Pateikti Ketvirtadienis, 31 gegužės, 2012 dienos įrašai.


Mes pražuvome? Ne!

Krizė, globalizacija

Klausimas: Dalis gyventojų vartoja alkoholį, dalis – narkotikus, dalis yra fanatikai, nieko kito nematantys, išskyrus savo idėją, dalis gyvena neapykanta ir nuolatiniu rūpesčiu, dalį ypač veikia hormonai ir jiems nieko kito nereikia, išskyrus seksą, dalis yra ligoniai ir galvoja tik apie savo pasveikimą, dalį yra visiškai užvaldę pinigai ir valdžia.
Ir tik vienetai yra žmonių, kurie negalvoja apie save, o nusiteikę nešti gėrį. VIENETAI! Ant jų ir laikosi visas pasaulis. Pasakyk žmogui, kuris susirūpinęs dėl sveikatos arba sekso – pagalvokime apie planetą. Žinote, ką jis atsakys? Pabandykite. Žmonija yra prie sprendimo priėmimo slenksčio. Arba ji susinaikins, arba pradės pamažu taisyti savo padėtį. Dar truputis, ir peržengsime šią ribą negrįžtamai. O mes tik galime siųsti planetai ir žmonijai savo meilę ir linkėjimus pasveikti. Ir daugiau nieko?..
Komentaras: Jūs neįvertinate dviejų aplinkybių:
1. Pasaulį pagal savo planą ir tikslą valdo aukštesnioji jėga. Mes galime ją paveikti. Ji veda mus į tikslą – į mūsų išsitaisymą, kai tapsime panašūs į ją, arba a) priverstinai per kančias, arba b) mums įsisąmoninant, gerumu. Viskas priklauso nuo mūsų elgesio.
2. Savo elgesiu mes (1 %) veikiame ją daug kartų stipriau nei neigiamas masių (99 %) poveikis. Tik esant sąlygai, kad mes veikiame teisingai, išvien.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tobulybė be išimčių

Ištaisymas eilės tvarka

Begalybę pasieks kiekvienas

Komentarų nėra

ES – naujas krizės įveikimo planas

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Ekonomikos augimo užtikrinimo planas bus paruoštas ES tarybai birželį. Valiutos sąjungos valstybės narės iš Briuselio nori gauti aiškią krizės įveikimo programą, kuri nedidintų skolų.
Naujos valstybinės konjunktūros pagyvinimo Europoje programos jau nebepadės. TVF užduotis – padėti probleminėms euro zonos šalims stabilizuotis ir palaipsniui grįžti į rinką. Remiamos valstybės turi įvykdyti pasiūlytas joms griežtas biudžeto sanavimo ir konkurencingumo gerinimo sąlygas.
Komentaras: Jokios naujos finansinės politikos, o tuo labiau krizės įveikimo programų niekas negalės pasiūlyti todėl, kad krizės priežastis glūdi ne ekonomikoje ar finansuose, o žmonių santykiuose. O žmonių santykių krizę (sielos sudužimo į dalis atskleidimą) galima gydyti tik Aukštesniąja Šviesa (O”M). Krizės įveikimo programa vadinasi kabala (iš BS šaltinių, o ne pardavinėjanti švęstą vandenį ir raudonus siūlus, neva padedančius išsigelbėti). Galiausiai, atėjo laikas bendrai revizijai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Energija, išgelbėsianti pasaulį

Problema tik viena − tai mes patys!

Ekonominis nuosmukis gilina Europos politinę krizę

Komentarų nėra