Pateikti Trečiadienis, 11 sausio, 2012 dienos įrašai.


Globali krizė – lėktuvas be piloto

Krizė, globalizacija

Pranešimas („Pravo”, Čekija): Analitikai svarsto, kas atsakingas už krizę: Vakarų šalys ar finansų rinkos? Dalis kaltės tenka tiek valstybėms, tiek finansinėms rinkoms.
Politikai pralaimi, nes nesugebėjo sureaguoti į staigią finansų rinkos globalizaciją ir sukurti teisingas taisykles globalios rinkos funkcionavimui. Taip, iš vienos pusės, buvo stipriai pažeista pusiausvyra tarp globaliai funkcionuojančios ekonomikos, ir, iš kitos pusės, lokaliai funkcionuojančios politikos.
Komentaras: O iš kur jie galėjo žinoti, kad kita žmonijos vystymosi stadija − visų integracija visuose lygmenyse ir pirmiausia tose srityse, kur egoizmas pasireiškia itin aštriai: krizė šeimoje – skyrybos, krizė ekonomikoje – krizė.  Apie tai iš anksto perspėjo tik kabalos mokslas – jis ir šiandien kalba apie ateitį…
Tačiau sukurti globalios rinkos funkcionavimo taisyklių vadovai negali iki šiol. Mat tam reikia turėti žinių apie visuomenės globalumą ir integralumą, jos valdymą – o kad tai žinotum, reikia būti kabalistu arba bent jau gauti žinių apie integralų auklėjimą – apie ką mes visą laiką kalbame, ką siūlome visai žmonijai.
Tęsinys („Pravo”, Čekija): Pasirodė, kad klasikinė nacionalinė demokratija, per kurį politiniai sprendimai sąlygojami palyginti trumpu rinkimų ciklu (įskaitant politikų ir politinių partijų bandymus būti vėl išrinktiems), su savo lokaliais  sprendimų apribojimais nėra tikra atsvara globalioms ir greitai veikiančioms rinkoms, kurios gali vienu akimirksniu pervesti kapitalą ir spekuliuoti visame žemės rutulyje.
Komentaras: Todėl, kad ši „klasikinė nacionalinė demokratija“ – egoistinė, neatsižvelgianti į visuomenės integralumą, tarpusavio laidavimo būtinybę siekiant teisingai padalyti visuomeninį produktą.
Tęsinys („Pravo”, Čekija): Nacionalinė politika ne tik negali kontroliuoti įvairiausių susidariusių „burbulų“ ir skolų, kurios atsiranda mostelėjus „nematomai rinkos rankai“, bet ir su savo populizmu, kad tik galėtų būti perrinkti; politika yra priklausoma nuo fiktyvių pinigų, kuriuos sukuria globalios rinkos.
Komentaras: Juk tai kapitalistinis „politikos ir kapitalo auginimas“!
Tęsinys („Pravo”, Čekija): Krizė ištiko pažeidus pusiausvyrą tarp nacionalinių politinių jėgų ir globalios rinkos. Taip visa sistema atsidūrė ant bedugnės krašto. Kadangi sistema neturi „piloto“ − globalios politikos, o tik blogai užprogramuotą „autopilotą“ − globalias rinkas, tai jai gresia kritimas.
Komentaras: Pusiausvyra pažeidžiama, nes kyla prieštaravimai tarp siauro nacionalinio, asmeninio egoizmo ir integralios visuomenės, globalaus pasaulio ir rinkų dėsnių, kurie mūsų ekonomistams ir politikams nežinomi. O kad taptų žinomi, jiems reikia persiauklėti ir išlaikyti pusiausvyrą su globalia ir integralia visuomene, t. y. siekti abipusio laidavimo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pusiausvyros ekonomika

Pažink pasaulį, kuriame gyveni

Trūksta tik meilės

Komentarų nėra

Asmeninis pavyzdys

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Sėkmingos ateities mokslas

Kabala, Krizė, globalizacija

Daugelis galvoja, kad kabalos mokslas kalba apie tai, „kiek angelų danguje ir kokie jų vardai“, apie kažkokias ūkanotas ir tolimas sąvokas, neturinčias su mumis jokio ryšio. Praeina daug laiko, kol žmogus, atėjęs mokytis kabalos, atsikrato visų šių stereotipų. Mūsų nemoko ir neauklėja, kaip naujai žiūrėti į tikrovę.
Dabar, plečiantis krizei, kurią visi jaučiame savimi dėl primygtinės būtinybės atskleisti, kaip įsikurti pasaulyje, kaip susitvarkyti gyvenimą, kaip užmegzti naują ryšį tarp žmonių (šį ryšį turime įsisąmoninti, kitaip neišgyvensime šitame pasaulyje), mes pamažu susipažįstame su mokslu, mokančiu mus, kaip tarp mūsų sukurti teisingą ryšį. Pirmiausia tam, kad galėtume valdyti savo įprastą gyvenimą, išeiti iš visų sričių krizės – auklėjimo, šeimyninio gyvenimo, mokslo, ekonomikos, santykių su gamta, kuri užverčiančia mus smūgiais.
Todėl esame priversti ieškoti, kurgi problema, kad kokiu nors būdu atsikratytume jos arba susidorotume su ja, kitaip mums teks visąlaik kentėti. Mūsų noras mėgautis įpareigoja mus surasti visų bėdų priežastį. Pamažu pastebime, jog priežastis ta, kad tarpusavyje esame susieti neteisingais, negerais ryšiais, kad šie tūkstantmečiais puoselėti egoistiniai ryšiai nūnai nebeveikia ir netgi atvirkščiai – kenkia.
Visų pirma mes visad manėme, kad kiekvienas iš mūsų turi būti egoistas, kiekvienas − pats sau, kad mes turime sukurti vartotojišką visuomenę, kad kiekvienas galėtų mėgautis pagal savo gebėjimą išnaudoti ir apgaudinėti kitus dėl naudos sau, tik reikia saugotis, kad jo nenubaustų ir nepasodintų į kalėjimą, ir jeigu tai pavyksta – prašom, tegu karaliauja.
O dabar atsiskleidžia sistema, kuri lyg ir sako mums: „Ne! Tokia tendencija, toks egoistinis požiūris, tokie santykiai jau nebegalios. Reikalingas kitoks santykis. Ankstesnė sistema buvo individuali, kur nebuvome priklausomi kits nuo kito. O dabar baigėsi kiekvieno individualus, asmenis vystymasis – mes it prasikalę iš žemės ir išaugę iki lubų daigai. Daugiau augti nebėra kur.
Ir nūnai pasiekę „lubas“, visi turite susijungti kartu. Tai kitokia egzistavimo sistema. Jūs norite egzistuoti? Vadinasi, teks labiau susijungti vieniems su kitais.“
Mums sunku šią sistemą taip įsivaizduoti. Mes tik pastebime, kad mums niekas neišeina, ir kančios pamažu mums atskleidžia tikrąją padėtį. Be to, ir kabalos mokslas galiausiai yra atskleidžiamas.
Ir tada, tame pačiame kabalos moksle imame matyti ne „angelus danguje“, ne įvairiausius keistus vardus ir nesuprantamus žodžius. Pamažu, dėdami pastangas pradedame įsisąmoninti, kad jis pasakoja mums apie tarpusavio ryšių sandarą, apie tai, kad galime užmegzti šį teisingą ryšį, įsijungti į jį, įsisąmoniname ir tai, kiek mūsų požiūris į šį teisingą ryšį nulemia mūsų ateitį − tiek, kad mums nebereikės dirbti kaip ankščiau, daugiausia fiziškai, ir labiau susitelksime į ketinimus.
Mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje mums nebeteks prigalvoti įvairių fizinių darbų, naudojant įvairius mechanizmus, įrenginius ir technologijas – viskas persikels į tarpusavio santykių ir ryšių sritį. Ir būtent nuo ryšio tarp mūsų kokybės priklausys gautas rezultatas.
Jeigu kažkada tūkstančiai žmonių išeidavo į darbą laukuose, o milijonai eidavo dirbti į fabrikus, gamyklas, pramoninius konsernus, tai šiandien matome, kad žmogui nėra kur labai ir dirbti, tik vis labiau virtualia, vidine forma – stiprinant tarpusavio ryšius. Būtent tai nulems mūsų sėkmingą gamybą, eksportą, importą – viską, kas būtina, norint sutvarkyti materialų gyvenimą. Mes visi labiau žvelgsime ir pabrėšime vidinius santykius, juk ten mums atsiskleis iš tikrųjų tobulas, naujas pasaulis.
Norėdami palengva, laipsniškai atskleisti visas šias būsenas, skaitome knygą „Zohar“, kuri labiausiai gali atverti mums protą ir širdį, mūsų akis ir ausis, kad vis labiau jaustume, kaip priklausome nuo mūsų tarpusavio ryšio tinklo.

Iš 2011 m. rugsėjo 7 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis pasiruošęs išgirsti

Energija, išgelbėsianti pasaulį

Be pasipriešinimo

Komentarų nėra