Pateikti Šeštadienis, 25 gegužės, 2013 dienos įrašai.


Europa be utopijų

Krizė, globalizacija

Nuomonė. Jau penkerius metus besitęsianti krizė vis pateikia ką nors nauja ir nepaprasta. Šiuo metu įdomiausias reiškinys – ne Europos ekonomikų traukuliai, o europiečių protų sukrėtimai.
Pakanka pažvelgti į niūrią, nesišypsančią Berlyno minią. Vokietijoje dešimtmečius buvo ugdomas pabrėžtinas geranoriškumas, šimtmečius – skrupulingas nurodymų bei įsipareigojimų laikymasis. O šiandien pereiti gatvę degant raudonai šviesai – visiškai normalu. Irzliai atsikratyti praeivio – įprastas reikalas. Netesėti pažado – nebe išimtis.
Vokiečiams gresia nervinis lūžis. Susierzinimas dvigubas: dėl būtinybės „maitinti“  Europos Sąjungos šalis ir dėl to, kad šios šalys dar ir visaip juos keikia. Pietų Europoje Vokietija, pagrindinė ES rėmėja, kasdien yra pliekiama kaip plėšikė.
Europoje nebėra dvasinio optimizmo. Mitas apie greitą Europos pavertimą vieta, kurioje žmonės gyvens gerai ir turtingai, išnyko. O šia pasaka tikėjo tiek vokiečiai, tiek graikai. Eilinė pasaka apie žemiškojo rojaus sukūrimą žlugo. Kaip pasirinkti geriausią išeitį iš blogėjančios padėties?
Komentaras. Išeitis – tikrasis susivienijimas, kuris pasiekiamas skleidžiant žinias apie pasaulio integralumą ir integralią visuomenę, įpareigojančią visus užmegzti gerus santykius su visais. Iš pradžių būtina tiesiog apie tai žinoti kaip apie faktą, gamtos būseną. Toliau – apie gamtos raidą, gamtos, siekiančios priversti mus susivienyti, veikimą mumyse ir jos poveikį mums. Tuo švietimą galima užbaigti. Švietimo idėjos turi būti išdėstytos visiems prieinama forma ir visiems perduotos pasitelkiant visas žiniasklaidos priemones.
Toliau seka antrasis etapas – praktinis ES visuomenės taisymas. Tai – TV seminarų, aptarimų rengimas, sutelkto visuomeninio judėjimo organizavimas. Visuomeninis judėjimas darys įtaką kiekvienam europiečiui: reikia pradėti žiūrėti į visus ES gyventojus kaip į esančius vienoje valtyje, laiduoti vieniems už kitus, atjausti, suartėti, susisaistyti broliškais jausmais.
Vos prasidėjus postūmiui į suartėjimą, ES iš karto pajus visų struktūrų, veiksmų, rezultatų pagerėjimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Krizė – ne finansų, o evoliucinė

Europiečių klaida

Europos klaida

Komentarų nėra