Pateikti Ketvirtadienis, 17 gegužės, 2012 dienos įrašai.


Padaryti svetimą savu

Integralus auklėjimas

Kalbant apie naująją kartą, naująją erą, kurioje mes egzistuojame, galime padaryti dar svarbesnių išvadų. Mes kalbame, kad visi, gyvenantys planetoje, esame tampriai susiję tarpusavyje ir priklausome vienas nuo kito, kad mus supanti aplinka tampa viena visiems, kad veikiame klimatą, ekologiją. Tai, kas vyksta vienoje vietoje, sukelia žemės drebėjimą arba cunamį kitoje, karas vienoje šalyje nedelsiant daro įtaką kitoms šalims…
Matome, kad ne šiaip sau privalome prisijungti prie vienos ar kitos visuomenės arba grupės, bet turime organizuoti bendrą, globalų, integralų auklėjimą!
Jeigu esame susiję, mūsų auklėjimas ir mūsų sukurta aplinka – lemiamas mūsų vystymosi faktorius – turi mums perduoti vienodas vertybes, kad mes suprastume vienas kitą, išsaugodami savo individualumą ir laisvę. Galų gale, jeigu esame tiek priklausomi vienas nuo kito, privalome suprasti, pajausti vienas kitą, tapti artimesni!
Didžiausia bėda, kad mes nesuprantame vieni kitų, kaip būna šeimoje, kur kiekvienas skundžiasi, esąs nesuprastas. Žmonės netinka vienas kitam dėl skirtingų vertybių, skonių, požiūrio į gyvenimą…
Iš vienos pusės, kad suprastume artimą ir netgi svetimą žmogų, taip pat reikalingas auklėjimas. O iš kitos pusės, šis svetimas turi tapti ne tokiu jau svetimu, jeigu šiandieninė kultūra, auklėjimas, ekonomika ir visos egzistuojančios struktūros yra tokios artimos ir tarpusavyje susijusios.
Būtina išvystyti globalų tarptautinį auklėjimą, ir ši didelė pasaulinė organizacija privalo pasirūpinti tuo, kad kiekvienas žmogus pasaulyje savo išsiauklėjimu, kultūra, požiūriu į gyvenimą turėtų kažką bendra su kitais. Tuomet jis žinos, kaip suprasti kitą ir, galiausiai, žmonės suartės savo požiūriais ir skoniais, galės padaryti gyvenimą saugesnį ir sutarti vienas su kitu.
Tarp kitko, tai bus ne šiaip dviejų nepažįstamųjų supratimas, jis atsispindės tarptautiniuose santykiuose, priimant lemiamus sprendimus politikoje, ekonomikoje, ginkluotėje – visur. Mes turime suartėti vieni su kitais. Suartėjimas priklauso nuo to, ar sugebėsime sukurti visiems bendrą auklėjimo sistemą.
Kitaip tariant, turime suprasti, kad aplinka, kaip faktorius, turi tapti visų mūsų problemų sprendimu, tokia gamtos prigimtis! Todėl vietoje to, kad sodintume į kalėjimą ir izoliuotume žmones, kurių poelgiai smerktini, turime priverstinai, pagal teismo sprendimą juos patalpinti į specialią aplinką, kuri juos auklės ir padarys visuomenei naudingais žmonėmis. Mes atitinkamai tikrinsime aplinkos poveikį tokiam žmogui ir, jeigu jis pasitaisė, paleisime į laisvę ir perkelsime į įprastą visuomenę.
Toks pats principas veikia vaikų, mokyklų atžvilgiu. Mes turime patikrinti, suskirstyti žmones į įvairius tipus ir nuspręsti, kas tinka kiekvienam sluoksniui ir amžiui. Remiantis tuo, taip pat atsižvelgiant į žmogaus charakterį ir ypatybes, įvairiapusiškai veikiant visuomeninei aplinkai, mes galėsime suteikti jam galimybę optimaliai pasireikšti.
T. y. mums prieš akis – įvairialypė, daugeriopa priemonė, kurioje daugybė būrelių ir įvairių grupių, o mes turime stengtis žmogų nukreipti vienos ar kitos visuomenės įtakon, kol jis pasieks teisingą, harmoningą būseną.
Tai panašu į bręstantį vaisių, kuriam reikalinga ir šiluma, ir šaltis, ir naktis, ir diena, ir drėgmė, ir sausumas, ir šviesa, ir atitinkamas mineralų derinys. Taip ir čia, norint, kad žmogus subręstų ir taptų „prinokusiu“, visiems saldžiu „vaisiumi“, visuomenė neturi jo spausti viena kryptimi, o veikti visomis galimomis, įvairiomis formomis.
Todėl aplinka – tai vienintelis faktorius, kurį naudodami galėsime ištaisyti visą mūsų egoizmo sukeltą blogį, egzistuojantį žmoguje ir žmonijoje. Tik turime paimti šią priemonę į savo rankas, organizuoti įvairias aplinkos formas, atitinkančias kultūrą, švietimą, tautos įpročius, vienos ar kitos civilizacijos ypatybes ir tokiu būdu rasti priėjimą prie kiekvienos žmonių visuomenės dalies, bet kurios šalies, prie kiekvieno atskiro žmogaus.

Iš 2011 m. gruodžio 29 d. 3-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyventi kitų rūpesčiais

Neskandink kitų šiandien, kad rytoj pats nebūtum paskandintas

Įsikūnyti į kitą

Komentarų nėra

Ekonominis nuosmukis gilina Europos politinę krizę

Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. Walker, Ch. Forelle, The Wall Street Journal): Europos lyderiams vis sunkiau susitvarkyti su blogėjančia šalių ekonomine padėtimi, didžiulėmis skolomis, įpykusiais rinkėjais ir finansų rinkomis. Europoje stiprėja nesutarimai tarp valstybių, o ypač tai pasakytina apie Vokietiją, manančią, kad nėra kitos išeities iš krizės kaip tik visuotinis griežtas taupymas. Vis daugiau randasi nesutinkančiųjų su tokia pozicija.
Komentaras: Viskas todėl, kad integracijos arba neturi būti, arba ji turi būti visiška, nes pusiau nepriklausomybės, skaistybės, meilės nebūna! Visuomenės paruošimo integralaus auklėjimo forma nebuvimas atsilieps vis aštriau, kol integralus auklėjimas nebus įdiegtas arba kol visi neišsilakstys. Tik baisu tai įsivaizduoti, juk geruoju nepavyks!

Daugiau šia tema skaitykite:

Ateityje – masių nepasitenkinimas

Europą gali išgelbėti tik visiška integracija

Arba integracija, arba pralaimėjimas

Komentarų nėra