Pateikti Sekmadienis, 15 sausio, 2012 dienos įrašai.


TVF: Globaliai ekonomikai būtini kolektyviniai veiksmai

Krizė, globalizacija

Pranešimas: TVF vadovė K. Lagard pakvietė valstybes „veikti dabar ir veikti kartu“, kad galėtų eiti ekonomikos atkūrimo keliu.
„Mes toli gražu ne svetimi žmonės, mus jungia bendras likimas“, – pasakė ji kasmetiniame TVF ir Pasaulio banko susitikime Vašingtone, – „ir šie neramūs laikai turi mus vis labiau jungti vieną su kitu.“
Ponia Lagard pareiškė: „Egzistuoja išgijimo kelias. Jis organiškesnis negu prieš trejus metus, bet kelias egzistuoja, ir galime rinktis. Laikas išsklaidyti debesis ir pašalinti netikrumą. Lengviau pasakyti negu padaryti, mums reikia tikslių kolektyvinių veiksmų. Mes visi ten pat, niekam neturi kilti iliuzijų, kad gali prasidėti skaidymasis“.
Ketvirtadienio rinkos kritimas paskatino G20 pranešti apie įsipareigojimą „imtis visų būtinų priemonių reikalaujamam bankų sistemos ir finansinės rinkos stabilumui išsaugoti“.
Pasak analitikų, šis pranešimas investuotojų neįtikino. „G20 pranešimas vakar vakare galbūt šiek tiek paguodė rinkas, bet finansų ministrų patikinimas neturi pakankamo pagrindo“, – pasakė Džeinė Foli iš „Rabobanko“.
„Rinkos veikia pagal sekundmatį, o tuo tarpu politikai, panašu, pagal mėnesinį kalendorių“, – pasakė BBS Džeremis Stretč iš SIBS.
Komentaras: Dar nepakanka suvokti, kad krizė mūsų galvoje, mūsų požiūryje į pasaulį, į visuomenę, o ne pačioje visuomenėje ir pasaulyje – kad krizė mumyse. Juk jie turi pasiekti tokį momentą, kai pamatys mūsų pasiūlymus, ir ne tik pamatys, o pamatys juos kaip vienintelį išsigelbėjimo būdą – būtent savo, o ne gamtos ar ko nors kito ištaisymą.
Žmonija turi suprasti, kad laikas „taisyti gamtą pagal Mičiuriną“ praėjo (kai mes ją bjaurojome pagal save, kviečiami selekcininko Mičiurino: „Mums nereikia laukti malonių iš gamtos, jas pasiimti – mūsų užduotis!“), o dabar mes turime pasikeisti pagal gamtą!
Kaip žmonės, ieškantys atsakymo į klausimą „apie gyvenimo prasmę“, randa kabalą, jeigu nori iki galo ir tiksliai žinoti atsakymą, taip ir ekonomistai bei kiti ras mus, tiktai tam prireiks kančių, bus prarasta laiko.

Daugiau šia tema skaitykite:

Arbatos puodelis bendram labui

Globali krizė – lėktuvas be piloto

Ekspertas: Naujoji krizės banga

Komentarų nėra

Be prievartos ir apribojimų

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Svarbi integraliojo auklėjimo kurso dalis yra racionali ekonomika arba nuosaikaus vartojimo ekonomika. Kas tai yra, kuo ji pagrįsta?
Atsakymas: Mes jau kalbėjome apie tai, kad integralioje visuomenėje nėra jokios prievartos ir jokių apribojimų. Egzistuoja tam tikros visuomeninės nuostatos, į kurias atsižvelgdamas pasirenki tai, kas tau patinka, ko tu nori: maistą, namus, drabužius, saugumą, medicininę priežiūrą, švietimą ir t. t. Išskyrus auklėjimą, kuris yra visiems privalomas.
Dėl pastarojo egzistuoja absoliučiai aiškus spaudimas, sakyčiau, prievarta, visiems, bet ne iš žmonių visuomenės, o iš gamtos. Mes tiesiog imame turimus duomenis ir juos realizuojame, kad būtų patogu egzistuoti.
Kas dėl visų mažų poreikių, tai pagal mūsų visuomeninį išsivystymą privalome tarpusavyje diskutuoti, ką laikome būtinu, o ką – ne. Čia yra ko pasimokyti, tarp kitko, iš kibucininkų – jie tai labai įdomiai organizuoja. Ar iš tikrųjų žmogui nereikia nieko asmeninio, ar atvirkščiai, jam reikalingas savas garderobas?
Žinoma, kiekvienas išsirenka tam tikrą produktų rinkinį, kuris jam tinkamesnis, naudingesnis, atitinka jo skonį. Niekas nieko neprivers maitintis tuo pačiu maistu. Tačiau, iš principo, visi tie dalykai, drabužiai, daiktai, butai ir t. t. yra standartiški.
Jeigu žmogus užsiima intensyviu vidiniu vystymusi, praktiškai sumažėja jo domėjimasis visais būtinais kūniškais, fiziniais poreikiais, ir jis nebenori papildomai prisipildyti, pasisotinti kažkokiais ypatingais skoniais, atspalviais. Jam visa tai tampa nesvarbu, kaip ir mokslininkui, įsigilinusiam į savo tyrinėjimus ir vilkinčiam nudėvėtą kostiumą, nes jam jis neturi jokios reikšmės. Kažkur pavalgė – ir gerai, – svarbiausia, kad gali toliau dirbti.
Visuomenė nuolat atlikinės tyrimus, kad nustatytų optimalų gerovės lygį, kuris kiekvienam žmogui nebūtų nei pernelyg aukštas, nei per žemas.
Integralioje visuomenėje kiekvienas ras visa, kas yra būtina jam, arba sandėliuose, arba bus organizuota milžiniška privežimo, dalijimo ir pristatymo sistema.

Iš 2011 m. gruodžio 12 d. pokalbio apie integralųjį auklėjimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Integralusis auklėjimas = laisvė

Integralus auklėjimas – žaibiškas procesas

Ateities spindulys nūdienos tamsoje

Komentarų nėra

Nauja ryšių sistema

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra