Skirtumų nykimas dvasiniame darbe

Moters dvasingumas

Klausimas: Ką reiškia laidavimas tarp moterų – ar tai viena kitos palaikymas ir tikslo aukštinimas?
Atsakymas: Nuo tada, kai pasaulyje ėmė reikštis visuotinė krizė, neliko skirtumo tarp vyrų bei moterų, siekiant Aukštesniojo pasaulio ir dirbant kartu. Moterys, kaip ir vyrai dalyvauja seminaruose ir patiria nė kiek ne silpnesnių pojūčių. Taigi, nemanau, kad vyrai bei moterys tame kuo nors skiriasi.
Man atrodo, kad apskritai palaipsniui dingsta visi buvę skirtumai – jie tampa labiau vidiniai. Kiekviename iš mūsų yra dvi linijos – vyras ir moteris, o mes turime jas iš naujo sujungti į vieną bendrą liniją, į tą Adomą, kuris buvo sukurtas ne kaip vyras ir moteris, o tarsi turėjo tuos abu pradus. Tai reiškia, kad jame veikė ir vyriška, ir moteriška esmė.
Kai Rabašas ėmė rašyti straipsnius, juos išdalindavo moterų grupei, o moterys skaitydavo ir aptardavo. Taigi, jis rūpinosi tuo, kaip jos visa tai priims.
Su Rabašu mes trigubai praplėtėme patalpą, kurioje dirbo moterys, kad jos galėtų dalyvauti mūsų užsiėmimuose ir girdėtų mus iš galerijos, pastatytos specialiai joms.
Manau, kad mūsų laikais nėra jokių kliūčių moterims būti kartu su vyrais, juos palaikyti, aktyviai, lygiomis teisėmis dalyvauti. Paprasčiausiai nematau ypatingų skirtumų, jie kasmet vis mažiau pastebimi. Vis dėlto ten, kur mes – vyrai – vienijamės, apsikabiname, ten moterims ne vieta, bet tik todėl, kad mums kyla kliūčių.
O jeigu vyrų ir moterų apskritieji stalai stovi greta, netgi vienoje patalpoje, arba dviejose skirtingose, tai tik todėl, kad žemiškajame lygmenyje vyrai nesiblaškytų, kad nebūtų kliūčių. O šiaip nėra jokio skirtumo. Asmeniškai aš skirtumo nejaučiu. Šalia to girdžiu moterų atsiliepimų apie seminarus, kurie vyksta sekmadieniais, matau, kaip jos supranta esmę, kaip viską suvokia ne blogiau už vyrus. Taigi, iš viso nereikia pernelyg kreipti į tai dėmesio.
Vyrus ir moteris atskirti turime tik dėl vienos priežasties: patekti į moterų organizacijas ir jose dirbti galima tik per moteris. Manau, kad visur kitur skirstymas nereikalingas.

Iš pokalbio per pietus Toronte 2012 m. birželio 19 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Motinos kelias

Moteris – tai noras

Ko trūksta dvasiniam vyrų tobulėjimui?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>