Pateikti Trečiadienis, 18 sausio, 2012 dienos įrašai.


Tokia, kokia dabar, ES ateities neturi

Krizė, globalizacija

Nuomonė: ( M. Chazinas, ekonomistas): Įdomiausia pasirodė Lenkijos finansų ministro J. Rostovskio prognozė: „Europos elitas turi nuspręsti, ar jie nori, kad euras išliktų, − jeigu ne, tai turime ruoštis eurozonos išformavimui.
Išeitis paprasta: arba solidarumas, arba Europos žlugimas“. Arba Vokietija prisiima asmeninę atsakomybę išmokėti beveik visas visų Europos Sąjungos valstybių skolas bei tampa atsakinga už pragyvenimo lygio palaikymą visose Europos Sąjungos valstybėse, arba sistema pradės byrėti.
VDR prijungimo patirtis rodo, kad norint pakelti visus į Vokietijos lygį išteklių nepakaks. Vadinasi, reikia sumažinti pragyvenimo lygį Vokietijoje ir taip pakelti jį periferijoje. Kaip galima „parduoti“ tokį sprendimą Vokietijos piliečiams, kurie turi sąmoningai už tai prabalsuoti?
Kitaip, kritus pragyvenimo lygiui bus prašnekta apie fašizmo atgimimą, o ne apie toleranciją ir multikultūrą. ES plėtimo tikslas Vokietijai buvo realizacijos rinkų užsitikrinimas. Vidiniai ES įstatymai griežtai uždarydavo savo rinkas importui, o pagrindine vidine tiekėja buvo Vokietija.
Priimti sprendimo apie eurozonos vienybę dabartinėmis sąlygomis neįmanoma – dėl Vokietijos vidaus politikos ir ekonominių priežasčių – Vokietija paprasčiausiai neturi pinigų šiam planui įgyvendinti. O tai reiškia, kad Europos Sąjunga trauksis iš politinės arenos.
Komentaras: ES turi išeitį, tačiau ji gali pasirodyti nereali: tęsti visa, kaip yra, bet, vardan ES išlikimo, reikia visuose lygmenyse imti siekti vidinio susijungimo, visuotinio tarpusavio laidavimo, dalyvavimo, suartėjimo, reikia atitikti gamtos integralią, globalią sąlygą.
Vis tiek pagal evoliucijos planą turime priimti šią formą, bet atlikime tai sąmoningai, savo noru, nesipriešindami spaudimui, o suprasdami, kad tai kita mūsų vystymosi pakopa, ir jeigu ją įsisavinsime, pasieksime kažko žymiai tobulesnio, pasieksime greitu ir lengvu keliu, o ne spaudžiant kančioms.
Su šio iššūkiu susiduria kiekviena valstybė pasaulyje, bet Europoje jis ypatingai aktualus mat ES jau yra visos ekonominės ir socialinės sąlygos. Būtent vidinis žmonių susijungimas, sienų kiekvieno ES piliečio viduje ištrynimas, leis Europai suklestėti. Kitaip – žlugimas, apimsiantis visą pasaulį. Sprendimas ne dėl ES panaikinimo, o dėl to, kas bus, − taika ar karas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Bendros valiutos architektas: euro projektas žlugo

Krizės sprendimas – pakilti aukščiau egoizmo

Eurozona aktyvios sisteminės krizės stadijoje

Komentarų nėra

Praregėjimo pradžia

Auklėjimas, vaikai, Egoizmo vystymasis

Klausimas: Žinau iš patirties, kad žmogus yra pasiruošęs mokytis, jeigu jam paaiškini, kam to reikia. Kam jam reikalingas egoizmo evoliucijos kursas?
Atsakymas: Iš šio kurso žmogus sužinos ne tik pradžią, bet ir visos šios grandinės pabaigą. Jis pasijus esąs joje. Jis pamatys, prie ko visa tai veda. Remdamasis tuo, jis galės priimti teisingus sprendimus dėl visų savo asmeninių būsenų.
Klausimas: Tarkime, sužinau, kaip formavosi planetos. Kaip tai susiję su mano gyvenimu?
Atsakymas: Tai bendro požiūrio į pasaulį dalis, toks požiūris šiek tiek kilsteli žmogų virš jo gyvūninės dalies. Žvelgdamas į tai, kas buvo prieš porą milijardų metų, ar kas bus po dešimtmečio ar net kelių šimtų metų, žmogus ima matyti tą praktiškai begalinę laiko ašį, kurioje jis esamu metu yra – mažas, silpnutis, bevalis elementas. Ir iš to jam jau kyla klausimas: „Kas aš esu?“
Kai ant šios ašies žmogus išvysta savo niekingą būseną, galima pradėti jį kelti virš jos − į naują būseną, kur jis pajaus: „Visa tai po manimi, aš galiu viską valdyti, aš iš tikrųjų esu aukštesniame lygmenyje ir galiu išeiti už laiko, erdvės, istorijos ribų“. Ir taip žmogus praregi.

Iš 2011 m. gruodžio 12 d. pokalbio apie integralųjį auklėjimą

Komentarų nėra

Kas tai yra integralus auklėjimas?

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

https://www.youtube.com/watch?v=csdM8OO_0iQ&feature=player_embedded

Komentarų nėra