Pirmosios raidės, parašytos mano ranka

Dvasinis darbas

Iš to, kaip kuriasi parcufo galva – padedant Aukščiausiajai jėgai, galima suprasti, kas yra sudužimas. Kūrėjas norėjo, kad kūrinys sudužtų!
Mes irgi kartais taip elgiamės su savo vaikais, norėdami išmokyti kažko gilesnio: iš pradžių patys sąmoningai leidžiame kažkam sudužti, o paskui neva stebimės, kad sudužo. Taip norime supažindinti vaiką su gilesniu mechanizmu ar reiškiniu, apie kurį jis anksčiau nežinojo. Lygiai taip ir noras privedamas iki sudužimo.
Noras atlieka veiksmą, turėdamas ryšį su Šviesa, Kūrėju – galva niekada neklysta.
Nekudim pasaulyje, kuris sudužo, atsiskleidė kūno valdymas iš šalies. Aišku, kad tai buvo žinoma iš anksto. Tik pats kūrinys, atlikęs šį veiksmą, apie tai nežinojo.
Jis privalėjo atskleisti, kad gali būti pašalinė valdžia, vadovaujanti kūnui, kuri staiga pradės veikti ir sudaužys jo galvą. Visa tai tyčia, kad paruoštų „blogio pradžiai“ – jėgai, esančiai prieš Kūrėją.
Kūrėjas valdo tavo galvą? Tai dabar yra Faraonas, arba Amanas, esantis prieš Jį. O tu atsidūrei tarp dviejų valdžių.
Kitaip visada būtum visapusiškai priklausomas nuo vienintelės Aukščiausiosios jėgos, kuri rašytų tavo ranka, ir tu niekada netaptum savarankiškas.
Kitaip tariant, parcufo galva – tai toks pats noras, kaip ir esantis kūne, tačiau jis yra susiliejęs su Aukščiausiuoju ir kartu su juo planuoja, ką toliau daryti. Jis tarsi sako Kūrėjui: „Klausyk, aš apribojau save, nieko daugiau nenoriu gauti – tik duoti. Padėk man sukurti davimo formą!“
Leisk man žinoti, kas Tu, kaip galiu Tau duoti, kokių gausiu malonumų, kokie užplūs jausmai nuo šių malonumų – nuo Kūrėjo didybės, nuo mano artumo ir lygybės Jam. Kaip man padaryti, kad net malonumas, gautas iš davimo, atitektų Kūrėjui?
Kitaip tariant, aš gaunu didžiulį malonumą, duodamas kažkam didžiam, ir šį malonumą irgi atiduodu Tau – antraip tai bus egoistinis davimas. Tu turi išmokyti mane švaraus, nesavanaudiško išskaičiavimo nuo pradžios iki galo, juk aš iš anksto nežinau, kas yra davimas Tau – parodyk man savo didybę ir aukštumas!

Iš 2011 m. liepos 12 d. pamokos pagal „Įvadą į kabalos mokslą“ (Pticha)

Daugiau šia tema skaitykite:

Kilsime kartu!

Kaipgi Kūrėjas sudaužo „kli“?

Taškas, iš kurio ateina išgelbėjimas

Komentarų nėra

Komentarai

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>