Keletas minčių iš ,,Šamati“: Įžanga

Kabalos mokymasis

Kiekvieną kabalos moksle perskaitytą žodį reikia tiksliai apibrėžti, nes šis mokslas pasitelkia keletą kalbų, kad paaiškintų mums visą kūriniją.
Mūsų pasaulyje norėdami vienas kitam perteikti savo įspūdžius, išrandame įvairius būdus, kaip kažką vienas kitam pasakyti, parašyti, nupiešti, sugroti, sušokti. Bet kaip galime perduoti dvasiniame pasaulyje patirtus įspūdžius?
Kabalistai sukūrė sau šakų kalbą, ir kalba tarytum apie tai, kas vyksta mūsų pasaulyje, bet turimos omenyje aukštesniosios šaknys. Yra mūsų pasaulį valdančios jėgos, ir yra tų jėgų valdymo pasekmės mūsų pasaulyje.
Todėl kabalistai pačias jėgas įvardija pasekmių vardais, dėl ko ir kyla painiava. Juk mūsų pasaulyje matome aukštesniųjų jėgų veikimo pasekmes, o pačių jėgų ne. Ir kuomet kabalistai kalba, naudodami pasekmių vardus – šakas, jie turi omenyje šaknis – jėgas.
Juk kabalos mokslas – tai aukštesniųjų pasaulių fizika, joje kalbama apie vieną jėgą, kuri veikia mūsų pasaulyje ir veikdama išsiskaido į daugelį jėgų. Mes esame viduryje, o šios jėgos susispaudžia, susitelkia aplink mus, pasireiškia įgiję skirtingus pavidalus, įvairiai tarpusavyje susijungusios.
Juk galiausiai visai tai yra viena jėga, bet ji išskaidyta į šilumą ir šaltį, į slėgį ir vakuumą, į magnetinę, elektrostatinę ir daugelį kitų jėgų.
Jeigu nieko nežinome apie aukštesniąsias jėgas ir skaitome kabalistų tekstus, tai labai susipainiojame. Galvojame, kad kabala pasakoja apie mūsų pasaulį, apie žmogaus kūną ir jo norus, apie čia vykstančius įvykus. Čia ir yra pagrindinė problema, nes kabalistai savo knygas rašė žmonėms, suvokiantiems abu pasaulius.
Tad, jei būdamas kabalistu atsiverčiu knygą ir skaitau, ką jie rašo, tai man visai nesunku – aš nežiūriu į šį pasaulį,  aš iškarto atpažįstu tą dvasinį lygmenį, apie kurį jie kalba, ir iš kurio jie mato valdančias mūsų pasaulį jėgas.
Tačiau nūnai mūsų būsena tokia, kada visas pasaulis siekia atskleisti šių jėgų tinklą, bet neturėdamas dvasinio suvokimo − klysta.
Todėl nusprendžiau trumpai apžvelgti knygos ,,Šamati“ straipsnius − kaip pagrindinius kabalos mokslo principus. Jeigu žmogus be perstojo stengsis laikytis šių principų, tai šitai jam leis suformuoti teisingą požiūrį į gyvenimą, į dvasinį suvokimą ir neleis suklysti.

Iš 2011 m. rugsėjo 18 d. Toronto kongreso 6-osios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Vidinis regėjimas ir jėgų pasaulis

Kabalistų kalba: su ja sunku, be jos neįmanoma

Pati realiausia kalba

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>