Pateikti Sekmadienis, 18 gruodžio, 2011 dienos įrašai.


Prancūzų turtuoliai: „Padidinkite mums mokesčius!“

Krizė, globalizacija

Pranešimas („Nouvel Observateur“): Norėdami padėti vyriausybei įveikti ekonominius sunkumus ir išvengti biudžeto deficito, patys turtingiausi Prancūzijos žmonės pasiūlė padidinti jiems mokesčius. Jie nusiuntė valdžiai atitinkamą kreipimąsi:
„Mes nusiteikę ryžtingai ir norime padėti. Mes, prezidentai ir generaliniai direktoriai, vyrai ir moterys, finansininkai ir pasiturintys piliečiai, norime įnešti išskirtinį indėlį. Jis bus apskaičiuotas protingomis proporcijomis, kad išvengtume tokių negatyvių ekonominių reiškinių, kaip kapitalo nutekėjimas ir vengimo mokėti mokesčius didėjimas.
Mūsų poelgis negali išgelbėti Prancūzijos ekonomikos, bet jis turi tapti pirmu žingsniu į reformas. Biudžeto deficito ir valstybinės skolos didėjimas kelia grėsmę Prancūzijos ateičiai. Turtingiausi šalies žmonės priėmė Prancūzijos vyriausybės kvietimą solidarizuotis ir prisidėti prie valstybės gelbėjimo.“
Komentaras: Pagirtinas žingsnis. Žinoma, jis nepakeis krizės eigos iš esmės, nes svarbiausia jos priežastis slypi aukštesnėje, Gamtos / Kūrėjo programoje, kuri pagal kūrimo / Gamtos sumanymą turi atvesti visą kūriniją, visas jos dalis prie bendros pusiausvyros.
Iš visos kūrinijos būtent žmogus išsiskiria savo egoizmu ir nesiskaitymu su visomis likusiomis gamtos dalimis. Jo egoizmas visiškai subrendo, todėl atėjo laikas priversti jį pasiekti pusiausvyrą savyje, visuomenėje, su aplinka, ekologiškai.
Veiksmai, silpninantys žmogaus prieštarą aplinkai, padės tik laikinai. Bet ir šis altruistinio egoizmo žingsnis būtinas, kad pamatę neigiamą jo rezultatą panorėtume išgirsti, sugebėtume suvokti (savo) teisingą sprendimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Keičiame save kartu

Suprasti, kaip kuriama permainų ideologija

Socialinė sutartis dėl paliaubų

Komentarų nėra

Tegyvuoja neabejingumas!

Krizė, globalizacija

Baal Sulamas rašo, kad kiekvienas reiškinys mūsų pasaulyje yra galimas. Todėl turėtume ne griauti ir naikinti jį, o taisyti.
Bet veikti šitame kelyje reikia palaipsniui, nesibijant ir nesislepiant. Pasaulis pradėjo tokią vystymosi stadiją, kad esame priversti atskleisti visas kortas: savo tikslą, savo įsitikinimus, savo pagrindus, savo pirminius šaltinius.
Gal žmonės nepriims to dabar, bet iš neapykantos mums susipažins su mūsų metodika. Jų neabejingumas pasitarnaus mūsų labui. O pasaulio vystymosi tempas toks spartus, kad jau po keletos mėnesių jie supras mus buvus teisius ir ims palaipsniui suartėti su mumis.
Reikia išnaudoti šį periodą, kai jie yra nusiteikę prieš mus. Juk kas yra prieš, tam ne vis vien, o tai jau ryšys – tegu neigiamas, bet ryšys. Žinome, kad priešprieša su kokiu nors žmogumi verčia mus visąlaik apie jį galvoti: noriu jį pažinti ir rasti galimybę jį pranokti – bet tuo metu esu su juo susijęs.
Problemos kyla susidūrus su abejingais, o tie, kas prieš mus – iš tikrųjų tampa artimiausiais mūsų partneriais. Tai reikia suprasti: tokiu būdu priešais mane atsiskleidžia egoizmas – kad jį ištaisyčiau.

Iš 2011 m. rugpjūčio 6 d. trečiosios kongreso Vokietijoje pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Visų projektų likimas

Pasaulis pasiruošęs išgirsti

Platinimas: lengvai ir be paliovos

Komentarų nėra

Pats sau priešas

Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra