Pateikti Trečiadienis, 14 gruodžio, 2011 dienos įrašai.


Laikas atėjo!

Kabala, Platinimas

Draugai, pirmą kartą istorijoje priėjome prie tikro kabalos mokslo, žmogaus paskirties realizacijos ir išsitaisymo, kurį turi atlikti kūrinys! Dabar visa tai mūsų rankose, privalome tai padaryti, nors gali pasirodyti labai sunku ir netgi neįmanoma.
Nors mumyse gyvena tam tikra baimė, kad esame niekam tikę, ir jaučiame nepasitikėjimą savimi, bet nieko nepadarysi, laikas atėjo! Tikrovė įpareigoja mus veikti. Prieš mus atsiskleidžia sudužimo vieta, ir privalome atlikti išsitaisymą.
Ir nors pripratome manyti, kad kabala – tai tam tikrų tekstų studijavimas, ketinimai, veiksmai, nesuteikiantys matomo rezultato, o aiškėjantys giliai viduje, žmogaus išgyvenimuose ir pojūčiuose, šiandien priėjome tokią situaciją, kai ji taip pat pradeda materializuotis. Tai yra viskas, ko mokomės, ir viską, ką bandome realizuoti ketindami, turime pamatyti aiškiai veikiant materijoje ir materializuojantis pasaulyje, naujoje jėgų pusiausvyroje, procese, kuriame dalyvauja pasaulis.
Mes priėjome prie praktinės kabalos! Neįmanoma mesti savo misijos ir pabėgti. Jeigu nepadarysime to, kas mums pavesta, tai mūsų ir viso likusio pasaulio laukia labai dramatiški įvykiai.
Juk ta jėga, kuri atėjo, kad padėtų mums pasistūmėti, tuo atveju, jei teisingai ja nepasinaudosime, veiks toliau. Jei praleisime galimybę teisingai, pageidaujamu būdu ja pasinaudoti – tai ji pati panaudos mus prieš mūsų norą labai nedėkinga forma.
Norime ar ne, tačiau ši jėga atsikleidžia ir privalo pasireikšti mumyse. Mes galime ją paversti antiegoistiniu ekranu ir atspindėta Šviesa ta dalimi, kuri lygi Kūrėjo davimui – ir kas gi galėtų būti geriau! Jei to nepadarysime, tai ta pati jėga, kurios nepavertėme ekranu ir ketinimu, atspindėta Šviesa ir davimu, Šviesa ir gėriu – pradės veikti mumyse priešinga forma.
Todėl Baal Sulamas kalba, kad privalėjo išleisti laikraštį ir pradėti veikti, kad visi sužinotų, kokia užduotis mūsų laukia, ir kad galėtume ją atlikti.

Iš 2011 m. rugpjūčio 16 d. pamokos pagal laikraštį „Narod“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kol Aukštesnysis neatsuko mums nugaros

Teisingas vokas gamtos žiniai

Aplenkiant gamtą

Komentarų nėra