Materialinė sėkmė nesuteikia dvasinių garantijų

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Iš Rabašo straipsnio „Apie tikėjimą aukščiau žinojimo“: Žmogus turi savybių, paveldėtų iš tėvų, ir savybių, papildomai gaunamų iš aplinkos.
Šios naujos savybės įgyjamos tik per ryšį su visuomene ir pavydą, kad kiti sugeba daug daugiau. Tai įkvepia žmogų siekti tokių pačių gerų savybių, kurių turi kiti. Gaudamas iš visuomenės naujų jėgų, žmogus gali būti aukščiau nei pradžioje.

Žmogus gimsta kaip gyvūnėlis, ir nuo auklėjimo priklauso, kuo jis užaugs. Jei kalbama apie įprastą žemiškąjį auklėjimą, žmogus vystosi visuomenės sąskaita. Jis pavydi kitiems ir trokšta malonumų, pinigų, valdžios, žinių, todėl mokosi iš visuomenės jų siekti, kitaip tariant, sėkmės šiame pasaulyje.  Jei jame yra dvasinio vystymosi užuomazgų, jis patenka į tokią aplinką, iš kurios galės perimti naujų savybių – dvasinių.
Materialiojoje visuomenėje žmogus vystosi natūraliai, instinktyviai perimdamas iš visuomenės jos vertybes ir siekdamas išmokti, kaip pasiekti žemiškąją sėkmę. Dvasinis auklėjimas reikalauja anuliuoti save, kitaip tariant, suteikia žmogui laisvę rinktis: imti iš aplinkos jos  dvasines vertybes ar ne.
Tik tiek, kiek anuliuos save, jis galės pamatyti visuomenę aukščiau savęs. Jam teks daug dirbti, kad pažvelgtų į visuomenę iš apačios, tada galės gauti iš jos vertybes, svarbą, tikslo didybę ir dėl to dvasiškai vystytis.
Dvasinė sėkmė priklauso ne tik nuo aplinkos, bet ir nuo to, kaip žmogus ją išnaudoja, kitaip sakant, kiek jis save anuliuoja ir vertina visuomenę, ar sutinka kentėti, matydamas kitus aukščiau savęs. Juk pavydas verčia žmogų jaustis pažemintą. Reikia suprasti, kad jam tik į naudą matyti kitus didelius. Jei jis pasiryžęs tokiems santykiams – judės pirmyn.
Galiausiai, žmogus turi mėgautis tuo, kad gali pasipriešinti savo egoizmui ir sutrypti jį, kad įgytų dvasinių vertybių ir priartėtų prie dvasinio tikslo.
Todėl sėkmė materialiojoje visuomenėje visiškai priešinga sėkmei dvasinėje. Sėkmė materialiajame pasaulyje negarantuoja, kad žmogui pasiseks dvasiniame kelyje, juk ją lemia paties žmogaus laisvas pasirinkimas.

Iš 2013 m. birželio 2 d. pasiruošimo pamokai

Daugiau šia tema skaitykite:

Troškimas, vedantis per miglą

Pavydėk Kūrėjui!

Kaip iš tikrųjų išsižadėti egoizmo?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>