Pateikti gegužės, 2012 mėn. įrašai.


Mes pražuvome? Ne!

Krizė, globalizacija

Klausimas: Dalis gyventojų vartoja alkoholį, dalis – narkotikus, dalis yra fanatikai, nieko kito nematantys, išskyrus savo idėją, dalis gyvena neapykanta ir nuolatiniu rūpesčiu, dalį ypač veikia hormonai ir jiems nieko kito nereikia, išskyrus seksą, dalis yra ligoniai ir galvoja tik apie savo pasveikimą, dalį yra visiškai užvaldę pinigai ir valdžia.
Ir tik vienetai yra žmonių, kurie negalvoja apie save, o nusiteikę nešti gėrį. VIENETAI! Ant jų ir laikosi visas pasaulis. Pasakyk žmogui, kuris susirūpinęs dėl sveikatos arba sekso – pagalvokime apie planetą. Žinote, ką jis atsakys? Pabandykite. Žmonija yra prie sprendimo priėmimo slenksčio. Arba ji susinaikins, arba pradės pamažu taisyti savo padėtį. Dar truputis, ir peržengsime šią ribą negrįžtamai. O mes tik galime siųsti planetai ir žmonijai savo meilę ir linkėjimus pasveikti. Ir daugiau nieko?..
Komentaras: Jūs neįvertinate dviejų aplinkybių:
1. Pasaulį pagal savo planą ir tikslą valdo aukštesnioji jėga. Mes galime ją paveikti. Ji veda mus į tikslą – į mūsų išsitaisymą, kai tapsime panašūs į ją, arba a) priverstinai per kančias, arba b) mums įsisąmoninant, gerumu. Viskas priklauso nuo mūsų elgesio.
2. Savo elgesiu mes (1 %) veikiame ją daug kartų stipriau nei neigiamas masių (99 %) poveikis. Tik esant sąlygai, kad mes veikiame teisingai, išvien.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tobulybė be išimčių

Ištaisymas eilės tvarka

Begalybę pasieks kiekvienas

Komentarų nėra

ES – naujas krizės įveikimo planas

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Ekonomikos augimo užtikrinimo planas bus paruoštas ES tarybai birželį. Valiutos sąjungos valstybės narės iš Briuselio nori gauti aiškią krizės įveikimo programą, kuri nedidintų skolų.
Naujos valstybinės konjunktūros pagyvinimo Europoje programos jau nebepadės. TVF užduotis – padėti probleminėms euro zonos šalims stabilizuotis ir palaipsniui grįžti į rinką. Remiamos valstybės turi įvykdyti pasiūlytas joms griežtas biudžeto sanavimo ir konkurencingumo gerinimo sąlygas.
Komentaras: Jokios naujos finansinės politikos, o tuo labiau krizės įveikimo programų niekas negalės pasiūlyti todėl, kad krizės priežastis glūdi ne ekonomikoje ar finansuose, o žmonių santykiuose. O žmonių santykių krizę (sielos sudužimo į dalis atskleidimą) galima gydyti tik Aukštesniąja Šviesa (O”M). Krizės įveikimo programa vadinasi kabala (iš BS šaltinių, o ne pardavinėjanti švęstą vandenį ir raudonus siūlus, neva padedančius išsigelbėti). Galiausiai, atėjo laikas bendrai revizijai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Energija, išgelbėsianti pasaulį

Problema tik viena − tai mes patys!

Ekonominis nuosmukis gilina Europos politinę krizę

Komentarų nėra

Gyvenimas duodant: lengvai ir gražiai

Dvasinis darbas, Laidavimas

Kasdien palaipsniui atsiskleidžia vis gilesnis ir glaudesnis valstybių, tautų ir žmonių tarpusavio ryšys. Netgi asmeniškai visi mes susieti kelių grandžių grandinėlėmis, tačiau vis dar nesame pajėgūs teisingai realizuoti šį ryšį.
Šiuolaikinė krizė plečiasi ir apima pasaulį. Ji nesibaigs, nors daugelis žada, kad greitai viskas susitvarkys. Problemos nedings, kol nepasieksime pusiausvyros. Juk krizės priežastis – disbalansas, kitaip tariant, ryšio tarp mūsų nebuvimas.
Štai čia ir susiduriame su tarpusavio laidavimo dėsniu. Tora aiškina, kad žmogus galų gale pamils artimą savo kaip patį save. „Meilė“ – tai teisingas vienijimasis į sistemą, kai kiekvienas dirba visų naudai ir tarp žmonių viešpatauja absoliutus sutarimas. Galiausiai, galutinai išsitaisę, visi vėl tapsime vienos sielos dalimis, tarsi kūno organai, funkcionuojantys labai skirtingai, bet harmoningai – todėl kūnas ir gyvena. Kiekvienas organas dirba savo darbą, atlieka savo funkciją, bet tik bendros programos, kuri visus įpareigoja bendrai sąveikai, rėmuose. O atsiradus kūno dalių tarpusavio disbalansui kyla ligos.
Taip pat reikia žiūrėti ir į savo taisymąsi. Šiandien skendime visuotiniame egoizme: noriu, kad visi šoktų pagal mano dūdelę, pildytų mano norus ir galvotų taip, kaip aš. Iš tokios būsenos mes visi pradedame savo kelią.
Pirmame darbo su savimi etape turiu užkopti į chafec chesed pakopą: aš netrukdau kitiems ir tarsi dantratis laisvai sukuosi aplink ašį, atitikdamas artimųjų norus. Darykite su manimi, ką norite, – aš pasiruošęs suktis pagal jūsų norus, tarsi neturėčiau savų, tarsi tai net ne aš, o tam tikra pagalbinė jėga, skirta jums.
Kalbame apie labai aukštą pakopą. Juk turiu dirbti su savo egoizmu taip, kad jis netrukdytų man aptarnauti kitus. O tam aš turiu žinoti kitų norus ir niekam netrukdyti juos realizuoti, būti visiškai neutralus. Kalbama apie labai didelį tobulėjimą, kurio metu aš savo norą uždengiu nulinio, pirmojo ir antrojo laipsnio ekranais.
Vėliau aš pakylu į kitą pakopą: savo norus, gabumus, savybes, visą savo jėgų ir energijos potencialą nukreipiu artimųjų labui. Dabar mano egoizmas ne šiaip sau neutralizuotas, aš ne šiaip sau laisvai sukuosi aplink ašį, bet esu prijungtas prie savo variklio, kuris dirba dėl kitų. Tai ir yra meilės pakopa: aš viską atiduodu jūsų gerovei.
Šis kelias driekiasi nuo mūsų pasaulio iki Begalybės (∞) pasaulio per 125 pakopas. Dalį jų realizuoju chafec chesed pakopoje, būdamas neutralus, o kitą dalį – aktyviai skirdamas visas savo jėgas artimiesiems. Pirmajame etape aš ištaisau 248 norus, o antrame – 365. Visų 613 norų ištaisymas vadinamas priesakų įvykdymu. Taip bendrasis noras skirstomas pagal mano vidinę sandarą.
Ir visa tai – tam, kad pasiektume visišką, tobulą tarpusavio laidavimą, kai mano, taip pat ir bet kurio kito žmogaus, santykis su visais taps harmoningas.
Dabar tampa aišku, kokį išsitaisymą turi pasiekti žmonija: kiekvienas jaus, talpins savyje visą tikrovę iki visiško susitapatinimo su ja. Todėl mūsų laikais ir atsiskleidžia kabalos mokslas: juk jeigu nežinosime, kaip tai realizuoti, mūsų kelias bus labai sunkus ir skausmingas – tai iš tiesų bus kančių kelias.
Vis dėlto jeigu stengsimės veikti grupėje, mūsų kelias bus sudėtingas, bet geras (raudona strėlė brėžinyje). Mes susirenkame kartu, įsijaučiame vieni į kitus, pritraukiame Šviesą. Ir ji ima dirbti su mumis, veikti, žadinti mus. Įsijausdami vieni į kitus mes leidžiame Šviesai dirbti savo darbą.
Čia ir yra metodikos esmė: tu nieko nežinai ir nesupranti, nieko nesugebi, bet nori „praryti“ visus malonumus – ir tau tereikia išmokti pritraukti Šviesą. Jei išmoksi – lengvai ir gražiai, džiaugsmingai, kartu su visais pasieksi tikslą.

Iš trečiosios kongreso ONE pamokos, Naujasis Džersis, 2012-05-12

Daugiau šia tema skaitykite:

Jau niekam nepavyks pasislėpti savo šiltame pasaulėlyje

Dėlionė iš 613 vienos sielos dalių

Dvi duotybės

Komentarų nėra

Ateities šeima

Filmai, klipai, Vyras ir moteris

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Empatija – mūsų ląstelėse!

Integralus auklėjimas

Nuomonė (M. Jakoboni, neuropsichologas, profesorius): Daugelį metų mokslininkai tvirtino: mes – užstrigę savyje individualistai, kovojantys dėl išlikimo, savimylos ir egoistai. O dabar galvos smegenyse aptikome sistemą, kurios egzistavimas skatina manyti, kad evoliucija aprūpino mus mechanizmu, leidžiančiu suprasti vienam kitą pačiu paprasčiausiu būdu.
Bendraujant sužadinami mūsų veidrodiniai neuronai, kurie ima sąveikauti tarpusavyje. Pasirodo, kad žmogaus, kaip egoistinio individo, supratimas neteisingas. Iš tiesų gebėjimas įsijausti (empatija) – mūsų sandaros dalis.
Stebėjome kelių žmonių reakciją tuo momentu, kai jie žiūrėjo į besišypsantį ar liūdną veidą ir imitavo jo išraišką. Paaiškėjo, kad kuo giliau žmogų paliečia svetimos emocijos, tuo smarkiau suaktyvėja atitinkamos jo smegenų sritys. Šios ląstelės – tarsi jūsų socialumo, jūsų polinkio įsijausti ir užjausti barometras. Dėl tokio pagrindo žmogus gali pasiekti dar aukštesnio atjautos lygmens. Tačiau proceso ištakos glūdi būtent ląstelių lygyje.
Visa tai verčia susimąstyti apie tarpusavio sąveikos supratimą. Mūsų vakarų pasaulis pilnas klaidingų supratimų. Mes visi susikoncentravę į individą, į atskirai egzistuojančio „aš“ idėją. Tačiau dabar mūsų atradimo esmę labai svarbu išplatinti kuo didesniam žmonių ratui – šitas gebėjimas visada buvo mūsų smegenyse, bet mes apie jį nieko nežinojome. Dabar, kai žinome, galime padėti žmonėms padidinti empatijos potencialą.
Empatija įgyvendinama panašumo principu: žmogus žiūri į kitą, ir šio vaizdas atspindi jį patį – taip lengviau pajusti empatiją. Vakarų pasaulis niekada nesuprato visuotinio tarpusavio ryšio idėjos. O veidrodinių neuronų atradimas kaip tik patvirtina, kad vieno žmogaus smegenys susijusios su kito smegenimis.
Komentaras: Štai taip, žmonės kaskart laiku atranda naujų gamtos savybių: būtent mūsų visuotinės žmonių tarpusavio priklausomybės amžiuje, kai gyvybiškai svarbu rasti visuotinį tarpusavio ryšį ir atsakomybę, pasirodo, kad žmonių prigimtyje iš anksto tam paruoštas pagrindas. Ir ne šiaip sau gamta iš mūsų reikalauja visuotinio tarpusavio ryšio ir vienybės – tai panašu į ją pačią. Mes galime šito pasiekti. O vystymosi metodika, glūdinti mūsų ląstelių lygmenyje, empatijoje, ir yra integraliojo auklėjimo metodika.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kokios tautybės jūsų smegenys?

Kaip suprasti japoną?

Užprogramuota visuomenė

Komentarų nėra

Pavojingi istorijos kelrodžiai

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kaip įtikinti savo egoizmą kelio teisingumu, nepaisant to, kad susivienijus su kitais jis pripildymo negauna?
Atsakymas: Pripildymą, jaučiamą susivienijus, privalome atskleisti, juk jis yra ryšyje tarp mūsų, tik atsiskleidžia ne gaunant, o kai kiekvieno žmogus stengiasi duoti kitiems. O jeigu vienijiesi su kitais, norėdamas šį bendrą ryšį išnaudoti savanaudiškai, tai kaip tik gauni smūgį, tamsą.
Dabar tai vis labiau atsiskleis asmeniškai visiems žmonėms ir svarbiausia – šalims. Bet kuri šalis, bet kuri tauta, bet kuri egoistinė jėga, veikianti mus siejančio ir vis labiau atsiskleidžiančio tinklo viduje, pamatys, jog praranda daugiau už visus. Ir nežinos, kaip ir kodėl, kol negaus išsitaisymo metodikos.
Ir todėl ši būsena pavojinga, juk šalys gali prieiti prie susidūrimų ir karų. Šiandien visame pasaulyje matome, kad šalys nė nesislapstydamos atvirai veikia viena prieš kitą, kiekviena mėgina išgelbėti tik save: Amerika – prieš Europos Sąjungą, prieš Kiniją, o tos – priešingai, ir taip toliau.
Šios tendencijos ypatingai pavojingos. Juk užuot vienijęsi ir teisingai integravęsi į bendrą tinklą tokie dideli, stiprūs konglomeratai veikia atvirkščiai. Todėl, žinoma, krizė pasieks juos visomis įmanomomis formomis – gamtiniais, ekonomikos smūgiais ar kitokiomis katastrofomis. Tai dar atsiskleis.
Tačiau jeigu ryšio tarp mūsų tinklas taps akivaizdus, privalome paskubėti ir kuo greičiau atnešti pasauliui kabalos metodiką. Tokia padėtis tam tikru mastu susiklostydavo kiekvienu mūsų istorijos etapu – sakykime, išeinant iš Egipto. Kodėl iškilo būtinybė išeiti iš ten skubiai, nedelsiant? Mat pradėjo skleistis šis mus siejantis tinklas, ir tada užklupo dešimt smūgių.
Visa tai priklauso nuo didesnio mūsų tarpusavio ryšio atskleidimo ar paslėpimo – nuo daugiau ar mažiau atsiskleidžiančios Šchinos. Tokias būsenas jau ne kartą patyrėme per savo istoriją. Todėl esame pasirengę vadinamajam visiškam išlaisvinimui – atskleisti šį tinklą ir teisingai į jį įsijungti.

Iš 2011 m. rugpjūčio 30 d. pamokos pagal knygą „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pavojingas egoizmo pasitikėjimas savimi

Žmonijos vystymasis – tai ryšių plėtra

Pavojingos nevykėlių užmačios

Komentarų nėra

Nauja streso rūšis − nuobodulys darbe

Krizė, globalizacija

Nuomonė (S. Mann, psichologas, Lankaširo universitetas): Vis daugiau žmonių nuobodžiauja darbo vietose ir nėra pasiruošę su tuo taikstytis. Pirmoji dažniausiai kylanti emocija − pyktis, antroji − nuobodulys. Žmonės kenčia, nes darbo vietose tenka tas emocijas nuslopinti.
Iš nuobodulio dejuojantys darbuotojai kenkia darbdavio interesams:  pasišalinama, trukdoma atlikti darbą, sąmoningai nevykdomos užduotys, vagiama, triukšmingai linksminamasi, baramasi su kolegomis.
Žmonės ima kankintis ne dėl darbo trūkumo, o dėl nuojautos, kad viskas, ką jie daro, neturi prasmės.
Komentaras: Augant egoizmui ir juolab jam susisukant spiralę, kai jis tampa globaliai integralus, visi neigiami efektai ir emocijos vis labiau ryškės ir jokie psichologiniai būdai nepadės, padės tik paties egoizmo ištaisymas.

Daugiau šia tema skaitykite:

XXI amžiaus maras: stresas plinta kaip gripas

Niūriai džiugios krizės perspektyvos

Jau niekam nepavyks pasislėpti savo šiltame pasaulėlyje

Komentarų nėra

Problema tik viena − tai mes patys!

Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. Chazinas, ekonomistas): Yra keletas problemų, kurių neįmanoma išspręsti apsiribojant dabar veikiančiu ES politiniu-ekonominiu modeliu:
1. socialinės politikos finansavimo šaltinis − arba šios politikos reikia atsisakyti, o tai reiškia, kad negrįžtamai smuks ES gyvenimo lygis, arba pertvarkyti ekonominį mechanizmą, atsisakant bendrų su JAV rinkų.
2.  bendros visai Europai dotacijos, skirtos suvienodinti pragyvenimo lygį  ES šalyse. Krizė reikalauja žymiai pakeisti jų dydį.
3. Europos šiaurinių ir pietinių šalių atskirų ekonominių mechanizmų problema − ją uždarydavo esant pinigų pertekliui. Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje prie to  prisidėjo ir Rytų Europos šalių problema, euro įvedimas, kuris paaštrino skurdžių šio regiono valstybių problemas, nes buvo atmestas nacionalinės valiutos nuvertėjimas.
Krizės tyrinėjimai rodo, kad išeities nėra, ir ES politikams prisieis susitaikyti su staigiu piliečių gyvenimo lygio kritimu bei atsitraukti, o tai kas vyks gana grubiai.
Komentaras: Ekonomistas mato tik per ekonominius modelius. Yra ne „keletas problemų“, o tik viena − neatitikimas atsiskleidžiančiam visos gamtos vienybės dėsniui. Šis dėsnis stumia mus, kad taptume vieningais kaip ir pati mums atsiverianti gamta. Neatitikimą jai jaučiame kaip krizę, ir tai privers mus keistis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tokia, kokia dabar, ES ateities neturi

Europą gali išgelbėti tik visiška integracija

Politikų ES idėja nebedomina

Komentarų nėra

Įpročiai ir pomėgiai integraliame pasaulyje

Filmai, klipai, Integralus auklėjimas

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Ar tai ištaisymo metodas?

Krizė, globalizacija, Valios laisvė

Kaip verčia pirkti daugiau?
Radau pranešimą: „Šiuolaikinės sąmonės manipuliavimo technologijos pajėgios į žmonių smegenis įdiegtis bet kokį norą. Šias manipuliavimo technologijas aktyviai taiko prekybos centrai norėdami padidinti pardavimus. Ir vienas iš veiksmingiausių vartotojo sąmonės manipuliavimo metodų – koduota muzika, t. y. psichotropinio programavimo metodas. Niekas nesiaiškino, kokia muzika skamba prekybos centruose, o ji gali būti užkoduota specialiomis frazėmis“.
Klausimas: Ar galima manipuliuoti žmonių sąmone, siekiant išgelbėti žmoniją, juk ji nesupranta, kur krenta?
Atsakymas: Viskas vyksta būtent tam (tai mokomės ir atskleidžiame savimi iš paslėpto gamtos plano; tai paslėpta dėl mūsų riboto egoistinio proto), kad paverstų mus protingesniais, išmintingesniais, o ne zombiuotų ir nesąmoningai pakeltų į kitą egzistencijos lygmenį. Mūsų keitimosi pagrindas privalo būti mūsų sprendimas, realizuota laisva valia − tiktai tokiu atveju tapsime panašūs į Kūrėją − į vienintelę valdančią aukščiausią davimo ir meilės jėgą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išvien su Kūrėju

Mes ir kaip mus valdo

Laisvo pasirinkimo pakopos

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai