Pateikti Trečiadienis, 27 birželio, 2012 dienos įrašai.


G8 formatas išsisėmė

Krizė, globalizacija

Nuomonė (J. Danilovas, „Pokrizinio pasaulio institutas“): G8 formatas per paskutinius 10 metų prarado savo efektyvumą, nes jame, skirtingai nei G20, neskamba besivystančių šalių − Kinijos, Indijos, Brazilijos balsas. Be to, pasaulis susiduria su globalia civilizacijos krize ir išspręsti ją galima tik giliau nei tai siūloma G8 formatu nagrinėjant problemas.
Paskutiniu laiku atrodo, kad dabartinė krizė tęsis dešimtmetį.
Problema slypi ne tik finansų, ekonomikos sferoje. Problema liečia ir šiuolaikinės visuomenės politinę organizaciją. Tai šiuolaikinės demokratijos modelio krizė. Iš Graikijos pavyzdžio matyti, kaip pačiomis populiariausiomis jėgomis tampa kraštutinės jėgos. Kai kuriems žvelgiantiems pirmyn politikams kyla baimė, kad kita politinio valdymo forma kai kuriose Europos šalyse gali tapti diktatūra.
Komentaras: Pažiūrėkite, ką rašė Baal Sulamas savo knygoje „Paskutinioji karta“ maždaug prieš 100 metų apie mūsų dienas: „Jeigu neįsisąmoninsime permainų ir nepertvarkysime mūsų visuomenės į integralią, visose išsivysčiusiose šalyse režimai iš demokratinių pasikeis į fašistinius ir diktatoriškus, dėl ko pasaulis prieis prie trečiojo pasaulinio atominio karo. Ir tik po jo ir tokių kančių, kokių dar niekad nebuvo pasaulyje, likusi nedidelė žmonijos dalis vis tiek privalės norom nenorom sukurti integralią visuomenę.“

Daugiau šia tema skaitykite:

Reikalingos skubios priemonės, kad būtų išvengta naujo recesijos vingio

Europai grasina pabaisos

Egoizmo aklumas

Komentarų nėra

Tikslai skirtingi, kryptis bendra

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija, Laidavimas

Baal Sulamas, „Kabalos mokslo esmė“: Kabalos mokslas – tai šaknų nusileidimo priežasties – pasekmės keliu tvarka, paremta nekintamais ir absoliučiais dėsniais, kurie susilieja ir susiveda į vieną labai aukštą tikslą, vadinamą „Kūrėjo dieviškumo atskleidimu Jo kūriniams šiame pasaulyje“.
Visa kita, ką norėtume pasiekti kabalos mokslu, su ja nesusiję. Tai tas pats lyg mokytumeis medicinos iš fizikos vadovėlio arba lankytum chemijos pamokas, kad įsisavintum politologiją. Kabalos mokslas skirtas tik tam, kad atskleistum Kūrėją – ir taškas. Jei šito nori, kabala tarnaus tau kaip priemonė. Jei neturi tokio noro, daryk tai, ko tavo siela geidžia.
Kol žmonėms evoliucijos eigoje nebuvo nubudęs noras atskleisti Kūrėją, kabalos mokslas neatsiskleidė, kad būtų išvengta painiavos. Šiandien, kai šis noras pradeda ryškėti ir reikalauja atsakymo, kabalistai sako, jog atėjo laikas, ir kabalos mokslas turi atsiskleisti pasauliui kaip priemonė, kaip sprendimas.
Jeigu ieškai stebuklų kabaloje, gyvenimo sėkmės receptų, būdų užkerėti pasaulį, šventojo vandens ir raudonųjų siūlų paslapties, kažkokių garantijų – ji tau niekuo nepadės. Gaila prarasti laiką, jau geriau kreipkis į būrėjus ar psichologus.
Tikrasis kabalos mokslas, o ne mistika, kuri parduodama naudojantis kabalos vardu, – tai tik Kūrėjo atskleidimas kūriniams – nieko kita.
Baal Sulamas aiškina tai paprastai. Jei turi atitinkamą norą – prašau. Tada turi paklausti kabalistų: „Kaip man naudoti kabalos mokslą, kad atskleisčiau Kūrėją?“ Jie atsakys, kad egzistuoja sąlyga –meilė artimui kaip sau pačiam. Reikia suformuoti grupę ir joje įgyvendinti šią sąlygą per mokslą ir bendrą darbą, mukreiptą prieš savo egoizmą, kad pakiltum aukščiau jo ir pasiektum tikslą.
Bet visų pirma, būtina išsiaiškinti: ar sutampa mano gyvenimo tikslas su kabalos mokslo tikslu. Tai reikia tiksliai išaiškinti žmonėms, kad nekiltų jokios painiavos. Žinoma, kiekvienas pats save tikrina, ir durys atviros visiems. Bet jeigu žmogui nesubrendo šis noras, jei jis dabar nepasiruošęs atskleisti Kūrėją, negalima per jėgą temptis jį vidun.
Mūsų požiūris turi būti griežtas ir vienareikšmis: mes į visus žiūrime su pagarba, o draugais laikome tuos, kurie turi norą, nukreiptą į Kūrėją. Jeigu neturite tokio noro, kabala ne jums – mėgaukitės šiuo pasauliu.
Šiandien prasidėjo nauja epocha: krizės ir bejėgiškumo fone visas pasaulis pradeda suvokti, kad jam būtina atskleisti Aukštesniąją jėgą, Kūrėją, kadangi kitaip jis neišgyvens, negalės egzistuoti. Tai jau kita situacija, kurioje turime visiems po truputį pasakoti apie metodikos įgyvendinimą. Todėl pradedame mokyti žmones tarpusavio laidavimo principų, rodydami, kad pereiti nuo krizinių nelaimių ir problemų prie klestinčio gyvenimo galima susivienijus ir puoselėjant meilę artimui.
Plačiajai auditorijai neminime Kūrėjo atskleidimo, o keliame tikslą gerai gyventi mūsų pasaulyje. Tačiau kartu jau einame vienu keliu: iš mūsų pusės – tai Izraelio, Toros ir Kūrėjo vienybės principas, o kiti mus lydi, norėdami susitvarkyti savo gyvenimą. Galiausiai dėl tarpusavio palaikymo visi susijungsime su Aukštesniąja jėga, atskleisime ją.
Tokiu būdu šiandien mes ir žmonija turime bendrą tikslą. Bėda tik ta, kad masės priekyje mato išsigelbėjimą iš krizės ir materialiąją gėrovę, o mes priekyje matome Kūrėjo atskleidimą. Skiriasi tikslas, bet kryptis – bendra.
Dėl to kabalos mokslas atsiskleidžia vienam procentui žmonijos, o laidavimo metodika – likusiems devyniasdešimt devyniems procentams. Tarpusavio laidavimas – tai tas pats kabalos mokslas, tik netikslinamos detalės ir jėgos, kurios mus vysto. Kaip mus moko kabalistai, žmonės, kurie dar nesubrendę kabalai, turi gauti tai, kas tinka jiems.

Iš 2012 m. birželio 1 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Laidavimas: ne rožinės svajonės, o gyvenimo tiesa

Nepraleisk savo šanso…

Dvasingume prievartos nėra

Komentarų nėra