Pateikti Šeštadienis, 5 gegužės, 2012 dienos įrašai.


Faraono piramidė

Krizė, globalizacija

Nuomonė (S. Perezvencevas, istorijos mokslų daktaras, profesorius): Svarbios dabartinių globalių krizės reiškinių priežastys – dvasinės ir dorovinės. Pagrindinė sėkmingo šiandienos visuomenės funkcionavimo sąlyga – nesutramdomas vartojimas. Tai verčia skolon gyventi paprastus žmones, bankus, kompanijas, net valstybes ir ištisus regionus.
Nuolat augant vartojimui išauga prekių ir paslaugų rinka. Tų, kurie pirmieji pradėjo gyventi skolon, smarkiai pakilo gyvenimo lygis, jie įgijo ekonominę ir politinę įtaką, gali ir kitiems brukti tokį patį gyvenimo būdą. Taip atsirado „globali ekonomika“ – pasaulinio masto vartotojiška visuomenė.
Vis dėlto ši „globali ekonomika“ – iš esmės tradicinė „piramidė“, kurios sėkmė priklauso nuo vis naujų dalyvių įviliojimo į „piramidinius“ ekonominius santykius. Tų dalyvių sąskaita piramidės organizatoriai turi galimybę didinti savo gerovę ir politinę įtaką.
Vis dėlto bet kuri ekonominė piramidė turi savo natūralias ribas – neįmanoma visiems ir visą laiką gyventi skolon. Kai „piramidė“, vadinama „globalia ekonomika“, apėmė praktiškai visą pasaulį, pasireiškė natūralus jos ribotumas ir kilo globali krizė. Visas pasaulis juk negali gyventi skolon.
Komentaras: Piramidė – kaip simboliškai tai siejasi su mūsų egoizmu – faraonu, kuris ją sau pastatė ir pats nuo jos mirs, ir bus joje palaidotas kartu su savo palyda! O Israel, kas išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „visi, siekiantys pakilti virš savo egoizmo“ – faraono – į Kūrėjo lygį, t. y. į davimą ir meilę, išeis iš jo valdžios į Šviesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmonijos sąskaitoje − minusas

Kelias į poapokalipsę

Krizė – ne vaistas, o postūmis išsitaisyti

Komentarų nėra

Atramos taškas

Dvasinis darbas

Aplinka − tai savęs taisymo priemonė, o savęs taisymas − priemonė pasauliui taisyti. Juk nors truputį save keičiantis žmogus keičia ir visą pasaulį.
Archimedas yra pasakęs: „Duokite man atramos tašką ir aš apversiu Žemę.“ Sunkiausia ir yra surasti tą tašką. Turėdamas tvirtą atramą gali „apversti“ visą Žemės rutulį.
Tarkim, kairioji svirties pusė yra metro ilgio, o dešinioji − milijono ar milijardo metrų. Tada net ir veikdamas vieno gramo jėga apversi pasaulį.
Herojumi reikia būti ne kiekybės, o kokybės atžvilgiu. Reikalas tas, kiek dvasiniai dalykai tau svarbesni už materialius, t. y. kiek vidus svarbesnis už išorę. Tai ir reiškia, kad pasirenki atramos tašką. Jeigu savo akyse pakankamai išaukštinai dvasingumą išorės atžvilgiu, tada nesvarbu kiek „sveria“ mūsų pasaulis − tu turi svirtį jam apversti. Štai tokia tad „dangaus mechanika“.

Iš 2012 m. balandžio 19 d. pamokos

Komentarų nėra