Pateikti Penktadienis, 25 lapkričio, 2011 dienos įrašai.


Stiprus tiesia pagalbos ranką silpnajam prie gerklės

Krizė, globalizacija

Nuomonė (N.Solabuto, finansų grupės BCS aktyvų valdytojas): Galiausiai čia laimi pats stipriausias – Vokietija. Ji sumokės už visą Europą. Tai ji darys nutraukdama subsidijas silpnųjų šalių gamintojams, o šie negalėdami konkuruoti, patys pasitrauks iš rinkos.
Ir jų vietą iš karto užims vokiški produktai. Dėl gamybos uždarymo išaugs bedarbystė, tai nuskurdins dalį gyventojų ir nupigins gamybą, darbininkai sutiks dirbti už mažą atlygį.
Tuo pasinaudos vokiečių koncernai: perkels gamybą į silpnųjų šalių teritorijas ir tai padidins Vokietijos prekių konkurencingumą. Be to, tai įpareigos silpnas Europos šalis privatizuoti didžiulį aktyvų kiekį, ir, kadangi šalių viduje mažai kas turės lėšų pirkimams, į šalį ateis vokiečių koncernai ir viską supirks. Ar šito norėjo Europa iki integracijos?
Komentaras: Galiausiai ši ES iširs − juk juos sieja tik egoistinė nauda, kuri mūsų laikais jau neefektyvi be integracijos aukščiau egoizmo. Gerai dar, jeigu išsiskirstys taikiai, be trečiojo pasaulinio karo…

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas laimi iš ES turgaus…

Ar Europa linki sau mirties?

Visi – už susijungimą, o kaip?

Komentarų nėra

Išsitaisymas – tai suartėjimas

Dvasinis darbas, Grupė, Kūrėjas

Pasakyta, kad „Izraelis, Tora ir Kūrėjas – viena visuma“ – visos šios sudedamosios dalys turi vienytis. Baal Sulamas aiškina, kad „Izraelis“ – tai žmogus, norintis grįžti prie savo šaknies, kurioje jis yra susiliejęs su Kūrėju, panašus į Jį – yra abipusėje meilėje su Juo.
„Tora“ – tai tie etapai, kuriuos jis pereina, kurdamas savyje poreikį vienytis su grupe – bendrą norą, reikalavimą. Ir tada ateina Šviesa, kuri pasireiškia sujungtame inde.
Bet sudužusio indo, kuris nori susijungti, atžvilgiu ši Šviesa vadinama supančia, grąžinančia į šaltinį. Tada Ji taiso norą, kiek įmanoma, toje pakopoje, kurioje dabar yra draugai – jų tarpusavio ryšio lygmenyje. Tada jų veiksmas vadinamas „613 priesakų“, norų ištaisymu.
Jie atlieka šiuos ištaisymus, esant kiekvienai jiems suteiktai galimybei, kai Šviesa pažadina juos kitai būsenai. Šviesa ateina iš Begalybės į jų pakopą ir kas kartą pakelia juos dar aukščiau. Jeigu jie šitaip dirba, galiausiai pasiekia galutinę būseną – kūrimo tikslą.
Tame nėra nieko, išskyrus įstatymo mylėti artimą kaip save patį vykdymą. Kiekvienoje pakopoje, kurioje prašome grąžinančios į šaltinį Šviesos, ji ateina (pabunda mūsų viduje), ištaiso ir sujungia mus vieną su kitu. Tai vadinamoji „Tora“ – 613-ka jos šviesų, kurios ištaiso 613 egoistinių norų, paversdama juos davimo norais.
Po to jais pasivelka Kūrėjo atskleidimas – bendra Šviesa, atsiskleidžianti Šviesoje Chasadim, davimo Šviesoje.
Vadinasi, visą mūsų darbą sudaro:
-iš vienos pusės, savęs anuliavimas,
-iš kitos pusės, savęs auginimas, kad turėtume galimybę veikti kitus,
– jungimasis tarpusavyje, įgyvendinamas grąžinančios į šaltinį Šviesos.
Ir Ji jau yra tarp mūsų, mums tik reikia išryškinti Ją! Juk mes nejaučiame ištaisymo jėgos, o tik pačius save, kai truputį labiau išsitaisome.
Tapti labiau ištaisytiems – vadinasi – tapti vidumi artimesniems vienas kitam ir susijungti (būtent vidumi, o ne išoriškai!) Būtent dėl šio vidinio suartėjimo pradedame jausti, ką reiškia ryšys, davimo jėga. O pažindami davimo jėgą, pažįstame Kūrėją ir pradedame suprasti kūrimo sumanymą, jo programą, priežastį, visą mūsų pereinamą procesą ir atskleidžiame Kūrėjo veiksmus.
Kūrėjo veiksmų atskleidime kūriniams ir glūdi tas malonumas, kurį galime Jam suteikti – kad visi kūriniai pažintų Jį kaip duodantį ir nešantį gėrį.
Tas, kuris nori pažengti pirmyn ir laiko tai savo svarbiausiu tikslu, negali nieko daugiau kaip įsivaizduoti ištaisytą būseną ir visą laiką stengtis priartėti prie jos.

Iš 2011 m. liepos 20 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjo architektas

Išsilydžiusi širdis

Kai kiekvienas atsako už visus

Komentarų nėra

Sukurk sau teisingą aplinką

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra