinti visą planetą, išnykimo, ar vis dėlto eiti evoliucijos į harmoningą egzistavimą su supančiu pasauliu keliu“.
Komentaras: Visi laukia permainų, bet teigiamų permainų nebus, jeigu žmogus nepradės keistis pats, lygiuodamasis į Kūrėją. Kitokie pasikeitimai – į bloga, juk jie tik atskleidžia mūsų neatitikimą Kūrėjui, ir vyksta tik tam, kad priverstų žmogų artintis prie Kūrėjo savybių.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mes pajėgūs būti aukščiau žvaigždžių

Ką mums atneš ateinantys metai?

2012 metai

Komentarų nėra

Ištaisymas eilės tvarka

Dvasinis darbas, Grupė, Viena siela

Pasaulyje žmonės priklauso visoms Kūrėjo sutvertos Malchut dalims. Kiekvienas joje turi savo dalį. Pačioje Malchut yra penki noro gauti lygmenys, kurie skiriasi išsivystymo lygiu, charakteriu, gebėjimu išsitaisyti, savo natūraliomis savybėmis.
Šias savybes lemia dvasinė struktūra, sudaryta iš dešimties sfirų į aukštį ir į plotį, trijų linijų, dvylikos parcufų bei daugybės kitų dalių, įsijungiančių viena į kitą.
Dėl to kiekvienas žmogus turi savitą savybių derinį, savitą paruošiamąjį sisteminį pagrindą. Viskas priklauso nuo vietos bendroje sistemoje. Šviesa tarytum veikia ją iš išorės, nuosekliai, vieną po kito žadindama kitas dalis pagal avijuto augimą nuo šakninio (nulinio) laipsnio iki ketvirtojo.
Priklausymas vienai ar kitai bendros sistemos daliai nuo mūsų nepriklauso. Tačiau mes visi tarpusavyje susiję, ir kai pabunda sielos, priklausančios nuliniam avijuto laipsniui, jos traukia paskui save visų kitų kategorijų nulinius laipsnius. Po to pabunda pirmasis laipsnis ir tai pat žadina visus savo „dukterinius skyrius“ iš kitų kategorijų.
„Pratarmėje knygai „Zohar“ aiškinama, kaip mes kylame ištaisymuose, Baal Sulamas aprašo šio kilimo tvarką. Iš pradžių pasaulyje Asija galutinai ištaisome Šviesą nefeš ir pradedame taisyti Šviesas ruach ir nešama. Taip visiškas pakopos nefeš ištaisymas leidžia kažkuo ištaisyti Šviesą nefeš visose pakopose.
Apskritai, tai labai sudėtinga sistema, kurios visos dalys tarpusavyje susijusios. Panašiai yra susijusios pagrindinės organų sistemos: kraujo, limfos ir kitos. Jos apima visas kūno dalis, todėl palietęs bet kurią jos dalį, paveiki visą organizmą.
Taigi, ne mes sprendžiame, kas ir kada turi pabusti bendroje žmonijos sistemoje. Kiekvienas įsijungia į ištaisymo procesą pagal savo norą. Bet, žinoma, yra tokių dalių, kurios išsitaiso pirmos dėl savo švarumo, – tokios kaip protėviai, ir yra dalių, kurios bus ištaisytos vėliau. Atitinkamai, ta dalis, kuri taisosi pirma, vadinama „Izraeliu“, kas reiškia „Tiesiai link Kūrėjo“ (jašar-El).
Todėl, kaip ir Abraomo laikais, tu turi grupę. Visų kartų kabalistai rinkdavosi į grupę, nes joje pažadini gyvenimui bendros sistemos dalį ir ją taisai. Grupė yra surinkta iš įvairių Malchut sričių, bet mums tai nesvarbu. Pakanka to, kad draugai susirinko kartu ir nori ištaisymo.
Grupė būtina visada, juk bendra sistema nevienalytė, ji išrikiuota pagal noro ir sudužimo laipsnius. Žinoma, visas pasaulis ištaisymo link judės etapais. Lygiai taip po rimtos avarijos gydytojas iš eilės tvarko pažeistus organus bei kūno dalis – juk jie priklauso vienas nuo kito ir skiriasi savo svarba organizmui.
Šio principo turime laikytis, nešdami pasauliui ištaisymą.

Iš 2011 m. liepos 12 d. pamokos pagal straipsnį „Toros dovanojimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Laisvo pasirinkimo pakopos

Kas Šviesos? Mes paskui jus!

Pliekiant visatos egoizmo botagui

Komentarų nėra

Sekanti kūrinijos pakopa

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra