Pateikti Penktadienis, 4 lapkričio, 2011 dienos įrašai.


Ištaisymas integraliąja gamtos jėga

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pasaulio gyventojų skaičius sparčiai auga, greitai bus juntamas maisto, vandens ir net oro stygius. Jau dabar 1 mlrd. kenčia chronišką alkį.
Iki 2050 m. Žemės gyventojų skaičius gali pasiekti 10 mlrd. Žmonės pradės kovoti dėl maisto. „Global Footprint Network“ duomenimis, mes jau išnaudojome natūraliai pasipildantį vandenį, žolę ganyklose, jūrų ir ežerų žuvį, surinkome visą derlingų žemių derlių ir išeikvojome visus miško išteklius. Žmonija nebeturi vietos sandėliuoti atliekoms, šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms – globalinio atšilimo kaltininkėms.
Komentaras: Mes peržengėme ribą ir jau krentame į bedugnę. Taikomais būdais kritimo nesustabdysime. Tačiau pradėję tarpusavyje kurti teisingus integraliuosius ryšius, siekdami panašumo su gamta, sukelsime Jos integraliųjų jėgų poveikį ir pereisime prie savo pačių atsinaujinimo.
Integraliosios gamtos jėgos milijardus kartų galingesnės už veikiančias mus jėgas, tačiau paslėptos nuo mūsų dėl panašumo trūkumo – savo savybėmis neatitinkame jų.
Kuo didesnis bus mūsų noras integruotis į bendrą sistemą, tuo daugiau iš šios sistemos gausime jėgų, kurios paslėptos joje nuo mūsų – jos už mus atliks ištaisymo darbą, įjungs mus į šią sistemą ir sukels viso pasaulio pokyčius visuose jo lygiuose – negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame.
Būtina suvokti, kad visus daugialypės krizės požymius mūsų pasaulyje sukelia integraliojo pasaulio jėgos, ir tik jos gali tai ištaisyti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – vienybė, visa kita prisidės

Norus reikia ne eksploatuoti, o taisyti

Kaip išsigelbėti nuo visuotinės katastrofos

Komentarų nėra

Keletas minčių iš ,,Šamati”: „Šchina“ tremtyje

Dvasinis darbas

Mūsų būsena, kai esame tarpusavyje susijungę, vadinasi Begalybės pasaulio Malchut, Šchina. Šchina – tai „vieta“, kur atsikleidžia aukščiausioji Šviesa, dėl savo veiksmų vadinama Šochėn − jis karaliauja, įsikuria joje.
Mes – tai norai, sujungti tarpusavyje bendra davimo savybe. Ir todėl turėdami šią savybę atskleidžiame, užpildančią mus, Šviesą.
Todėl, kol nesijaučiame esą susivieniję, kol mūsų būsena nėra tobula, kol ji nėra ištaisyta Šchina, ištaisytas mūsų tarpusavio ryšio tinklas, tol esame paslėptyje, neatskleidžiame Šchinos − mes tremtyje. Šis indas neatskleistas ir todėl vadinasi ,,Šchina tremtyje“ – tremtyje, paslėptyje mūsų atžvilgiu.

Iš 2011 m. rugsėjo 18 d. Toronto kongreso 6-osios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Keletas minčių iš ,,Šamati”: Nieko nėra kito − tik Jis

Keletas minčių iš ,,Šamati“: Įžanga

Komentarų nėra