Pateikti Penktadienis, 3 rugpjūčio, 2012 dienos įrašai.


Esminis 99 proc. skirtumas

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas, Platinimas

Klausimas: Kuo vis dėlto skiriasi vidinis 99 proc. gyventojų darbas nuo 1 proc. gyventojų, kurie siekia vidinio tobulėjimo, darbo?  Koks yra esminis skirtumas?
Atsakymas: Skirtumas tas, kad 99 proc. žmonijos neturi galimybės surasti ir realizuoti integralaus susijungimo metodikos.
Tik tie, kurie turi vidinį postūmį to link, trokšta pažinti šią metodiką, ją išmokti, atskleisti sau integraliąją sistemą. Tai – mūsų studentai, visų tautų ir rasių atstovai, gyvenantys visuose kontinentuose. Įsisąmonindami integralaus vienijimosi metodiką šie žmonės pradeda suprasti, kad prieš juos stovi didžiulis uždavinys – išmokyti jos visą pasaulį.
Ir ne tik išmokyti, ne tik papasakoti kažkokiuose straipsniuose ar knygose, – mes privalome būti ir auklėtojais, ir švietėjais, ir lektoriais, ir organizatoriais. Niekas, išskyrus mus, to padaryti negalės, nes mes suvokiame šią sistemą, ją jaučiame, stebime, matome ir todėl galime į ją atvesti ir pagal ją pertvarkyti visą žmonijos bendruomenę.
Jeigu dabar pradėsime išsigalvoti kažkokius naujus pasaulio dėsnius, tai tiesiog susidursime su baisiausiu gamtos pasipriešinimu. Anksčiau mes praktiškai nejautėme gamtos pasipriešinimo. Dabartinė krizė – tai „pirmoji kregždutė“. Tiesa, 1929 metais JAV buvo apėmusi ekonominė krizė, bet ne tokia gili.
Reikalas tas, kad dabar prasideda mūsų ir gamtos priešprieša. Susiduria dvi priešingos sistemos: egoistinė linijinė sistema ir integralioji, apvali gamtos sistema. Tai visiškai skirtingos sistemos! Ir todėl mes nuolat jausime didžiulius smūgius, nesėkmes. Kad ir kaip stengtumėmės ir toliau vystytis egoistiškai, mes vien tik alinsime save, savo jėgas, atsargas, galimybes tol, kol degraduosime į primityvųjį lygmenį – galime prieiti ir prie to.
Iš esmės, gamtos požiūriu, nėra svarbu, kokiu būdu ateisime prie integracijos; svarbiausia, kad taptume panašūs į gamtą. Jeigu būsime pasiruošę integracijai tik išoriškai, o mūsų egoizmas liks pirmykštės būsenos, tai mes vėl tapsime urviniais žmonėmis. Natūralu, kad vietoje septynių milijardų visoje planetoje liks, tarkime, septyni milijonai ar net mažiau žmonių – gamtos požiūriu tai neturi reikšmės. Svarbiausia tai, kad turi būti laikomasi panašumo su gamta dėsnio, sistemų atitikimo dėsnio. Tai išplaukia iš mūsų kabalistinių savęs tyrinėjimų, leidžiančių matyti visą šią sistemą.
Tikiuosi, kad mes sugebėsime išaiškinti tai žmonėms anksčiau, nei jie, pasijutę bejėgiai, atsidūrę aklavietėje, negalintys nieko daugiau padaryti, nukryps į karus ir ginčus. Kad ir kiek rinktųsi visi įmanomi tarptautiniai „G“ (aštuntukai, dvidešimtukai ir t. t.), tačiau iš visų jų susirinkimų išeina tik karališkas priėmimas, ir ne daugiau. O juk palaipsniui tai gali privesti prie siaubingų pasekmių.

Iš pokalbio apie integralų auklėjimą, 2012 m. gegužės 29 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar reikalinga kabala masėms?

Pasauliui reikia mūsų

Lemiami metai

Komentarų nėra

Kabalos studijos vartojant narkotikus

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra