Pateikti Pirmadienis, 18 birželio, 2012 dienos įrašai.


Ispanija kovoja su krize

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Gegužės 22 d. Ispanijoje prasidėjo visuotinis švietimo darbuotojų ir studentų streikas; jame dalyvauja 1 mln. dėstytojų ir 7,5 mln. studentų.
Finansinių įsipareigojimų nevykdymas gresia ir Graikijai: bedarbystė tarp darbingo amžiaus gyventojų, siekianti 24 proc. ir tarp studentų iki 27 m. – 50 proc., bankų sistemos, supliuškusios kartu su nekilnojamojo turto burbulu, krizė.
Studentai net nesitiki įsidarbinti ir svajoja išvažiuoti į Ameriką ar Vokietiją. Mokytojams ir auklėtojams mažinami atlyginimai – nėra iš ko mokėti kreditų už butą. Vyresni gyventojai protestuoja dėl išlaidų medicinai: iš kuklios pensijos išgali nusipirkti tik tuos vaistus, kurie anksčiau buvo nemokami.
Daugelis steigia kooperatyvus, kuriuose kiekvienas, kuo galėdamas, padeda kitiems: kažkas pakviečia pas save gyventi, jei turi laisvą kambarį, kažkas gelbėja maistu, jei turi giminių provincijoje. Sunkmečiu ispanai laikosi kartu.
„Laikymosi kartu“ principas šiomis dienomis padeda daugeliui ispanų. Kiekvieną valdžios veiksmą lydi pilietinės visuomenės protestas: daugybė asociacijų padeda imigrantams, kreditinių paskolų aukoms, bedarbiams, studentams, biudžetininkams, bedarbiai steigia tarpusavio pagalbos kasas, advokatų savanorių armija nukentėjusiųjų indėlininkų vardu užverčia ieškiniais bankus, draudimo kompanijas ir valstybines įstaigas. Ispanai ilgai tikėjosi valdžios pagalbos, bet dabar, stovėdami ant finansinių įsipareigojimų nevykdymo slenksčio, mokosi gyventi be valdžios.
Komentaras: Kaip tik tam, kad žmonės susirinktų draugėn ir taptų viena šeima, iš aukščiau sudaroma tokia padėtis – krizė! Jei mes iš anksto vienytumės, tai netektų patirti jokių problemų ir judėtume tik nuo gero prie geriausio! Gamta (Kūrėjas) geruoju ar bloguoju atves mus į Jo numatytą tikslą – tapti vieningu organizmu, panašiu į Jį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Neramus šimtukas

Europa krizėje įstrigo dešimčiai metų

ES – naujas krizės įveikimo planas

Komentarų nėra

Proveržis pro bendro rato centrą

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kuo skiriasi pamoka nuo seminaro?
Atsakymas: Seminaras – tai pasiruošimas pamokai. Taigi kiekviena pamoka turi būti panaši į seminarą: juk ir jai reikia sutelkti bendrą ketinimą, nusiteikti tapti viena visuma, parengti bendrą norą, atitinkantį vieną bendrą jėgą. Be tokio išankstinio pasiruošimo tai bus ne Toros, o bedvasio mokslo studijavimas.
Studijuoti Torą reiškia atskleisti blogį, kurį reikia ištaisyti. O egoizmas ištaisomas pasiekus meilę ryšyje su kitais, įveikus sudužimą. Kiekviena pamoka turi prisidėti prie seminaro ir lemti dar aukštesnę studijuojančiųjų būseną.
Šiuose seminaruose išmoksime, kaip greičiausiai pasiruošti kiekvienai pamokai. Ir tada visas mūsų gyvenimas pavirs vienu nesibaigiančiu seminaru. Juk niekada neprarasime vienybės pojūčio ir nuolat jungsimės vis labiau išsiaiškindami visas bendro indo / noro detales bei spręsdami gyvenimiškas problemas: ir materialines, ir dvasines – kaip visumą. Veikdami iš grupės centro, iš mūsų vienybės pajautimo, galime kurti tikrus stebuklus.
Seminaras – tai mūsų ketinimų, bendrumo, būtinybės susilieti tarpusavyje, tarpusavio laidavimo, atsakomybės vienas kitam ir grupei, pareigos mūsų mokytojams, pirminiams šaltiniams, visam pasauliui išgryninimas. Visa tai apibrėžia mūsų atsakomybę ir bendrą pareigą Kūrėjui.
Siekdami bendro ryšio, susibūrę draugėn, centriniame rato taške sukuriame lauką, pro kurį galime prasiveržti už materijos ribų. Viskas grupės rankose. Tad svarstymų tema nėra tiek svarbi, svarbiausia – kiek ją nagrinėdami stengiamės susijungti. Tema tėra priemonė ieškant vis stipresnio ryšio.
Visi pasauliai, parcufim, sfirot, rešimot išryškėja tik grupės centre, kuriame atsiveria visos dvasinių laiptų pakopos. Kol kas mes tik pradedame dirbti nuo pat pradžių, o visi šie seminarai bus įtraukti į archyvą, kuriuo vėliau galės naudotis bet kuris žmogus pasaulyje, pojūčiais dalyvaudamas šioje veikloje ir darydamas pažangą. Galop visas pasaulis turi tapti viena grupe prie apskrito stalo, kaip viena šeima.

Iš 2012 m. gegužės 20 d. pamokos pagal temą „Praėjusiųjų kongresų klausimai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Bendra dvasinės energijos talpykla

Dešimt žmonių ir Kūrėjas tarp jų

Vienijimasis it sugniaužtas kumštis

Komentarų nėra