Pateikti vasario, 2012 mėn. įrašai.


Neramus šimtukas

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Apie 100 Europos veikėjų paskelbė kreipimąsi į Europos valdžią per britų leidinį „Financial Times“. Tame laiške jie patys save vadina „sunerimusiais europiečiais“. Kreipimesi jie iš ES valdančiųjų reikalauja spręsti skolų krizę artimiausiu metu, nes delsimas gali sukelti visos pasaulio finansų sistemos griūtį.
„Sunerimę europiečiai“ kviečia Europos valdžią sukurti bendrą iždą eurozonoje, reikalauja stiprinti bendrą priežiūros sistemą, depozitų reguliavimo ir draudimo eurozonoje sistemą, reikalauja sukurti strategiją, kuri užtikrintų pastovų šalių ekonomikos augimą, kadangi skolų problema negali būti išspręsta be ekonomikos augimo.
Komentaras: Nė vienas iš šitų pasiūlymų negali būti įgyvendintas praktiškai, kadangi jie remiasi buvusia žmogaus ir visuomenės padėtimi: „individualistas-egoistas tarp panašių į save“. O šiandien jau „individualistas-egoistas tarpusavio laidavimo tinkle“.
Jeigu nekreipsime dėmesio į tai, kad pasaulis tapo globaliai priklausomas ir integraliai surištas ne mūsų ekonominiais ir gamybiniais prekybiniais ryšiais, o savo vidumi dėl savo vystymosi, tai mums niekas nepavyks, visada šausim pro šalį. Į naujas sąlygas, į mūsų tarpusavio priklausomybę mes turime kreipti dėmesį, spręsdami bet kokias asmenines ir bendras problemas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis ant valiutų karo slenksčio

Neprisitaikę prie gamtos išmiršta

Europai būtina federalizacija

Komentarų nėra

Pamokos apie naująjį pasaulį. Be žinių – nėra žmogaus

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Koks žinių gavimo tikslas naujoje integraliojoje auklėjimo sistemoje?
Atsakymas: Be žinių neįmanoma iš mokinio padaryti žmogaus. Žmogų nuo gyvūno skiria būtent įsisąmoninimas, supratimas, jo savanoriškas dalyvavimas procese.
Gavęs žinių apie pasaulį, jis žinos, kur gyvena, kaip yra valdomas, kaip jam reikia veikti. Uždavinys – padaryti kiekvieną integralios žmonijos dalimi, kad jis matytų, kad kitaip veikti negalima, kad jis turi dalyvauti visur kartu su kitais ir būti bendro paveikslo dalimi.
Net jei niekas jam nesakys, jis pats pamatys, kad kitaip negalima. Juk mes suteikiame žmogui integralųjį auklėjimą. Remdamasis visomis gautomis žiniomis, jis turi pamažu pats prieiti prie tokių išvadų. O praktiniai užsiėmimai suteiks jam atitinkamų išgyvenimų ir pojūčių, kitaip tariant, lygiagrečiai veiksime ir protą, ir širdį.

Iš 2011 m. gruodžio 1 d. pokalbio „Naujojo pasaulio pamokos“

Daugiau šia tema skaitykite:

Atverti žmonijai akis

Aiškintis, aiškintis, aiškintis…

Praregėjimo pradžia

Komentarų nėra

Pasaulis ant valiutų karo slenksčio

Krizė, globalizacija

Nuomonė (N. Rubini, ekonomikos profesorius, RGEMonitor direktorius): Pasaulinės ekonomikos laukia plataus masto sukrėtimai. Artimieji Rytai ir Afrikos šiaurė karščiuoja. Gamtos kataklizmai stiprėja. Euro zonos krizė ir JAV fiskalinės-biudžeto problemos auga. Priemonės, kurias taiko svarbiausios pasaulio šalys ir JAV, siekdamos išvengti krizės,  nesuveikė.
Krizė susijusi su JAV noru išsaugoti savo finansų sistemą, grindžiamą pinigų, kurie egzistuoja virtualiai, atotrūkiu nuo prekių. Tai ir lėmė, kad Amerikos doleris prarado pasaulinės rezervinės valiutos statusą.
Amerikos finansų krizė verčia kiekvieną šalį ieškoti būdo, kaip apsaugoti savo finansų sistemą. Valiutų konfliktas perauga į valiutų karus.
Ekonominė politika, pagrįsta subalansuotomis vyriausybės išlaidomis, turi taisyklių kodeksą, kuris paklūsta laisvosios rinkos dėsniams, bet JAV pažeidė šį principą ir įvykus dolerio krizei privertė pasaulį susimąstyti apie pasitraukimą nuo JAV finansinės hegemonijos prie valiutos daugiapoliškumo.
Šiandien pagrindiniai dolerio priešininkai yra nacionalinės valiutos. JAV nesiliauja mėginusi susilpninti pagrindinį dolerio priešininką – eurą ir kitas regionines valiutas, visų pirma Kinijos juanį, kurios kelia grėsmę dolerio stabilumui.
Šoką JAV sukėlė informacija, kad nuo 2012 metų Kinija visiškai atsisako dolerio tarptautiniuose  tarpusavio atsiskaitymuose. Net TVF supranta, kad grįžimas prie dolerio diktato neįmanomas. Tačiau JAV yra pasirengusios sukelti vietinius karus visame pasaulyje – kad išsaugotų savo finansinį viešpatavimą.
Komentaras: Egoizmas teisus, siekdamas ir toliau viešpatauti mūsų pasaulyje. Bet ryškėjantis pasaulio integralumas ir globalumas, pasireiškiantis vis stipresniu tarpusavio ryšiu ir tarpusavio priklausomybe, veikia prieš asmeninį ir valstybinį egoizmą. Sukrėtimai prives prie suvokimo, kad norint išgyventi būtina susijungti abipusiu laidavimu į bendrą pasaulinę sistemą. Ar tai įvyks po Trečiojo pasaulinio karo, ar taikiu keliu – priklauso nuo to, kaip pasiseks išaiškinti gamtos planą, kuris įpareigoja mus nepriklausomai nuo mūsų noro sukurti iš žmonijos bendrą sistemą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pavojingos nevykėlių užmačios

Europai grasina pabaisos

Žlugimas žlugimui nelygu

Komentarų nėra

Neprisitaikę prie gamtos išmiršta

Krizė, globalizacija

Nuomonė (N. Rubini, ekonomistas, Roubini Global Economics LLC vadas): Europa skubiai turi skirti 2 trilijonus eurų kovai su skolų krize, kol ne vėlu, nes padėtis tampa nebekontroliuojama. Nereikia laukti dar tris mėnesius, reikia tai padaryti per artimiausias keletą savaičių. Krizė gali paliesti stambias europietiškas Italijos ir Ispanijos ekonomikas. Delsimas persimetė iš privataus sektoriaus į valstybinį, o vėliau į tarpvalstybinį, pasauliui gresia nauja finansinė depresija. Būtina veikti!
Komentaras: Tiktai siekti susijungti, kitaip ne tik ekonomika žlugs. Atitikti gamtai – štai kur žmogaus pašaukimas! O ji rodo visų jos dalių siekį integruotis. Eiti prieš ją – kenkti pačiam sau. Būtent visų gamtos lygių tyrinėjimas ir atitikimas jai yra mūsų egzistavimo garantas – kitaip išmirsime!

Daugiau šia tema skaitykite:

ES politikai – keiskite ekonomiką!

Tokia, kokia dabar, ES ateities neturi

Eurozona aktyvios sisteminės krizės stadijoje

Komentarų nėra

Kuo užpildyti tuštumą?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

https://www.youtube.com/watch?v=93VqqYryoR0&feature=player_embedded

Komentarų nėra

Naujojo pasaulio pamokos. Vergai savo noru

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Šiuolaikinis žmogus gyvena vergijoje – griežtuose rėmuose, diktuojančiuose visą jo darbotvarkę. Kas tai? Bėgimas nuo ko nors? Savirealizacija? Pasitenkinimas? Kas slypi už pasiryžimo praleisti po dešimt ir daugiau valandų darbe dėl trupučio laisvalaikio?
Atsakymas: Visuomenė pavertė mus vergais savo noru. Žmogus jaučia, kad bet koks užimtumas užpildo jo gyvenimą. Iš kur daugiau ateis pripildymas? Šiaip ar taip, ką gi daryti su savimi, likus be darbo?
Žmogus, susimąstęs apie pasiekimus, ieško, kur pasireikšti: švietimo srityje, kultūroje, technikoje… Norisi būti ypatingam, norisi tapti kokiu nors specialistu: dailide, mechaniku – kuo nors. Norisi jausti pasitikėjimą, norisi, kad darbas teiktų pasitenkinimą, dirbti geroje įmonėje. Kiekvienas to ieško. Iš esmės, kalbama apie savirealizaciją ir, žinoma, apie uždarbį.
Vis dėlto, mes kalbame apie naują laikotarpį, kai nepriklausomai nuo profesinių pasiekimų žmogui bus garantuotas minimumas, jei jis atitiks nustatytus reikalavimus ir mokysis.
Tačiau negalime garantuoti, kad jis mokysis būtent to, kas įdomu jam – kalbame apie visuotinę privalomąją integraliojo auklėjimo sistemą.
Klausimas: O kuo tada pasireikš žmogaus savitumas?
Atsakymas: Tuo, kiek jis besimokydamas keičiasi.
Klausimas: Bet yra, pavyzdžiui, meninės prigimties žmonių, ir yra technikai gabių…
Atsakymas: Šioje sistemoje ir vieni, ir kiti ras daug sąlyčio taškų. Be to, niekas nedraudžia užsiimti tapyba, šokiais ar dar kuo nors. Apskritai, integraliojo mokymo rėmai suteiks žmonėms daug vystymosi galimybių (tarp jų ir technikos srityje), skirtų suburti žmones į integruotą sistemą. Mums prireiks visko: ar tai bus aukštosios technologijos, ar medija. Viskas veiks šiam tikslui.
Be to, tokiuose kursuose žmonės įgaus kūrybingumo, siekdami pritaikyti mokomąjį dalyką. Tarpusavyje tik apie tai ir kalbėsis.
Klausimas: Kiekvienas užima savo profesinę nišą: vieni dirba automobilių mechanikais, kiti – kirpėjais ir t. t. Ar suras tokia saviraiška vietą naujojoje sistemoje?
Atsakymas: Kiek tai bus įmanoma. Jei nori būti kirpėju, bet visos vietos užimtos, tau teks dirbti kitą darbą – tokį, kokiam visuomenė suteiks galimybę. Ir dabar taip yra, tik už pinigus. O galiausiai neliks piniginės paskatos.
Šiandieną ateinu į Darbo biržą ir pateikiu savo diplomus. Man sako: „Ši specialybė jau niekam nereikalinga. Siunčiame jus persikvalifikuoti. Štai sąrašas – išsirinkite.“ Ir negaliu nesutikti, nes liksiu be nieko.
Taigi, nekonfrontuojame su dabartine padėtimi, o priešingai – iš karto pradedame didinti žmogaus sąmoningumą, plėsti pasaulėžiūrą.

Iš 2011 m. gruodžio 1 d. pokalbio „Naujojo pasaulio pamokos“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulio žmogus

Atverti žmonijai akis

Kam tinka integralus auklėjimas?

Komentarų nėra

Tarptautinis kabalos kongresas Vilniuje!

Kongresai, įvykiai

2012 m. kovo 23-25 dienomis Vilniuje pirmąkart istorijoje rengiamas tarptautinis kabalos kongresas „Mokomės vienytis“, kuriame dalyvaus ir  prof. Michaelis Laitmanas!

„Vienybė tai nauja realybė, apie kurią neturime jokio supratimo. Tai nauja, iki šiol mūsų nejausta materija, turinti Gamtos savybę – davimo savybę. Tapdami šios materijos dalimi, apsigyvendami joje, atveriame kitokią, naują dimensiją ir pasijuntame tarsi kitoje planetoje. Šį naują matavimą atskleidžiame tos naujosios materijos savybėje – t. y. duodami. Vienybė nėra paprastas abipusis ryšys, geri santykiai ar pasitikėjimas. Vienybė – tai naujos, neegzistuojančios mūsų pasaulyje savybės atskleidimas. Įgiję šią savybe ir prilygę Gamtai, suvokiame savo mintis ir jausmus, esame darnoje su Gamta.“ – prof. M. Laitmanas

DAUGIAU INFORMACIJOS >>

REGISTRACIJA >>

Komentarų nėra

Klausėte? – Atsakau… – 17

Klausimai ir atsakymai, Vyras ir moteris

Klausimas iš angliško blogo: Jeigu dauguma vyrų grupėje (šiuo atveju virtualioje grupėje) nevedę, argi jie gali pajausti moters norą? Ar jie tai sugeba? Jeigu susidaro įspūdis, kad jie nenori mūsų girdėti, vadinasi, moterys nepakankamai teisingai dirba?
Atsakymas: Pageidautina šį trūkumą kuo greičiau pašalinti.
Klausimas iš angliško blogo: Mes su vyru studijuojame kabalą per internetą apie dvejus metus. Vis dažniau ir dažniau tarp mūsų pradėjo kilti problemų. Vyras susierzina dėl bet ko, ir viskuo, kas jam atrodo neteisinga, kaltina mane ir dukrą. Kaip susidoroti su tokiu požiūriu? Aš suprantu, kad visa tai vyksta dėl priartėjimo prie davimo „debesies“, bet ką gi daryti?
Atsakymas: Susitarti su juo, kad jūs abudu žaidžiate aukštesnįjį pasaulį, specialiai treniruojatės.
Klausimas iš angliško blogo: Kaip sukurti gerą aplinką, jeigu aš esu neigiamoje šeimos, žalingų įpročių, blogos kultūros įtakoje?
Atsakymas: Būtent tokioje blogoje aplinkoje ir kalbama apie teisingos aplinkos sukūrimą, kuri jus be jūsų pastangų pati keltų gėrio ir davimo link.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausėte? – Atsakau… – 16

Klausėte? – Atsakau… – 15

Klausėte? – Atsakau… – 14

Komentarų nėra

Klimato pokyčiai XVII amžiuje tapo pasaulinės krizės priežastimi

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Mažojo ledynmečio periodo  pradžia 1550–1650 metais lėmė daugelio žemės ūkio, ekonominių ir socialinių problemų priežastis. Tai galiausiai sukėlė visos Europos ir pasaulinę XVII amžiaus krizę.
Per šiuos metus vidutinė temperatūra visame Šiaurės pusrutulyje sumažėjo mažiau nei vienu laipsniu, bet šito pakako bendrai XVII amžiaus krizei – virtinei karų, sukilimų, ekonominiam nestabilumui ir gyventojų skaičiaus sumažėjimui Europoje ir visame pasaulyje.
Bet koks gamtinis arba socialinis faktorius, kuris priveda prie didžiulio išteklių išeikvojimo, pavyzdžiui, klimato pokyčiai, gyventojų perteklius, per didelis vartojimas ir neteisingas paskirstymas, gali tapti bendros sisteminės krizės priežastimi.
Komentaras: Finansinės krizės fone mes apie tai pamirštame, bet negrįžtama, grėsminga klimato kaita jau seniai vyksta. Negrįžtama – dėl to, kad šių pokyčių mes jau negalime pakeisti įprastais metodais. Bet jei pakeisime savo prigimtį, tai ir klimato parametrai pasikeis į gerą pusę, į pusiausvyrą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klimatui ir ekonomikai galioja vienas dėsnis

Kelias į poapokalipsę

Grąžinti gamtai pirmykštį pavidalą

Komentarų nėra

Išsivadavimas iš pertekliaus

Ateities visuomenė, Krizė, globalizacija

Klausimas: Pradėdami įgyvendinti integralios visuomenės programą, turime kaip nors įveikti galimus nesutarimus. Kaip įtikinti žmogų, kad jam užtenka, pavyzdžiui, 40-ties, o ne 150 kv. m. gyvenamo ploto kaip pas kaimyną? Kokius argumentus jam pateikti?
Atsakymas: Savo gyvenimo būdą žmonės keis priklausomai nuo mūsų judėjimo integracijos link.
Kiekvienam žmogui bus reikalingas atskiras kambarys, kad galėtų mokytis ir netrukdytų kitiems. Manau, kad pakanka kiekvienam turėti po kambarį ir bendros svetainės, virtuvės bei papildomų pagalbinių patalpų – tai normalus gyvenamasis plotas. Tokiomis sąlygomis galėsime aprūpinti visus, jei tik nesivaikysime pertekliaus, o namo standartu laikysime būtent tokį pavyzdį.
Tą patį galima pasakyti ir apie maistą. Labai nesunku apskaičiuoti maisto kiekį vienam žmogui. Tikriausiai tai bus tam tikras rinkinys, atitinkantis jo įpročius – nacionalinius, kultūrinius ir t. t., tačiau riboto asortimento – ne 50 dešros rūšių, kurias šiandien galime išvysti prekybos centruose. Tokia įvairovė tiesiog neturi prasmės. Dabar tuo naudodamasis kai kas iš tavęs pasipelno, bet kai uždarbis nerūpės, visas šis perteklius automatiškai išnyks.
Krizei tęsiantis išvysime, kaip šimtai milijonų žmonių lieka be darbo, perkamoji galia staiga dramatiškai krinta ir natūraliai dešimtys nereikalingų rūšių išnyksta nuo lentynų, nes jų tiesiog niekas nebeperka. Perteklius sumažės natūraliai, neturime apie tai net galvoti. Pasaulis natūraliai iš pertekliaus atrinks viską, kas būtiniausia normaliam gyvenimui, nekenkiant sveikatai.
Komentaras: Suprantate, egzistuoja tam tikra baimė, nes žmonės, gyvenę socialistinėje santvarkoje, galiausiai susidūrė su deficito augimu, kai reikėjo eikvoti daugybę laiko, kad įsigytų būtiniausių dalykų. Todėl jie turi stereotipą, kad teks stovėti eilėse.
Atsakymas: Ne, eilių nebus. Manau, viskas bus organizuota pagal pristatymo į namus principą. Jūs užsakinėsite tai, kas būtina, o tam tikra organizacija, užsiimanti aprūpinimu, pristatys viską, ko reikia. Lygiai kaip kitos organizacijos rūpinsis butų remontu ir kitais patarnavimais.
Tai – būtinos darbų rūšys, kurias žmonija išlaikys šalia tam tikrų pramonės šakų, žemės ūkio ir t. t. Vadinasi, eikvosime savo jėgas ir laiką tam, kas iš tikrųjų būtina.

Iš 2011 m. gruodžio 12 d. pokalbio apie integralų auklėjimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Ateities visuomenė: kur dėsime perteklių?

Ar yra išeitis?

Receptas nelaimėliams

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai