Pateikti Antradienis, 8 lapkričio, 2011 dienos įrašai.


Ką paliksime vaikams?

Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. A. Kravčiukas, J. I. Krasnovas, V. N. Malininas): Net visuotinis perėjimas prie naujų technologijų nebus efektyvus, jeigu tų technologijų vartotojai nepakeis savo požiūrio į juos supantį pasaulį ir nesutiks su tuo, kad pasaulis – tai vienas organizmas, o jie – tik viena iš šio pasaulio sudedamųjų dalių.
Žmogus pažeidė bendrą medžiagų apykaitos pusiausvyrą gamtoje. Dauguma pramoninės gamybos būdų, technologijų ir išradimų, sukurtų per paskutinius tris šimtus metų, skirti vien vartojimui ir griovimui, yra pražūtingi planetai.
Savo veikla šiuolaikinis žmogus tapo priešingas Gamtai ir pasijuto esąs jos valdovas. Bet gamta daro įtaką žmogui grįžtamųjų ryšių kompleksu. O mums metai iš metų politiniai planetos lyderiai perša nuomonę apie tai, kad šiuolaikinė civilizacija neturi alternatyvos ir esanti padėtis – neišvengiamas mokestis už komfortą.
Valdantieji teigia, kad jie aprūpina pasaulį energija ir maistu, suteikia darbo, bet kartu pamirštamas faktas, kad naudojant šias technologijas minėtų žmonių vaikams ir anūkams galimybių išgyventi jau nėra. Klausimas, kam reikalinga tokia gamyba ir jos produkcija, jeigu kalbama apie riziką žmonijos ateitimi? Globalios krizės pripažinimas nenaudingas valdžiai ir verslui todėl, kad pastarieji nemoka jos įveikti.
Komentaras: Mokslininkai problemos esmę mato žmonijos ir gamtos konfrontacijoje, o krizės sprendimą – egoistinių instinktų pakeitime dvasiniu pradu. Bet sprendimo įgyvendinimo metodika jiems kol kas nesuprantama. Ir savo charakteriu jie toli nuo praktinio įgyvendinimo. Būtina organizuoti plačią ir stiprią pasaulinės akademinės bendruomenės nuomonės sklaidą, kuri veiktų viršų – vyriausybes, ir apačią – liaudį bei paskatintų vyriausybes priimti nutarimą dėl integralaus ir globalaus žmonijos auklėjimo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mūsų pasaulis – Titanikas…

Ištaisymas integraliąja gamtos jėga

Integralus požiūris į pasaulį

Komentarų nėra

Kaip spręsti kylančias problemas?

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Nuomonė (Viktoras Kuvaldinas, istorijos mokslų daktaras, profesorius): Amžiaus pabaigoje išryškėjo, kad globalioms žmonijos problemoms spręsti netinka ribotos valstybinės sprendimo priemonės.
Visi tapome dalyviais ir liudininkais to, kaip pasaulis tampa vieningas, kaip jame viskas tampa tarpusavyje susiję, priklausoma, kaip globalios sistemos jame sutvirtina anksčiau atskirus fragmentus. Faktiškai kalbama apie globalios visuomenės – „megavisuomenės“ sukūrimą.
Globaliosios visuomenės tyrimas reikalauja atitinkamų analitinių instrumentų: suvokimo, kategorijų, kalbos. Informacinė revoliucija keičia visuomenės organizavimo principus. Vertikaliuosius hierarchinius ryšius keičia horizontalieji, kuriuos savo noru pasirenka ir užmezga patys žmonės.
Tai pakeis mūsų supratimą apie sociumą, pilietybę, teisę, politinę valdžią, tarptautinius santykius, kuriais remiantis yra kuriamas visuomenės gyvenimas. Tai negali neveikti tų, kurie kontroliuoja išteklius ir priima sprendimus.
Politinės struktūros, valstybinės institucijos, valdymo sistemos – koordinavimo, kontrolės, valdymo priemonės – globalėjančiame pasaulyje tampa neefektyvios. Globalizacijos procesų konfliktiškumo priežastys – skirtingi žmonių bendruomenių socialinio-ekonominio ir politinio išsivystymo lygiai, skirtingos pradinės galimybės, nulemiančios vaidmenų pasiskirstymą, viršnacionalinių globalizacijos procesų reguliatorių silpnumą. Kol kas globalizacija griauna užtvarus gyvenime, bet ne mūsų psichologijoje ir sąmonėje. Žmogus vis dar lieka priemone, o ne tikslu.
Komentaras: Tam, kad išspręstume mums atsiveriančio pasaulio problemas, turime pasikeisti, turime tapti globaliai ir integraliai susiję tarpusavyje, pradėti mąstyti tik kategorija „MES“, o ne „AŠ“, pasaulį matyti vientisą ir susijungusį, savo norus ir mintis iš individualių pakeisti į globalius.
Kitaip negalėsime egzistuoti naujajame pasaulyje. Arba tai įsisąmoninsime ir palaipsniui imsime keistis, arba pati gamta dėl to, kad neatitinkame jai, kančiomis privers mus tai padaryti. Tik suvokiant tai, kas vyksta, galima pasikeisti ir sugebėti išspręsti kylančias problemas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmonija be vadovybės

Globalizacijos dėsnis – veikia

Peizažas pro greitojo traukinio langą

Komentarų nėra