Pateikti Šeštadienis, 24 gruodžio, 2011 dienos įrašai.


Tiesa ims staiga pati skleistis

Kabala, Platinimas

Klausimas: Kaip žmogus gali išsiaiškinti, dėl kokio tikslo mokosi?
Atsakymas: Jeigu žmogus nesusijęs su mokytoju, nieko nepadarysi – jis klaidžios aplink, šalia ir nieko nepasieks. Taip vyksta iš kartos į kartą. Visada buvo reikalaujama įdėmiai klausyti, ką sako mokytojas − daug metų.
Tačiau šiandien laikas trumpėja, matome, kaip aplinkui vis didėjančiu greičiu vyksta pasikeitimai –tas pats ir su kabala. Žmogus, kuris dabar apie ją nieko nežino, jau po mėnesio ar dviejų gali būti susijęs su išsitaisymo metodika visa širdimi ir siela. O dar po poros mėnesių jį pradės mėtyti – iš blogos būsenos į gerą ir atvirkščiai.
Tačiau kad ir kaip ten būtų, išsitaisymo metodika privalo atsiskleisti, ir kiekvienas atskleidęs ją sau nori ją atskleisti visam pasauliui. Ir priklausomai nuo to, ar daug žmonių ja užsiims, – bus lengviau ją suprasti ir pajausti.
Žmonės tiesiog iš vidaus staiga pajaus, kad viskas yra būtent taip, kaip sako kabala! Kas kadaise iš žmogaus reikalavo didžiulių pastangų ir ilgų, įtemptų apmąstymų, kad susidėliotų koks nors paveikslas, – dabar vyksta paprastai ir savaime.
Taip paprastai, kaip jaunoji karta perpranta šiuolaikinę techniką. Pavyzdžiui, aš, techninės profesijos atstovas, vis tik sunkiai perprantu naujus kompiuterius ir mobiliuosius telefonus. Darau tai iš būtinybės, tačiau manęs prie jų netraukia, juk aš priklausau ankstesnei kartai. Turiu įtemptai galvoti ir mokytis ar studijuoti instrukciją, kad galėčiau jais naudotis.
O mažas vaikas stveria mobilųjį telefoną, spaudžia mygtukus ir skambina – jis jau gimė pasiruošęs naudotis šiais žaisliukais. Juk tai nauji sielų persikūnijimai, naujo noro atskleidimas. Į šį norą įtraukti įrašai apie visus praėjusius gyvenimus (rešimot) ir jie savaime supranta, kaip kas vyksta.
Daug kartų stebėjau, kaip jauni žmonės net neskaitydami instrukcijų, kaip naudotis kokiu nors prietaisu, – šiek tiek paspaudinėję mygtukus perpranta, kaip jis veikia.
Taip pat lengvai suvokiama turi tapti kabalos metodika. Nors atrodytų, kad ji dvasinė ir atitolusi nuo mūsų žemiško gyvenimo – tačiau ji atsiskleis. Kai ji pradės skleistis masėms, tai visiems taps savaime suprantama, kad taip viskas ir yra – juk jei mumyse slypi egoizmo blogis, trukdantis mums gyventi, tai reikia pasinaudoti gėrio jėga.
Ir jeigu žaisime šį gėrį, tai priartėsime prie jo. Šiandien demonstrantai išeina į gatves protestuodami dėl sunkaus gyvenimo – tai sužaiskime ten teisingą aplinką. O norėdami būti ir gyventi naujoje, vieningesnėje visuomenėje žmonės pradės traukti grąžinančią į Šaltinį Šviesą.
O jeigu dar padalinsime jiems kokią nors kabalos medžiagą – tai jiems staiga viskas atsiskleis savaime.

Iš 2011 m. rugpjūčio 11 d. pamokos pagal Rabašo staipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Teisingas vokas gamtos žiniai

Pasaulis pasiruošęs išgirsti

Krizė kaip dvasinio vystymosi įrankis

Komentarų nėra

Atskirti šviesą nuo tamsos

Dvasinis darbas

Neįmanoma suprasti, ką reiškia „tikėjimas aukščiau žinojimo“, kol žmogus šito nepajautė, neatskleidė. O tikėjimas aukščiau žinojimo atskleidžiamas drauge su žinojimu. Mes dabar nežinome kas yra mūsų protas, kuris instinktyviai, nevalingai, visada siekia gerų būsenų ir tolsta nuo blogų.
Ne mano jėgoms ištirti, pamatyti, suprasti, pajusti, kodėl būtent taip elgiuosi. Juk toks elgesys jau iš anksto slypi mano prigimtyje – dar iki tol, kol tai pajaučiu, suprantu, imu paisyti. Tai ir yra mano prigimtis.
Kaip pasakyta: „Ir atskyrė šviesą nuo tamsos“ − tai būtent ta būsena, kai žmogus pradeda jausti, kad jo protas yra visiškai valdomas. Bet žmogus jau gali į šį valdymą pažvelgti iš šalies. Ir iš šio stebėjimo taško jis jau turi kitą požiūrį, kuris palaipsniui gimsta jame, ruošiasi vystytis.
Tai reiškia, kad jis įgyja naujus norus (dvasinius indus), kuriuose gali atsiskirti nuo savo pirminės prigimties. Ten jis yra kartu su kitomis sielomis, kartu su Kūrėju, ir ten yra kita, vadinamoji „integrali“ nauda, jungianti savyje visų interesus tiek, kiek žmogus tai atsiskleidė.
Iš šio nulinio taško, šios dvi kryptys: „žinojimas“ ir „tikėjimas aukščiau žinojimo“ pradeda vystytis kartu − kiek vienas, tiek kitas. Iki tol, kol nepasieksime jų abiejų ištaisymo pabaigos. Žinojimas − tai mano natūralaus, prigimtinio, egoistinio noro vystymasis. O „aukščiau žinojimo“ − tai noro duoti vystymas.
O šviesa juos skiria vieną nuo kito. Ir vienas visada formuojasi kito sąskaita. Todėl gavimo prasmė − duoti, nors atrodo, jog šie žodžiai niekaip nesiderina ir prieštarauja vienas kitam. Ir tiktai tada, kai vystosi žinojimas – aukščiau jo atitinkamai vystosi tikėjimas aukščiau žinojimo.
O pojūtis, kad viena atsiskiria nuo kito – vadinamas „Kūrėjas gelbėja“. Juk nuo šios akimirkos žmogus pradeda jausti savyje naujus dvasinius indus, norus.
Tai reikalauja jausminio supratimo, nes kalbama apie norą – o protas ateina vėliau.
Kol kas tik stengiamės įgyti norą duoti ir dedame pastangas mokydamiesi, dirbdami grupėje ir tai vadinama „pasiruošimo laiku“. Mes dar neturime dvasinių norų ir todėl dar nepasiekėme to „nulinio taško“, iš kurio išauga dvi šakos: žinojimas ir tikėjimas aukščiau žinojimo. Būtent nuo šio taško pradedame dirbti tikėjimu aukščiau žinojimo, ir tai nebe pasiruošimo periodas.
Tuomet visąlaik pereiname nuo vieno prie kito: iš žinojimo pakylame į „aukščiau žinojimo“ ir krentame atgal. Tau reikia paskęsti žinojimo viduje, kad iš jo pakiltum į tikėjimą aukščiau žinojimo. Žinojimas reikalingas − kad pakiltum virš jo.
Viena, ką turime – tai noras mėgautis. Ir jį mums reikia atskleisti, kad išmoktume dirbti su juo atvirkščia forma.

Iš 2011 m. rugsėjo 8 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis – aukščiau žinojimo

Iš egoizmo į tikėjimą aukščiau žinojimo

„Šuolis nuo stogo“ su Kūrėjo parašiutu

Komentarų nėra

Kuo tikėti?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra