Pateikti Sekmadienis, 16 spalio, 2011 dienos įrašai.


ES išsigelbėjimas – vienybėje su visu pasauliu

Krizė, globalizacija

Nuomonė: (Haroldas Šumanas, vienas iš svarbiausių vokiečių specialistų globalizacijos srityje): Euro zonai reikia bendros ekonominės politikos ir vieningos ekonominės vyriausybės. Priešingu atveju skirtingi nacionaliniai balansai visiškai sugriaus visą projektą.
Turime sukurti koordinuotą ekonominę, socialinę, mokesčių politiką, priešingu atveju euras pasmerktas nesėkmei. Dabar esame toje fazėje, kai vokiečiai, prancūzai, olandai privalo suprasti, kad negalima siekti eksporto pertekliaus, kai kitos šalys lenda į skolas.
Vokiečių rinkėjai turi įsisąmoninti, kad jų pajamos paremtos tuo, kad kitos šalys – Graikija, Islandija,  Portugalija, Ispanija ir Italija – skolinasi. Dalis šių lėšų turi grįžti. Bet reikia laiko, kad žmonės galėtų tai suprasti ir priimti. Šito siekiant palaipsniui bus suformuota koordinuota ekonominė politika.
Komentaras: Šumanas geros nuomonės apie žmones ir nesupranta mūsų prigimties blogio, kuris tyčia toks sukurtas, kad negalėtume laimėti neišsitaisę. Juk Kūrėjo tikslas ne geras egoistų gyvenimas, o pakilimas aukščiau egoizmo, iki altruizmo, iki visiško davimo ir meilės, kaip Jis pats.
O krizės skirtos tiktai egoizmui – kaip blogiui mums – įsisąmoninti. Todėl jis viską nurodė teisingai: reikia sukurti tikrai bendrą erdvę, bet tai taps įmanoma tiktai, jeigu tapsime vieningi. Beje ir ES galės išsitaisyta ne viena, o tiktai kartu su visu pasauliu. Bet tai jiems dar teks atrasti…

Daugiau šia tema skaitykite:

Žlugimo riba ar naujos pakopos slenkstis?

Bendros rinkos kaina

Ar bus rastas sprendimas be kabalos?

Komentarų nėra

Kūrėjo architektas

Kūrėjas

Knyga „Zohar“. Skyrius „Truma“. 637 p.: „O kai Kūrėjas panoro sukurti pasaulį, jis pažvelgė į Torą, kiekvieną jos žodį, ir pagal ją kūrė pasaulį. Kadangi visi pasaulio elementai ir veiksmai yra Toroje, Kūrėjas žvelgė į ją ir kūrė pasaulį.“
Baal Sulamas tai aiškina remdamasis žmogaus, norinčio pastatyti namą, pavyzdžiu. Pirmiausiai žmogui iškyla pati idėja, paskui jis ima galvoti: koks tai bus namas, į ką turėtų būti panšus,, kokią įgauti formą, kokios medžiagos tam reikalingos ir t.t.
Analogiška tam ir Aukštesnioji jėga, kuri veikia per sumanymą kurti pasaulį. Planas, pagal kurį Ji veikia, – tai Tora, modelis, pagal kurį Ji įkūnija savo veiksmus.
Kūrimo tikslas – tenkinti sukurtuosius. Tačiau tai,  kaip juos patenkinti, – tai jau kūrinio planas, programa. Pagal šią programą Kūrėjas sukūrė norą mėgautis, ir tą norą sudaro Jo programa, tik atvirkščia forma. Pasirodo, kūrinys ir Kūrėjas yra priešingi vienas kitam savo ketinimais. Tačiau išsitaisymo pabaigoje kūrinys pakeičia savo ketinimą ir  savo savybėmis tampa panašus į Kūrėją.
Todėl žmogus turi įvilkti save į Torą, stengtis tiksliai atitikti jos formatą. Pradžioje Aukštesnioji jėga per Torą, lyg per matricą sukūrė norą mėgautis. Tačiau po to noras pamažu ima prarasti šią formą, kol pavirsta į beformę mūsų pasaulio medžiagos masę.
Mes, ketindami vėl susivienyti tarpusavyje, kuriame iš savęs formą, vadinamą „Tora“. Tora – tai teisingo susijungimo tarp mūsų schema,  ištaisytų norų – priesakų visuma.

Iš 2011 m. liepos 18 d. pamokos pagal knygą „Zohar”

Daugiau šia tema skaitykite:

Žvelgiant į gyvenimo knygą

Kiekvienas turi tapti kūrinio autoriumi!

Laikas veikti dėl Kūrėjo

Komentarų nėra