Pamokos apie naująjį pasaulį. Gaminti mažiau nereikalingų dalykų

Integralus auklėjimas, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kokius svarbiausius globalaus pasaulio principus būtinai turi žinoti kiekvienas bedarbis, be kurių nepavyks įsikurti naujame pasaulyje?
Atsakymas: Visų pirma, jeigu kiekvienas galvos tik apie save, o ne apie visus sykiu – nepajėgs įsikurti naujajame pasaulyje. Nėra išeities, tai − nūnai mums atsiskleidžiantis gamtos dėsnis.
Antra – visuomenės nariai privalo rūpintis vieni kitais, kaip vieno kūno organai.
Globaliame pasaulyje turime sukurti neegoistines struktūras − pradedant žiniasklaida, vyriausybėmis, įvairiomis visuomeninėmis sistemomis (sveikatos apsauga, švietimas − šiandien niekam nerūpi, kas bus su „kitu”). Mums reikia pasirūpinti, kaip sveikoje visuomenėje užauginti sveiką žmogų. Visos valstybėje esančios sistemos turi būti nukreiptos į šį tikslą. Kitaip tariant, būtina viena bendra programa.
Tik tie žmonės, kurie supranta, kad mums būtinas integralumas ir tarpusavio laidavimas, turi teisę valdyti visuomenę. Antraip, kiekvienas tęs protekcionizmą, vesdamas į priešpriešą su gamta, į griovimą. Reikia pasirūpinti, kad toks pat požiūris vyrautų šeimoje, auklėjant vaikus, mikrorajone, mieste, valstybėje, visame pasaulyje. Vadinasi, turime vystyti ne atskiras, siauros pakraipos švietimo, kultūros ir sveikatos apsaugos sistemas, bet dirbti ratuose – nuo mažesnio pereiti prie vis didesnio, ir galų gale aprėpti visą žmoniją.
Visas tarptautines organizacijas reikia kurti kitokia forma: kad toks būtų jų tikslas, ir kad ta linkme būtų dirbama. Visi pasauliniai įstatymai turėtų būti laikomi integraliai dėsniais, idant integralumas taptų būtina mūsų egzistavimo sąlyga. Elgesys, teismai, teisių gynimo sistema turėtų būti nukreipta tik į šitai.
Kad integralumas taptų būtina mūsų gyvenimo sąlyga visame pasaulyje priimami įstatymai irgi turėtų būti integralūs. Į šitai reikėtų nukreipti ir elgseną, ir teismus, ir teisingumo sistemą.
Iš integralumo dėsnio kyla pasekmės, darančios įtaką visoms mūsų gyvenimo sritims: pirmiausia, turi ar neturi teisę egzistuoti gamyklos, įmonės, įvairūs verslai. Jeigu verslas „neįsipaišo” į būtinos gamybos sistemą, tai jis − lyg pūliuojanti, trukdanti, kenkianti visam kūnui rakštis.
Reikia ją ištraukti – palikti tik būtinus, naudingus dalykus. Tai visiškai nauja pasaulėžiūra, kai niekas neturi teisės tiesiog šiaip gaminti kažką nauja, tikėdamasis tai parduoti. Atvirkščiai – kuo mažiau gaminsime ir kuo mažiau parduosime, tuo geriau. Šis požiūris priešingas dabartiniam, bet jo laikantis viskas pasikeis.
Klausimas: Matyt, kalbama apie itin tobulą ateities būseną, o tai − integralaus auklėjimo pasekmė, kai vyriausybė gali spręsti, koks verslas atitinka gamtą ir todėl yra leistinas?
Atsakymas: Iš dalies tai bus sąmoningų pokyčių rezultatas, iš dalies − natūralios atrankos rezultatas, kai visa nereikalinga gamyba savaime išnyks.

Iš 2011 m. gruodžio 1 d. pokalbio „Pamokos apie naująjį pasaulį”

Daugiau šia tema skaitykite:

Pamokos apie naują pasaulį. Nuleisti garą, bet neišleisti „demonų“

Pamokos apie naująjį pasaulį. Įstatymas dėl visuotinio integraliojo raštingumo

Naujojo pasaulio pamokos. Vergai savo noru

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>