Pateikti Trečiadienis, 10 spalio, 2012 dienos įrašai.


Apie Aukso amžiaus pabaigą

Krizė, globalizacija

Nuomonė (R. Grinbergas, Rusijos mokslų akademijos Ekonomikos instituto direktorius): Nelygybės problema planetoje yra pati aštriausia ir ji – neišsprendžiama. Pasaulyje karaliauja galinga finansų industrija – finansų oligarchija. Problema pačioje struktūroje, kuri susiformavo prieš 30 metų ir pavirto į kelis šimtus veltėdžių, kurie slegia viduriniąją klasę.
Pasaulyje jau 200 metų tarpusavyje kariauja dvi nuostatos:
– Ekonomikos augimui svarbiausia investicijos, todėl investuotojų (turčių) negalima liesti, negalima jiems kelti mokesčių – jie juos investuos į tolimesnį ekonomikos augimą.
– Svarbiausia – didelė vidurinioji klasė su didele perkamąja galia.
Pastaruosius 30 metų valdo pirmoji nuostata. Tačiau sprendimas teisingai ją papildyti leis stabiliai vystytis.
Komentaras: Šiandien abi nuostatos žlunga, joks jų derinimas nepadės. Vidurinioji klasė reikalinga ekonomikai tik tam, kad vartotų niekam nereikalingą gamybą. O besaikio vartojimo jau nei ekologija, nei evoliucija tęsti neleidžia. Taigi, priešakyje revoliucija, rinkimės:
– Sąmoninga, taiki, taikant gyventojams integralųjį auklėjimą ir palaipsniui pertvarkant visą visuomenę.
– Kruvina, pasauliniu karu nukapojant egzistuojančius ekonominius ryšius tarp valstybių, sunaikinant pramonę ir planetos gyventojus; likusieji kurs naują visuomenę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nelygybės veiksnys

Sėkmė – ne gerovės augime, bet jos paskirstyme

Nelygybė – visų problemų šaltinis

Komentarų nėra

Egoizmas – pasipriešinimo vienijimuisi jėga

Egoizmo vystymasis

Mes egoizmu laikome tik žmonių, esančių grupėje, atstūmimą vieno nuo kito, o ne tai, kai žmogus įprastoje visuomenėje bando pasiekti komfortišką, naudingą, laimėjimo būseną. Tai – įprastas buitinis egoizmas.
Turime omenyje visuomeninį egoizmą, kai būtent grupėje inicijuojama norima būsena, tikslas – suartėjimas, pakilimas aukščiau savo natūralių, prigimtinių savybių, paskatų, kai reikia pakilti aukščiau savęs ir rasti bendrą integralų norą, kur tu būsi ne „aš“, o ‚mes“, ir tavasis „aš“ bus anuliuojamas, bus kažkur apačioje, slopinamas, o „mes“ – kultivuojamas. Štai tokioje būsenoje kylantys tavo vidiniai prieštaravimai šiam siekiui ir vadinami egoizmu.
Kitaip tariant, egoizmas – tai jėga, besipriešinanti grupiniam susijungimui.

Iš 2012 m. kovo 4 d. pokalbio apie integralųjį auklėjimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Gydytojas, išvaduojantis nuo egoizmo

Neskubėkite tapti angelu

Kas yra egoizmas?

Komentarų nėra