Pateikti Trečiadienis, 20 birželio, 2012 dienos įrašai.


Psichologinis grupės suderinamumas

Integralus auklėjimas

Klausimas: Kaip turėtų susipažinti visiškai svetimi žmonės integraliojo mokymo grupėje?
Atsakymas: Tegu atsisėda rateliu kaip maži vaikai, be to – taip arti, kad beveik liestų vienas kitą. Tegu kartais laikosi už rankų, kad geriau jaustų vienas kitą.
Žinome, kad žmonės intuityviai nori išsaugoti tam tikrą atstumą tarp savęs – tai jų saugumo zona. Turime kažokiu būdu juos artimai supažindinti, kaip gyvūnai apsiuostyti. Mes suprantame, kad psichologiškai tai labai svarbu bendraujant grupėje.
Jie turi pasijusti kaip vientisa komanda, atakuojanti prasiskverbimą į Aukštesnįjį pasaulį, kai ką visiškai išskirtinio, iki šiol nepažįstamo, tačiau tai keri, traukia, atrodo saugu. Tai lyg kelionė, kurioje nuolat susiduriate su kažkuo netikėta.
Turiu omenyje ne grupinę išvyką į užsienį, o žygį į mišką ar kalnus, kur staiga sutinkate nežinomą gentį, matote keistą nepažįstamo žvėries pėdsaką ar pajuntate kažkieno žvilgsnį, lyg kažkas jus sektų…
Tai iš tikrųjų labai viliojanti, kerinti kelionė, netgi, sakyčiau – atradimas, laukiantis jūsų, ir jūs turite susipažinti vienas su kitu.
Žmonės, kurie vyksta į bendrą turą užsienyje, neprivalo būti pažįstami, jie turi tvarkaraštį: tai jūsų autobusas, pasisukite į kairę, pasisukite į dešinę, pažiūrėkite ten, pažiūrėkite šen.
O jei žmonės lipa į kalnus ar išplaukia ant plaustų kalnų upeliais, tenka parinkti visą komandą, psichologiškai derinti vieną prie kito.
Psichologinis grupės suderinamumas turi būti plnuojamas: neturi būti kažkas vargšas, o kažkas – turtuolis. Žmonės turi daugiau mažiau būti panašaus lygio, išsilavinimo, mentaliteto, suprasti vienas kitą.
Kai susiformuos homogeninės grupės, kurios eis pirmyn ir sutinkamai su savo pasiekimais jaus kažką naujo savo išvystytu šeštuoju jausmu, bus galima kalbėti apie skirtingų grupių sujungimą. Jos jau supras viena kitą, bus aukščiau mūsų pasaulio, visų jo sąlygotumų, jau galės lengvai bendrauti su žmonėmis, kurie materialiame lygmenyje labai nutolę, kadangi jaus artumą kitame lygmenyje, tokie žmonės galės legvai kooperuotis.
Visi pratimai, kuriuos žmonės atlieka pradiniame etape, turi pdėti jiems įsisamoninti pasitikėjimą vienas kitu: „Aš jumis visais pasitikiu, mes visi vienas kitu pasitikime“. Dar nekalbame apie tarpusavio laidavimą, apie tai, kad „vienas už visus ir visi už vieną“, bet jau kalbame apie tam tikrą judėjimą pirmyn.
Mes ruošiamės į ypatingą kerinčią kelionę, kuri tęsis, pradedant esama akimirka ir toliau, priklausomai nuo mūsų susijungimo laipsnio. Štai šiek tiek susijungėme – ir pajudėjome pirmyn, dar šiek tiek – ir dar pirmyn.
Įsivaizduokite, kad sėdate į vežimėlį, kuris varomas ne varikliu, ne elektros srove, o mūsų susijungimu: šiek tiek susijungėme – pajudėjome pirmyn, dar susijungėme – dar pajudėjome. Nustojome jungtis – pasirodo dinozauras (kaip filme „Jūros periodo parkas“), – mums tiesiog būtina jungtis ir judėti pirmyn.
Štai į tokią kelionę iškeliaujame. Kartu tai darome geranoriškai, suprasdami, kad tik tokiu būdu, įvairiai veikiami, taip pat ir neigiamais postūmiais, pasieksime tikslui būtiną susijungimą. O tikslas – visiška harmonija su gamta, naujo egzistavimo lygmens atskleidimas: amžino, nesibaigiančio, tobulo, harmoningo. Tačiau tai jau nebe Jūros parko, o taip sakant, būsimas priodas.
Taigi, kiekvienas užsiėmimas, kiekvienas veiksmas, kiekvienas pratimas turi skatinti ne individualų, o bendrą jungimąsi, įsijungimą, pasitikėjimą, supratimą. Paliekam viską, kas žemiška, kuo toliau ir kartu judame bendro tikslo link.
Kalbame tik apie tai, kas bendra, kas mus vienija. Ir, atvirkščiai, tai, kas skiria, atmetam ir paliekam kažkur už savęs – tai mums nereikalinga. Mes jokiu būdu nenorime prisiminti, kas buvo vakar, tuo labiau – užvakar. Galvojame tik apie tai, kaip iš šiandienos pereiti į rytdieną.
Apskritai, grupėje turi nuolat egzistuoti tokia psichologinė nuotaika, tada žmonės taps visiškai kitokie. Jiems nebus baisu atsiskleisti, todėl kad visa praeitis liko kažkur toli. Tada jie žais su ja. Jie supras, kad visa, kas buvo – nustatymai, kuriuos parinko ne jie patys, o gamtos programa.
Jie galės labai lengvai bendrauti, kadangi viską iš šiandienos, o tuo labiau rytdienos išgyvena kartu. Ir tai – ne asmeninis kiekvieno išgyvenimas, o tai, ką dabar jie kartu atskleidžia savo bendrame inde.
Įsivaizduokite vientisą organizmą, kuris pasakoja apie tą patį įvykį taip, kaip tai jaučia rankos, kojos, akys, ausys ir t. t. Taip ir jie svarstys vieną vienintelį įspūdį kiekvienas pagal savo pojūčius. Tada jie lygina tarp savęs šiuos pojūčius ir bando susijungti taip, kad pajustų šį įvykį vienu metu, visumoje, bendruose pojūčiuose. Galiausiai aš visiškai tiksliai jaučiu visus kaip vieną bendrą visumą, o tada ir kaip kažką vientiso virš mūsų.
Tai įprasti psichologiniai pratimai. Galbūt jie menkai aprašyti psichologijoje, bet aš manau, kad čia nėra nieko ypatingo. Tai tiesiog tolimesnis grynai psichologinės žmogaus esmės vystymasis.

Iš 2012 m. vasario 28 d. pokalbio Nr. 17 apie integralųjį auklėjimą

Komentarų nėra

Atlygis už krizę: Graikijoje kyla nacionalistinės nuotaikos

Krizė, globalizacija

Pranešimas. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra Graikijoje: odos spalva ar tautybė vis dažniau tampa agresijos priežastimi, padažnėjo atvejų, kai migrantus užpuola jauni graikai. Visko priežastis – finansų krizė.
Finansų krizė sukuria įtemptą socialinę atmosferą ir vis dažniau galima išgirsti ksenofobinių šūkių. Graikija – pagrindiniai ES vartai tūkstančiams pabėgėlių iš Afganistano, Pakistano, Irano ir Sirijos. 9 iš 10-ies migrantų į ES patenka per Graikiją. Briuselis jau ne kartą ragino Atėnus spręsti šią problemą, o Prancūzija ir Vokietija grasino atnaujinti pasienio kontrolę.
Komentaras: Nacistinių organizacijų ir partijų augimas tampa įprastas. Viskas vyksta pagal kabalistinį scenarijų, tiesa,  pagal blogąjį jo variantą – kančių keliu, o ne Šviesos, supanašėjimo su Šviesa keliu, per žmonijos auklėjimą integracijos ir vienijimosi link.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar Europa linki sau mirties?

Norvegijos pamoka

Žlugimo riba ar naujos pakopos slenkstis?

Komentarų nėra