Pateikti Antradienis, 8 gegužės, 2012 dienos įrašai.


Lemiami metai

Krizė, globalizacija, Platinimas

Europos kongresas. 5-oji pamoka

Klausimas. Kokie yra mūsų tikslai platinant mūsų idėjas pasaulyje? Matome, kaip daugelyje šalių kenčia žmonės. Kaip galime jiems padėti?
Atsakymas. Problema ta, kad tarp mūsų yra žmonių, manančių, kad pasaulis kol kas mūsų negirdi,  ir reikėtų dar palūkėti. O žmonės tegul pasikankina daugiau, po to pradėsime skleisti savo idėjas, kai žmonės jau bus pasirengę suprasti kančių esmę.
Toks elgesys kyla ne iš meilės žmonijai.
Mes turime mėginti bet kokiomis sąlygomis nors kažką perteikti žmonėms, kad ir kokie jie būtų, ir sušvelninti bet kokias jų kančias.
Šie metai bus labai turiningi. Mūsų laukia daugybė įvairiausių pokyčių pasaulyje. Tai įvairių valdžioje esančių žmonių perrinkimas. Nors nuo to mažai kas priklauso, tačiau tai vis vien turi didelės reikšmės. Pasaulis išgyvena didelius sukrėtimus.
Baigiasi sutartis su JAV federaline rezervų sistema, spausdinančia pinigus. Ir neaišku, kas bus toliau. Pasaulio laukia labai rimti įvykiai materialiajame lygmenyje.
Natūralu, kad visi įvykiai taip smarkiai susikoncentravę dėl Šviesos poveikio. Tai reiškia, jog mes dabar galime įgyvendinti labai stiprius pokyčius, juk iš kontrastų visada kyla kažkas nauja.
Be to, mes išgyvename didžiulius vidinius pokyčius ir keičiasi mūsų santykis su pasauliu.
Viskas priklauso nuo to, kiek efektyviai naudosimės mums iš aukščiau duotomis puikiomis galimybėmis. Yra viskas, ko norime, – veikime, ir viskas pavyks! Viskas priklauso tik nuo mūsų.
Apskritai šie metai – lemiami. Šiais metais mes su jumis pagal gamtos dėsnius formuojame dvasinę pasaulio tobulinimo sistemą.
Turime dirbti bendradarbiaudami su mokslininkais, politikais, gerbiamais žmonėmis, kurie sutinka su mumis svarstant pasaulio problemas.
Mums reikia visa tai sutelkti į vieną bendrą sistemą, kuri galėtų kreiptis į pasaulį ir pradėtų jį sistemingai kreipti reikiama linkme. Per UNESCO, per JTO, per vyriausybes.
Prieš mus – didžiulis veiklos laukas.
Nekreipkite dėmesio į smulkias problemas, pamėginkite pakilti virš jų, nes Kūrėjas jas jums „pakiša“, kad jus pakeltų. Nepamirškite to.
Privalome greitai užbaigti integraliojo švietimo ir auklėjimo metodikos rengimą ir ją pasiūlyti žmonijai. Iki metų pabaigos pasaulyje atsiras papildomų problemų: nedarbas, sąmyšis, suirutė. Pasauliui reikės mūsų metodikos, kuri, be kita ko, nieko nekainoja ir yra lengvai įgyvendinama.
Paprastai, jeigu visuomenėje vyksta kokie nors pokyčiai, tai trunka dešimtmečius ir išeikvojamos milijardinės kapitalo investicijos. O čia nereikia beveik nieko. Turi internetą, televiziją, būrelius, yra savanoriškai dirbančių žmonių, ir viskas seksis. Per keletą savaičių galima pajusti, kaip keičiasi žmonės.
Ir daugiau nieko nereikia. Išlaisvinami milžiniški resursai, pasaulis tampa geranoriškas ir šviesus.

Iš 2012 m. kovo 25 d. Europos kongreso 5-osios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulio gydytojai

Pasauliui ruošiame metodiką

Palaikymas ir pavyzdys

Komentarų nėra

Religija ir integracijos procesas

Kabala ir religija

Europos kongresas. Parengtinė pamoka

Klausimas: Kokią vietą integracijos procese užima religija, ir ar galima visų pasaulio religijų integracija?
Atsakymas: Savo gyvenimą pradėjau, būdamas biomedicinos kibernetikos specialistu. Po to apgyniau daktarinę filosofijos disertaciją, tapau ontologijos ir pažinimo teorijos profesoriumi, tuo užsiimu jau daugybę metų. Aš nematau jokio religijos ir integraliosios metodikos, apie kurią mes šiandien kalbame, ryšio.
Religijos, bendrai paėmus, kalba apie tai, kad reikia tapti integraliai susijusiam su kitais, būti teisingam, geram visiems, pamilti artimą ir t. t. Bet, iš tikro, jie apie tai tik kalba – realiai tai niekur neįgyvendinama. Be to, religijoms būdingi įvairūs ritualai, tikėjimas, ko mūsų metodikoje nėra. Ji kreipiasi į žmogų, tarp kitko, į visus žmones pasaulyje todėl, kad visa žmonija integrali, tarpusavyje susijusi.
Todėl nemanau, kad čia yra vietos religijai. Tai kiekvieno asmeninis reikalas, nes tikėjimas visai netrukdo ir neprieštarauja mūsų metodikai. Taigi, galima būti bet kurios religijos adeptu ir tuo pačiu užsiimti integraliuoju persiauklėjimu.

Iš 2012 m. kovo 22 d. parengtinės Europos kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Koks jūsų požiūris į religiją?

Religija pasitraukia kartu su žmonijos vaikyste

Kabala ir religija

Komentarų nėra