Pateikti Trečiadienis, 6 birželio, 2012 dienos įrašai.


Dėstytojų desantas

Integralus auklėjimas

Klausimas: Ar galima integraliajam mokymui naudoti jau esamą švietimo infrastruktūrą: mokytojus, aukštųjų ir kitų mokyklų dėstytojus?
Atsakymas: Aš manau, kad visi pedagogai integracijos proceso metu turėtų pabandyti greitai jį pritaikyti. Kiekvienas gali užimti savo nišą. Kadangi integraliame auklėjime ir švietime yra daugybė medžiagos iš kitų šaltinių – fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, gamtotyros ir t. t., labai pageidautina, kad mokytojai, tebedėstydami savo dalykus ir tuo pat metu įgydami integralių žinių, perteiktų jas savo klasėms. Tai pirma.
Antra, yra tokių mokytojų, kurie, studijuodami integralaus švietimo kursuose, galėtų greitai prisitaikyti prie dėstymo pagal integralųjį metodą ir taip taptų auklėtojais ir integralaus mokymo dėstytojais. Ir tada šiame mieste liks „nuolatinis desantas“.
Klausimas: Kaip galima panaudoti mokytojų žinias ir patirtį mokymo proceso pradžioje?
Atsakymas: Visų pirma, jie tęsia savo nuolatinį darbą, jokiu būdu nenutraukdami jo. Mokyklose dėstymas vaikams eina sena vaga.
O integralios metodikos užsiėmimų reikia tiesiog bandyti pridėti visur, kur tik galima, įdiegti į įvairiausius gamybinius ir mokymo procesus, bet nepakenkti jiems. Naujovę reikia įvesti kuo švelniau.

Iš 2012 m. kovo 3 d. laidos „Eksperimentinis miestas: švietimas“

Komentarų nėra