Pateikti Antradienis, 22 lapkričio, 2011 dienos įrašai.


Kameronas – reikia skubiai „taisyti visuomenę“

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Britanijos premjeras Dž. Kameronas siūlo peržiūrėti visų krypčių valdymo strategiją. Tai susiję su įvykiais Londone ir kituose šalies miestuose. Premjero nuomone, tokia peržiūra yra ekstrinė, būtina priemonė.
Visapusiškam svarstymui pateiktos šios sritys: išsilavinimas, socialinės pašalpos, santykiai šeimoje, priklausomybių gydymas, religinių ir etninių bendruomenių gyvenimas. Dž. Kameronas mano, kad peržiūros rezultatai leis jo vyriausybei efektyviau „remontuoti sugriuvusią visuomenę“.
Komentaras: Suremontuoti griūnančią visuomenę gali tik tas, kas supranta ligą ir išmano, kaip ją gydyti. Čia netinka egoistiniai ar jėgos metodai, ir netgi pinigais to nepasieksi. Reikia plačiai aptarti visuomenės gydymo planą ir auklėti visus be išimties visuomenės narius „tarpusavio laidavimo“ dvasia pasitelkus žiniasklaidą (žr. „Paskaita Arosoje).

Daugiau šia tema skaitykite:

Krizės pamokos

Kaip spręsti kylančias problemas?

Žmonija be vadovybės

Komentarų nėra

Kabala skirta ne griauti, o kurti

Kabala ir kiti mokslai, Kabala ir religija

Klausimas: Pasaulyje egzistuoja daugybė įvairiausių metodikų ir grupių, kurios kalba panašius dalykus, kaip kabaloje. Kaip mums apsisaugoti nuo šių minčių poveikio? Ar čia slypi koks nors pavojus ir kokią poziciją mums užimti?
Atsakymas: Pagal savo veiklos pobūdį šiek tiek tyrinėjau įvairias metodikas ir net laikiau šių dalykų egzaminus, gindamasis daktaro disertaciją.
Egzistuoja didžiulė atskirtis tarp kabalos ir visų kitų metodikų. Visos kitos metodikos užsiima tam tikru moraliniu, žemišku žmogaus tobulėjimu, kurio pagrindas − nusiraminimas, atsipalaidavimas.
O kabala – ne. Ji nukreipta į tai, kad pakeistų žmogaus prigimtį. Kadangi pasaulis egzistuoja tik mūsų subjektyviuose pojūčiuose, tai turime juos ištaisyti. Kitaip tariant, visą savo egoizmą turi pasilikti sau, nenaikinti jo ir virš jo sukurti naują prigimtį − vadinamąjį Aukštesnįjį pasaulį, kurį pajausi šioje naujoje prigimtyje. Tai ypatinga metodika.
Bet jeigu užsiimate kitomis metodikomis – jums niekas šito nedraudžia. Studijuokite kabalą ir pamažu išvysite, koks skirtumas tarp jos ir kitų metodikų.
Nė viena iš pasaulyje egzistuojančių metodikų nėra grįsta tikrąja pasaulio prigimtimi, trimis linijomis, trimis jėgomis, kurios valdo šį pasaulį, taip pat nė viena iš jų nekalba apie altruizmą, kuris iškeliamas aukščiau egoizmo jo nenaikinant, bet teisingai išnaudojant ir t. t. Tai galima matyti iš kabalos senumo, iš jos šaltinių jėgos – iš knygų gausos, iš visų paaiškinimų gelmės. Prieš jus iš tikrųjų puiki priemonė, leidžianti išsitaisyti visai žmonijai.
Tačiau yra žmonių, kurie iš tikrųjų siekia išsitaisyti, trokšta pasiekti tikslą, kad ir ko tai pareikalautų ir yra viskam pasirengę. O yra žmonių, kurie norėtų pasiekti šito tikslo: „Kodėl gi ne?“. Bet ne bet kokiais būdais, t. y. jų noras priklauso nuo to, kokią kainą teks sumokėti, kiek dėl to teks darbuotis. Ir todėl išeina, kad iš principo to norėtų daugelis, bet iš tikrųjų kol kas mažai tikrai norinčiųjų, nors jų kasdien ir daugėja.
Mes tikimės, kad visgi greitai ir lengvai pasieksime galutinio išsitaisymo pakopą ir tai nutiks dar mūsų amžiuje, mūsų laiku, mūsų kartoje. Netgi aš, pagyvenęs žmogus, tikiuosi išvysti, kaip visa žmonija eidama tiesiu keliu, žvaliai, tiksliai, diena iš dienos įveikia vieną dvasinę pakopą po kitos, kad visiškai išsitaisytų.

Iš 2011 m. liepos 31 d. virtualios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Remiantis mokslu, o ne koncepcijomis

Kabala ir septyni išoriniai mokslai

Religija pasitraukia kartu su žmonijos vaikyste

Komentarų nėra

Mano ankstesnis gyvenimas naujame pasaulyje

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra