Pateikti Sekmadienis, 6 gegužės, 2012 dienos įrašai.


Vienijimasis it sugniaužtas kumštis

Dvasinis darbas, Grupė

Mūsų pasaulyje ne taip jau daug žmonių, kuriems prabudo dvasinė kibirkštis − taškas širdyje. Jų − mažuma palyginus su likusiais žmonėmis, kuriuos domina tik šio pasaulio materialūs dalykai.
Bet jeigu žmonės, siekiantys atskleisti Kūrėją, susivienija, tampa galingesni už visą likusią žmoniją, nes turi kokybinę persvarą.
Galima būti didžiu tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Ir kokybė yra daug svarbesnė už kiekybę. Jeigu susijungia dešimt besiaiškinančių tikslą ir norinčių jį pasiekti žmonių, tai jų sukurta jėga kur kas didesnė už išorinę milijardų žmonių jėgą.
Ji tiek svarbesnė, kad jie nepatenka plačios visuomenės, turinčios kiekybinę galią, įtakon. Todėl sukūrę nedidelę grupę jie jau gali eiti pirmyn. Juk žmogus yra veikiamas aplinkos ir vienintelė jo valios laisvė − pasirinkti jam tinkančią aplinką.
Jeigu nuolatos anuliuos save šios mažos grupės atžvilgiu, tai gali būti tikras, kad tokiu keliu būtinai pasieks tikslą. Anuliuodamas save, vis labiau susijungdamas su draugais, vis labiau susitelkdamas be perstojo artės prie tikslo. Juk tikslas ir yra šios mažos grupės viduryje.

Iš 2012 m. balandžio 20 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulio labui, Kūrėjui džiaugsmui

Atsistosime po Šviesa

Pažinti gyvenimo paslaptį

Komentarų nėra

Mūsų mokykla − nelygybės mokykla

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Visoje Prancūzijoje vyksta mokyklų mokytojų demonstracijos ir streikai. Beprecedentinis faktas – streikuoti ir eiti į demonstracijas vienu metu paragino tiek valstybinių, tiek privačių mokyklų profsąjungos. Pagrindinė nepasitenkinimo priežastis – reguliarus darbo vietų mažinimas. Darbo vietų mažinimas numatytas vyriausybės plane kovojant su biudžeto deficitu.
K. Ševaljė: Tarptautiniai tyrimai liudija apie tai, kad Prancūzijos respublikinė mokykla liovėsi atlikus savo vaidmenį, leidžiantį žmonėms iš žemesnės klasės kilti socialiniais laiptais. Šiandien mūsų mokykla – nelygybės mokykla.
Komentaras: Todėl, kad mokykla turėtų auklėti, iš vaiko formuoti Žmogų, o ne tik aprūpinti jį žiniomis, specialybe. Juk šiandien svarbiausia – ryšys tarp žmonių, nuo kurio priklauso visokeriopa sėkmė.

Daugiau šia tema skaitykite:

Viltis – auklėjimas

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Nuo gimimo – šviesos keliu

Komentarų nėra