Pateikti liepos, 2013 mėn. įrašai.


Amerika dirba ne visą darbo dieną

Ekonomika ir pinigai, Pasaulio problemos

Tyrimai: Amerika virsta šalimi, kuri dirba ne visą darbo dieną arba laikinai. Tai yra pavojingiau nei nuolatinis nedarbas, nes ištrūkti iš laikinų uždarbių jungo sunkiau nei susirasti naują vietą. Nedarbo lygis trypčioja vietoje.
Rekordinis skaičius 28 milijonai darbingų piliečių dirba ne visą darbo dieną. Priežastis: pinigų trūkumas, kurį patiria įmonės, naujovės, susijusios su sveikatos apsaugos sistemos reforma (stambioms įmonėms ir net privačioms firmoms pelningiau paversti visą darbo dieną į „dalinę“, išvengiant privalomųjų išmokų į medicinos draudimo fondą), rinkos struktūros pasikeitimas.
Komentaras: Mums meluoja – mažinimas vyksta visur, o skaičiai išpūsti, kad nuramintų rinkas. Visuomenė palaipsniui deformuojasi į nieko negaminančią visuomenę, paslėptas nedarbas yra visur.  Žmones reikia kažkaip ir kažkuo užimti – valstybės galvoja, kaip ir kuo juos užimti. Bet tai nenuramins, juk Gamta veda mus prie suvokimo, kad  būtina pereiti į naują vystymosi lygmenį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nedidelis daržas galės pamaitinti visus

Ekonomistai turi atsisakyti įprastų teorijų

Komentarų nėra

Tavo akys pamatys Kūrėją, ir niekieno kito!

Dvasinis darbas, Grupė

Iš Rabašo straipsnio „Pasislėpė mano Draugas“: „Melsdamasis už visuomenę, žmogus atlieka davimo veiksmą. Šia malda jis formuoja savo atiduodantį indą, kuriame gali atsiskleisti davimo šviesa, gailestingumo šviesa, o jos viduje ir aukščiausiosios išminties šviesa.“
Mes nežinome, kaip tai vyksta. Mums neduoda ramybės įkyrios mintys tik apie save, ir nesugebame galvoti apie nieką kita. Skaitome ir girdime, kad reikia galvoti apie grupę, aplinką, draugus, bet tai ne mūsų jėgoms.
Kartais mums kažkas išeina, o dažniausiai – ne. Galbūt kelioms minutėms atsimename, kad reikia galvoti apie kitus, bet po to mus staiga užgriūna kokia nors asmeninė problema, ir ji mums kelia kur kas didesnį rūpestį, nei visa kita, nustumdama į antrąjį planą meilę draugams, Kūrėją, būsimąjį pasaulį.
Matome, kad tai, kas vyksta su mumis dabar, čia, šiame pasaulyje, būtinybė išspręsti kilusią problemą yra svarbiau už viską. Mėnesius, o kartais metų metus mes nesugebame išsivaduoti nuo šių minčių, kurios nepalieka mūsų ir nuolatos kankina.
Šitaip Kūrėjas moko mus ir atskleidžia mums tikrąją mūsų padėtį. Jis duoda mums tikslų matą, leidžiantį įvertinti mūsų būseną: kokios mūsų mintys, norai, kokia mūsų materija, t. y. kas būtent yra vadinama egoizmu. Šitaip studijuojame savo materiją: kaip stipriai esame paskendę šiose įkyriose mintyse apie save, ateinančiose viena po kitos ir neleidžiančiose atitrūkti. Mes nuolatos grįžtame prie jų ir nieko negalime padaryti.
Kartais jos apima mus stipriau, ir būname visiškai paglemžti šio nerimo  dėl savęs. Kartais šis spaudimas truputį susilpnėja, ir tada suprantame, kad šios problemos buvo duotos specialiai, kad išmoktume būti ištvermingi ir neskirtume joms viso savo gyvenimo. Kartais net suvokiame, kad jos skirtos pastūmėti mus prie kitų minčių: apie gyvenimo tikslą, apie jo prasmę, vietoje to, kad skęstume smulkmeniškuose išgyvenimuose dėl savo materialiojo egzistavimo. Juk iš esmės nieko baisaus nevyksta.
Ir visgi mes nesugebame išsivaduoti nuo šių egoistinių minčių. Šitaip Kūrėjas moko žmogų, ir apie šią būseną pasakyta: „Pasislėpė mano Draugas.“ Mes nebejaučiame Jo svarbos, tikslo didybės. Atsibundame vidury nakties su sunkiomis mintimis apie savo asmenines, amžinas problemas, ir negalime išmesti jų iš galvos. Jos tiesiog neleidžia mums ramiai gyventi.
Kreipiamės pagalbos į grupę, į draugus, jau nebežinodami, ką daugiau daryti. Dėl to, kad vis tik esame tarp draugų ir dalyvaujame visuose jų veiksmuose, po visų savo pastangų, mes pagaliau suprantame, kad viskas, kas vyksta, – tai žaidimas iš aukščiau, kuriame reikia įžvelgti, kaip iš aukščiau su mumis žaidžiama. Mes matome, kad Kūrėjas mus treniruoja ir nori šiame fone mums atskleisti didesnę dvasinio vystymosi svarbą.
Mes staiga pradedame jausti, kad mintys apie draugus mums svarbesnės už visas įkyrias mintis apie save. Šių minčių fone galime patikrinti, pamatuoti, kaip stipriai mums svarbus dvasinis tikslas, t. y. davimas artimui, mintys apie draugus ir rūpinimasis visa žmonija. Būtent šių įkyrių minčių atžvilgiu turime galimybę patikrinti, ar galime taip pat nuolatos laikytis virš jų, išgyvendami dėl kitų gerovės, dėl Kūrėjo didybės.
Matome, kad šitas procesas buvo būtinas tam, kad mes pagaliau pajustume savo dvasinės pažangos, dvasinio tikslo svarbą. Juk dvasinė realybė neturi jokios formos, vaizdo, pavidalo. Mes patys konstruojame dvasinį pasaulį kaip savo materialų gyvenimą dengiantį apvalkalą, sudarytą iš ketinimo duoti. Mes tarytum išverčiame šį pasaulį į kitą pusę, į „atvirkštinį pasaulį“, ir tokiu būdu kuriame dvasinį pasaulį.
O kol jo nesukursime, dvasinis pasaulis tarytum neegzistuoja jo siekiančio žmogaus atžvilgiu. Vadinasi, kad būtent virš visų įkyrių egoistinių minčių ir kovos su problemomis mes turime galimybę sukurti dvasinę formą, kuri realizuosis mūsų viduje. Todėl pasakyta: „Tavo akys pamatys Kūrėją, ir niekieno kito!“  – tik akys tų, kurie galės atsilaikyti prieš visas kliūtis ir jas įveikti, išmokę iš jų sukurti davimo apdangalą visai materialiai realybei. Apdangalą, kuris ir tampa mūsų dvasine realybe.
Tada pamatome, kad pats materialusis gyvenimas nebuvo svarbus. Šis pasaulis buvo tik iliuzija, specialiai sudaryta tam, kad virš jos, ant jos pamato mes galėtumėme sukurti tikrą ir amžiną dvasinį pasaulį.

Iš 2013 m. liepos 16 d. pasiruošimo pamokai

Daugiau šia tema skaitykite:

Pats esi atsakingas už savo gimimą

Nuo egoizmo iki meilės – vienas žingsnis į viršų

Nesidrovėkite žaisti

Komentarų nėra

Dvasinio gyvenimo išvakarės

Dvasinis darbas, Grupė

Sankt Peterburgo kongresas. Pirmoji pamoka
Keisdami save mes keičiame pasaulį. Pasikeičia absoliučiai viskas, kas egzistuoja: tai, kas vakar atrodė ydinga, atrodys tobula, kas atrodė egoistiška, bus jaučiama kaip altruistiška, neapykanta pavirs meile, o išsiskyrimas, abipusis nutolimas – taps susivienijimu, susiliejimu. Visa tai priklauso vien nuo žmogaus savybių.
Tie laipsniško pasikeitimo laiptai – pakopų, sfirų, pasaulių, parcufų, laiptai – iš tikrųjų yra mūsų vidinių pasikeitimų skalė. Vien į vidinius pasikeitimus būtina sutelkti dėmesį, būtina nusiteikti keistis.
Patys mes jokiu būdu negalėsime to padaryti. Žmogus negali pats savęs ištraukti iš egoistinės būsenos, tai įvyks tik jeigu mes padėsime vieni kitiems, jeigu kursime ypatingą aplinką, kuri kaip inkubatoriuje ims mus greitai, teigiamai ugdyti.
Tam mes ir susiburiame. Tam mes ir vienijamės. Tam mes dalyvaujame draugų susirinkimuose. Apskritai viskas – tik tam, kad pamėgintume pridėti pakankamai pastangų pritraukiant bendrą jėgą, kuri yra visose virš mūsų pakopos esančiose pakopose.
Mes esame po pirmąja pakopa – šių laiptų nulinėje pakopoje, ir pritraukiame kitos pakopos jėgą, jos poveikį mums tiek, kiek jos siekiame.
Siekiame ne pašokdami aukštyn, o vienydamiesi. Stengdamiesi susivienyti, išryškinti vienybę, abipusį įsitraukimą, susiliejimą, tarpusavio pagalbą, meilę, paramą, ketindami visu tuo sukelti supančios Šviesos, kitos pasaulio pakopos poveikį mums, mes atliekame vienintelį teisingą veiksmą, kuris gali nulemti sėkmę.
Pamažu mūsų veiksmai sukelia Šviesos švytėjimą. Nors mes to ir nepastebime, šis švytėjimas jau daro mums įtaką. Veikiame kaip vaikas, kuris nežino, kaip auga, tiesiog žaidžia žiūrėdamas į suaugusiuosius ir automatiškai, kaip beždžionėlė, kartoja jų veiksmus. Nepaisant to, kad jis nesupranta, nežino, prie ko tai prives, gamta instinktyviai skatina jį taip elgtis.
O mes veikiame sąmoningai, nepaisydami savo egoizmo. Būtent dėl to mes pritraukiame supančią Šviesą, keičiančią mūsų savybes. Juk mes norime jas pakeisti, o ne tiesiog augti tokie, kokie užprogramuoti prigimties, tarsi maži, egoistiškai besivystantys vaikai. Juos irgi veikia Šviesa, nes visi pokyčiai vyksta tik jai padedant. Bet mes norime vystytis kitaip ir todėl, įveikdami savo egoizmą, pritraukiame jau ne šiaip ugdančią Šviesą, kuri augina mažus vaikus. Mūsų veiksmai – sąmoningi, abipusiai nukreipti į vienijimąsi. Mes norime, kiek tik galima norėti turint neištaisytų, atvirkštinių savybių, kad šis susivienijimas bent kažkiek įvyktų.
Mes natūraliai, nesąmoningai arba netgi ir sąmoningai siekiame egoistinių tikslų. Mes norime suprasti, pajausti, pamatyti, atskleisti – kitaip tariant, mums tai yra tam tikras egoistinis įsigijimas. Mums esant nulinėje pakopoje į tai neatsižvelgiama, nes viskas duota gamtos, mes kitaip negalime. Vis dėlto jeigu virš viso to, padėdami vieni kitiems, kartu siekiame vidinių pasikeitimų, tai to pakanka. Todėl pagalba, kurią gauname iš aukščiau, vadinama „supančia“ Šviesa, t. y. nematomai mus veikiančia Šviesa.
Ji pamažu mus valo, suartina, atskleidžia mumyse tam tikras naujas savybes. Beje, būtent tas naujas savybes, kurios iškyla jau dėl mūsų suartėjimo ir mokymosi poveikio, turime taisyti. Visa, ką jaučiame nuopuolio metu: atsižadėjimą, nutolimą, priešiškumą, įvairiausias problemas, ypač grupėje, netgi ir kasdieniame gyvenime, – tai būtent tos neigiamos savybės, į kurias turime nukreipti dėmesį, ir, priešindamiesi joms, toliau stengtis suartėti. Kitaip tariant, mumyse iškylantys neigiami norai, ketinimai, atstūmimai vienų nuo kitų, nuo grupės, nuo mokytojo – visa tai teisinga, visa tai būtina. Būtent tai vadinama „bloguoju pradu“.
Juk visa, su kuo gimėme, – tai ne blogasis pradas, o tiesiog įprastinis žemiškas egoizmas, nieko jame nėra. Blogasis pradas – tai būtent tie atstūmimai, kurie kyla mumyse veikiant siekiui žengti pirmyn, būtent juos mums ir reikia taisyti.
Todėl labai gaila tų draugų, kurie buvo su mumis, siekė tobulėti, buvo labai užsidegę, rimti, bet galiausiai, vos pradėję jausti stiprų neigiamą grupės, mokytojo, mokymosi poveikį, nesugebėjo įtikinti savęs ir toliau atkakliai laikytis pasirinktos krypties. Ir grupė nesugebėjo jų paveikti, padėti suprasti, kad visi jiems kylantys neigiami pojūčiai ir yra tie tikrieji, patys geriausi norai, virš kurių reikia pakilti, su kuriais reikia kovoti, – ir su niekuo kitu.
Pavydas, pyktis (kiekvienas turime pilną neigiamų savybių rinkinį) – visa tai ne tas. O štai šitie nauji, prieš grupę nukreipti norai – patys reikalingiausi. Būtent juos reikia surinkti, būtent su jais dirbti. Taigi reikia atkreipti į tai dėmesį.
Toks darbas – labai reikalingas ir veiksmingas aiškinimasis. Juo labiau reikalingas, kai pradėsime dar glaudžiau suartėti ir ypač kai Šviesos savybės pamažu ims reikštis mumyse, mes jausime ir tarpusavio suartėjimą, ir nutolimą, vėl suartėjimą ir vėl nutolimą – atsiras kvėpavimas, širdies ritmas, plaučių ritmas, judėjimas į vidų ir į išorę.
Baal Sulamas aprašo tai trečioje knygos „Išminties vaisiai“ dalyje kaip sušilimą ir atšalimą, arba susitraukimą ir išsiplėtimą. Štai šis susitraukimas ir išsiplėtimas jau yra dvasinio gyvenimo išvakarės.
Vaisiuje, esančiame motinos įsčiose, dar visiškai nėra jokio vidinio gyvenimo – gyvenimas pasireiškia jame, bet tik kaip kažkokioje kūno dalyje. O vėliau jame ima formuotis įvairūs organai, kurie veikia skirtingai: ima plakti širdis, dalis organų pradeda prisiimti būsimąjį vidinį darbą.
Žinoma, tikrasis gyvenimas atsiranda esant gimdymo impulsui, kaip sakoma, pereinant „machsomą“ – barjerą iš vieno pasaulio į kitą (kai išeina vaisius), bet laipsniškas vidinis  užgimimas jau yra: embrionas girdi, jaučia, kaip jį veikia supanti aplinka. Jame pasireiškia kažkokie nesąmoningi, dar jo nesuvokiami poveikiai, reakcijos ir t. t.
Panašiai ir mumyse jau pradeda jaustis tokie impulsai: suartėjimas ir nutolimas, suartėjimas ir nutolimas, bet dar labai nežymiai. O dvasinėse pakopose, kai pradėsime aiškiai jausti Šviesos poveikį, tai bus tikri, labai rimti postūmiai.
Dėl šios priežasties mes turime remti vieni kitus. Kai vieni išeina, kiti turi paremti juos, abipusiai įsitraukdami vieni į kitus; kai viename atsiranda ertmė, noras, atstūmimas (įvairiausi minusai), kiti tučtuojau šią ertmę kompensuoja pliusais, ir atvirkščiai. Tada iš šių abipusių papildymų, būtent dėl vidinio dvasinio metabolizmo, gimsta gyvenimas.
Turime turėti tai omenyje. Pagrindinis dalykas – sukibti visiems kartu, suprantant, kad turime remti vieni kitus. Ir jeigu, nepaisant šios paramos, staiga patirsime kažkokį nutolimą, tai turime pajusti: „O kurgi ši parama manyje? O kurgi aš drauguose?“ Toks abipusis svyravimas yra to gyvenimo, kurį studijuojame, pradžia.
Ir tuomet Šviesa jau ims reikštis mumyse aiškiau, ne kaip supanti, o kaip pripildanti. Siekdami pripildyti kitą ir suprasdami, kad neturime, kuo jį pripildyti, mes pradėsime jausti, jog būtent Šviesa ir sukeldavo visokiausius mūsų veiksmus, mintis, atstūmimus. O dabar mes jau patys, savarankiškai pritraukiame ją, kad ji darytų mums poveikį.
Šviesa nematomai veikia už mūsų, sukeldama mumyse įvairiausių minčių, norų. Tai, kad gyvename, egzistuojame – visa tai ji automatiškai sukelia mumyse, bet mes nesuvokiame jos veiksmų, nejaučiame jų.
Mūsų užduotis – pareikalauti jos dalyvavimo ten, kur nieko negalime padaryti. Jausime įvairiausias tuštumas, o turime stengtis pajusti, surasti, ko dar aš galiu pripildyti kitus. Tada galiu reikalauti Šviesos, juk jeigu neturiu, ko pripildyti draugų, reikalauju Šviesos.
Aš turiu pajausti, kad noriu tai padaryti. Jeigu aš visas nukreiptas įsitraukti į kitus, Šviesa gali būti mano partnere. Tokiu atveju aš jau pradėsiu akivaizdžiai jausti jos veiksmus manyje, būtent tam jos šaukiuosi. Tai vadinama „nuo meilės draugams prie meilės Kūrėjui“. Tai yra aš primygtinai reikalauju, kad Šviesa išvien su manimi tame dalyvautų.
Taigi mano darbas – pildyti draugų tuštumas tol, kol visos juose susidarančios tuštumos bus užpildytos manimi. Ir taip – kiekvienu iš mūsų. Tada šis abipusis visų su visais susijungimas ir sukurs tą sistemą, kuri vadinama Begalybės pasauliu, ir pakels mus į kitą lygmenį.
Tai bus pirmas lygmuo. Jis yra artimas realizacijai. Antrame lygmenyje jau galėsime dirbti aiškiau, realiai jausdami, kur yra tos kitų tuštumos.
Aš jausiu jas kaip atstūmimus, kaip jautė didieji knygos „Zohar“ kūrėjai. Jie aprašydavo, kaip nekęsdavo kits kito, kokias tuštumas kits kitame atrasdavo, kaip jausdavo blogąjį pradą, atstumiantį juos vieną nuo kito, ir kaip dėl to, taisydami abipusį atstūmimą, atskleisdavo Zohar – aukštesnįjį į juos nusileidžiantį švytėjimą. Taip jie tarpusavyje atverdavo davimo ir meilės savybę, nes tai ir yra tas pagrindas, tas indas, kuriame gali atsiskleisti Šviesa.
Mes neturime to pamiršti. Kas akimirką tai, ką jaučiame ir apie ką galvojame, Šviesa iš anksto formuoja mumyse, o mes turime iš to surasti, kaip siekti jos vientisumo atskleidimo ir sukelti savyje visišką jos pojūtį, t. y. abipusio davimo vieni kitiems savybę.

Iš 2013 m. liepos 12 d. 1-osios Sankt Peterburgo kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinės linijos pradžios taškas

Kritinę akimirką atsivers antrasis kvėpavimas

Efektyvaus darbo sąlygos

Komentarų nėra

Pažvelgti į save iš Kūrėjo lygmens

Kabala, Kabala ir kiti mokslai

Kabala – tai aukštesnioji dvasinė psichologija. Ji pamatuoja kiekvieną žmogaus judesį, kiekvieną ketinimą, norą ar veiksmą. Būtent šito trūksta mūsų žemiškajai psichologijai, kuri kalba apie daugelį dalykų, bet visa tai pakimba ore.
Neįmanoma pamatuoti, pačiupinėti, tiksliai užrašyti (juk žmogus – tai kompiuteris), suskirstyti tam tikrais vienetais visų mūsų norų, ketinimų ir tarpusavio sąveikų, nes tam turime būti pakopa aukščiau, iš savo dabartinio lygmens pakilti į mus sukūrusio Kūrėjo lygmenį.
Tapdami panašūs į Kūrėją mes jau pradedame žiūrėti į save iš Jo lygmens. Tada galime pamatuoti save, savo jausmus tarytum zonduodami kiekvieną norą, kiekvieną savybę, ketinimą, kryptį ir t. t. Mes įgyjame galimybę ne tik išmatuoti tai, bet ir užrašyti, perduoti, keistis, palyginti, jungtis tarpusavyje – atsiranda ištisa keitimosi sistema.
Visa tai galima nustatyti tik esant aukštesnėje pakopoje, kitaip neįmanoma. Taip pat kaip ir dabar esame viena pakopa aukščiau nei visi mechanizmai, kuriuos sukuriame: elektroniniai, mechaniniai ir kiti.
Jei kalbėsime apie filosofiją, tai ji yra žmonių pamąstymai apie aukštesnę pakopą būnant mūsų materialiajame lygmenyje ir todėl nepagrįsti. Kabaloje tu pakyli ir kalbi apie tai, kas yra po tavimi, žemiau, kai išryškėja šaknų ryšys su šakomis, o ne šakos sprendžia apie šaknis, apie kurias nieko nežino.

Iš 2013 m. kovo 11 d. TV programos „Amžinosios knygos paslaptys“

Daugiau šia tema skaitykite:

Visi pažinimo keliai veda į kabalą

Kur mistika, o kur mokslas?

Nuo „filosofijos“ prie realių pojūčių

Komentarų nėra

Kodėl veikia reklama

Egoizmo vystymasis, Pasaulio problemos

Pranešimas. Reklama veikia ir pirkėjai permoka už prekės ženklą, nes už prekės pasirinkimą ir emocijas atsako ta pati smegenų dalis. Prekės kainos įvertinimas ir jausmai, kuriuos sukelia konkreti prekė, glaudžiai susiję – abu jaučiami vienoje galvos smegenų srityje – ventromedialinėje  prieškakčio žievėje (VMPC).
Dėl šios priežasties perkant brangų daiktą mokslininkai siūlo kuriam laikui atsitraukti  ir pagalvoti apie neutralius dalykus, nors truputį leisti emocijoms atvėsti.
Komentaras. Laikas daro savo: asmeninis egoizmas ėmė prieštarauti integraliosioms gamtos jėgoms, žmonės praranda norą dirbti dėl drabužių ir stebinti aplinkinius. O aplinkiniams prekės ženklai sukels pajuoką. Mes galų gale nusirisime arba racionaliai priimsime paprastumą ir patogumą kaip stilių. O mūsų norai vis smarkiau kreips mus į nematomą tikslą – į gyvenimo prasmę…

Komentarų nėra

Frustracijos apimtų asmenybių laikas

Krizės sprendimas, Pasaulio problemos

Nuomonė. Matome prievartos proveržį pasaulyje. Prievartos priežastis ta, kad asmenybė pasirenka sau nepasiekiamą tikslą arba menkai išsilavinęs miestietis atsiduria situacijoje, kuri kelia jam pernelyg didelius reikalavimus. Tokiu atveju įprasti veiksmai nepadeda, iškyla neįveikiama kliūtis, kyla frustracija, o tokią būseną išgyvenantis žmogus vadinamas frustracijos apimta asmenybe.
Trys žmogaus reakcijos į frustraciją tipai – agresija, atsitraukimas, regresija (suicidinė būsena). Reakcija priklauso nuo mentaliteto ir istorinio momento. Įmanomas frustracijos apimtų asmenybių susitelkimas į judėjimą, kuris gali daryti įtaką visuomenei.
Šiandien frustracija sukelia prievartą pasaulyje: daugeliui šalių iškilo nenugalimi trukdžiai.  Iš to atsiranda vidiniai konfliktai, nes neįmanoma patenkinti vartotojiškų arba „kūrybinių“ poreikių. O tai – frustracijos požymiai.
Frustracijos apimtos šalys – Baltijos šalys, visa Afrika, nemažai Juodosios jūros šalių, daugelis musulmonų pasaulio, Balkanų pusiasalio, Pietryčių Azijos, Centrinės ir Pietų Amerikos šalių. Jų reakcija į frustraciją – tai atsitraukimas, agresija ir regresija.
Apskritai dabartiniu metu vos ne kiekviena šalis yra atsidūrusi frustracijos apimtų asmenybių „smūgio“ pavojuje, nes vis daugėja žmonių, kurie nesugeba prisitaikyti prie mokslinio ir techninio proceso. O pastaruoju metu atsirado grupė frustracijos apimtų šalių, kurių agresyvūs veiksmai nukreipti į savo šalies vidų ir į išorę.
Kadangi mokslinės ir pramoninės revoliucijos atšaukti neįmanoma, vis daugiau žmonių bei ištisų šalių atsidurs frustracijos būsenoje, todėl vis dažniau pasireikš prievarta, vandalizmas, kils masinės riaušės, „spalvotosios“ revoliucijos, neturinčios nei programų, nei ilgalaikių tikslų. Apskritai pasaulį ilgam užkloja tamsus frustracijos debesis.
Komentaras. Vienintelis prieinamas, pigus, veiksmingas būdas tokiam reiškiniui pasaulio istorijoje panaikinti – tai žmonių auklėjimas. Integraliojo auklėjimo metodas gali pradėti keisti žmogų jau nuo pirmojo žaidimo…

Daugiau šia tema skaitykite:

Išjausti visas pasaulio baimes

Pasaulio studijavimas – tai žmogaus studijavimas

Komentarų nėra

Stora žievė, kuri slepia tuštumas

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas. Kas pasitarnaus kaip kompasas, kuris leis man susivokti, kur esu aš, o kur ne aš – kur yra svetimas sluoksnis, dengiantis mane kaip stora žievė, kurią reikia nuvalyti?
Atsakymas. Toks kompasas – tai grupė. Kai jūs tai svarstote kartu, atskleidžiate tikrąją formą, kurią turėjo kiekvienas: tasai berniukas ar toji mergaitė. Įsimylėjęs paauglys simbolizuoja dvasinį poreikį užmegzti ryšį su artimu. Tik šį artimą jis kol kas suvokia gyvūninėje pakopoje, kaip domėjimąsi priešinga lytimi.
O kai tu nugremši nuo savęs visą dirbtinę žievę ir visą ją perkelsi į kairę pusę, į kairiąją ranką, o dešinėje pusėje tau liks tavo atskleistas noras, tai su šiais dviem instrumentais tu tapsi ekspertu, kuris pradeda tikrinti, aiškintis. Tu jau gali į viską žvelgti rimtai, suprasdamas, ko nori pasiekti. Tu ieškai tikro, abipusio ryšio, kad užpildytum save, tą tuštumą, kuri tavyje atsivėrė.
Ir tai ne ta pati tuštuma, kuri buvo anksčiau, menkame gyvūniniame lygmenyje – dabar tai žmogiškosios pakopos vakuumas. Tu jį supranti ir jauti. Nuvalydamas nuo savęs žievę apnuogini ir išsiaiškini tą vidinę tuštumą, ir tada suvoki, ko iš tikrųjų ieškojai.  Tai ima tau aiškėti. Tu negrįžti atgal prie mažo berniuko ar mergaitės, o tampi suaugusiu vyru ar moterimi, kurie supranta, ko jiems reikia.
Jūs ieškote tikrojo abipusio vidinio ryšio, santykių, abipusiškumo, noro pripildyti vienas kitą, kai kiekvienas galvoja apie kitą ir yra jo tuštumų viduje. Jis nori pažinti šią vidinę tuštumą ir ją užpildyti. Jis žino, ką reikia daryti, kaip kapstytis jos viduje ir užpildyti. O antrasis atveria jam savo širdį, jie dirba kartu.
Jūs suprantate, ką darote, ir kartu žaidžiate su šiomis dviem linijomis. Visas blogis, kurį jūs kiekvienas nuo savęs nuvalėte, tampa jūsų bendru blogiu. Ir gėris taip pat tampa bendras. Taip jūs virstate vienu žmogumi, turinčiu ir gerų, ir blogų savybių. Vyras ir moteris susijungia į vieną sistemą.

Iš 2013 m. birželio 20 d. 198-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Kritinę akimirką atsivers antrasis kvėpavimas

Kūrėjas stumia – aplinka gaudo

Už ką aš vertinu draugą?

Komentarų nėra

Inversija, kuri keičia pasaulio suvokimą

Dvasinis darbas, Egoizmo vystymasis, Ketinimas, malda

Įvadinė kongreso Sankt Peterburge pamoka
Klausimas: Kaip galima dvasiškai judėti pirmyn, patiriant nuolatinį materialų spaudimą ir materialios visuomenės spaudimą?
Atsakymas: O kas jums visa tai duoda? – Aukštesnioji jėga, viena Gamtos jėga, kuri viską valdo ir visa tai duoda mūsų bendram likimui.
Būna tokios akimirkos, kai tai pamirštate ir vietoj Kūrėjo bandote kažkam viską suversti. Visuomenė nekalta. Kaltas tik Jis. Bet kaip mes Jį galime kaltinti? Kaip Aukštesnioji jėga, kuri yra absoliučios meilės ir davimo būsenos, gali būti bloga?  Esmė ta, kad jūs ją taip suvokiate, kadangi jūsų egoistinis ketinimas ją apverčia. Dėl to jūs taip blogai vertinate visą supantį pasaulį. Iš tikrųjų visas pasaulis aplink mus – begalinis gėris ir meilė. Pakeiskite savo ketinimą ir nebus jokių problemų.
O kita vertus, turime dėkoti už tas problemas, kurios mums kyla, nes būtent jos jums nurodo, ką reikia keisti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Sunkumai – pagalba iš aukščiau

Kančia kaip pakėlimo trigeris

Komentarų nėra

Eik su visais arba gausi baudos ratą

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Žmogus neturi teisės atsiskirti nuo visuomenės ir prašyti  išganymo sau pačiam, net ir vedinas pačių geriausių ketinimų, norėdamas suteikti Kūrėjui malonumą. Asmenine malda, prašymu, verkdami vienumoje mes niekuo nepadedame, o tik kenkiame ir sau, ir kitiems.
Dabar įsivaizduokite, kiek griūčių nulėmėme per tremties laikotarpį. Visa tai tik tam, kad atskleistume savo blogį ir suprastume, kad ištaisymas įmanomas tik susivienijus. Tremtis buvo būtina tik tam, kad atvertų mums, kur yra ištaisymo vieta, kad nuo asmeninės maldos pereitume prie bendros.
Bet kuris noras širdyje vadinamas malda. Malda – tai darbas širdyje. Ir jei bet koks noras pereitų per visuomenę, jis būtų priimtas. Mūsų būsena jau būtų kitokia – jaustume visišką ramybę ir pilnatvę. Bet dėl to, kad mūsų prašymai, visi mūsų troškimai, sąmoningi ir nesąmoningi, kyla mums nesusivienijus, jie veikia mūsų nenaudai. Ir visų pirma jie kenkia pačiam prašančiajam.
Turime suprasti, kokios griežtos sąlygos mums sukurtos, juk mes sujungti į vieną tinklą, kuris dabar atsiskleidžia pasaulyje kaip viena bendra, susaistyta, integrali sistema. Ši būsena akivaizdžiai parodo, kad mums nepavyks išeiti iš šios sistemos, ir esame priversti joje dalyvauti. Pasibaigė laikas, kuris buvo skirtas blogio suvokimui. Arba mes tęsime mokymąsi per mušimus, gaudami smūgius visais lygmenimis, arba pradėsime veikti pagal dabar tarp mūsų atsiskleidžiantį ryšių tinklą.
Turime labai aiškiai įsivaizduoti, suvokdami tai kaip patį griežčiausią perspėjimą, kad yra neleistina prašyti vienam, nors mums labai šito norisi! Čia ir pasireiškia blogasis mūsų pradas, kuris prieštarauja Kūrėjui. Egoizmas – tai mūsų troškimas suvokti Kūrėją, bet tam, kad viešpatautų pats žmogus.
Noras „Aš viešpatausiu“ nukreiptas ne prieš Kūrėją, o prieš visuomenę, prieš grupę. Blogasis pradas – tai mūsų noras pavieniui kreiptis į Kūrėją ir vieniems prašyti savo asmeninio išgelbėjimo. Šis noras slypi absoliučiai kiekviename. Mes pasiruošę melstis, prašyti, pažinti Aukštesniąją jėgą, pripažinti jos viešpatavimą. Visa Egipto tremties problema ta, kad kiekvienas jaučiasi atskirtas nuo kitų.
Čia ir glūdi Jokūbo sūnų nusikaltimas, jų neapykantos savo jaunesniajam broliui Juozapui priežastis. Juozapas norėjo surinkti visus brolius ir juos suvienyti, o jie norėjo likti kiekvienas atskirai. Jie nesuprato, kad reikalinga vidurinioji linija, susijungimas, ir todėl buvo priversti patirti Egipto vergiją ir per kančias suvokti broliškos vienybės būtinybę.
Tik suvokę šį blogį po ilgų tremties metų jie nusipelnė gauti Torą. Čia ir buvo visa Egipto tremties, kaip „baudos rato“, prasmė ir priežastis.
Visas vystymosi procesas ir Aukštesniuosiuose pasauliuose, ir mūsų pasaulyje, visas šis žaidimas sukasi tik aplink susijungimą. Džiugu, kad šiandien jau galime kalbėti apie tai suprasdami to būtinybę ir jausdami, kad šis klausimas mums artimas.

Iš 2013 m. liepos 5 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinės linijos pradžios taškas

Panorėsime dabar – bus dabar!

Taškas, virš kurio auga žmogus

Komentarų nėra

Raktas į vienybę

Dvasinis darbas, Grupė, Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

1-oji kongreso Sankt Peterburge pamoka
Pasakyta, kad mes esame Kūrėjo šešėlis, šios jėgos – atidavimo ir meilės savybės – atspindys. T. y. iš tų norų, tų trūkumų, kurie atsiskleidžia mumyse, galime spėti iš mūsų egoistinių savybių išryškėjimo, kaip jas apgręžti, pakeisti, paversti priešingomis.
Natūralu, mes negalime tai padaryti patys, bet mūsų ketinimai, mūsų pastangos iššaukia supančią Šviesą, ir ji veda mus į priekį. Šiuo atveju kiekvienas iš mūsų yra iš vienos pusės mokytojas, o iš kitos pusės – mokinys savo draugų atžvilgiu. Prisiminkime mokytoją Josi, kuris sakė, kad negali palikti savo mokinių todėl, kad be jų jis – niekas. Juk viskas, ką jis atskleisdavo, – jis atskleisdavo todėl, kad dirbdavo kartu su jais. Ir taip kiekvienas.
Todėl mes sąveikaujame tokiu būdu: iš vienos pusės rodome kitiems, kaip reikia dirbti, įkvėpti, siekti davimo ir meilės, t. y. kiekvienas kito atžvilgiu – mokytojas. O iš kitos pusės, kiekvienas kito atžvilgiu – mokinys, todėl, kad laiko save žemiau visų ir tokiu būdu gali gauti iš visų įkvėpimą, ketinimą, pojūtį. Gyvendami tokioje sąveikoje, mes tuo pačiu tampame lygūs, prieiname lygios linijos.
Juk gamtoje apskritai nėra lygybės: visi mes visiškai skirtingi ir skiriamės skirtingais savybių rinkiniais. Nėra nė vieno žmogaus, panašaus į ką nors iš daugybės milijardų žmonių. O kai mes, nekreipdami dėmesio į savo prigimtinius polinkius ir savybes, pradedame tokiu būdu veikti: vieną kartą palenkdami save prieš visus, kitą kartą, atvirkščiai, demonstruodami visiems kaip reikia dirbti tarpusavyje, tada ir tampame vienas kitam lygiais. Tame ir slypi raktas į vienybę, judėjimas jos link.
Taip sukuriame tą sąlygą, kurioje pasireiškia Kūrėjas – didi vieninga gamtos jėga, suliejanti visą gamtą į viena. Ši globali, integrali jėga pradėjo skleistis iš Didžiojo sprogimo taško ir pačiame žemiausiame pasaulio sluoksnyje sukūrė mūsų materiją, kurią visi mes privalome grąžinti į vienybę. Ir tai – žmogaus misija.
Apskritai, žmogus skiriasi nuo negyvosios, augalinės ir gyvūninės gamtos tik tuo, kad sugeba įvertinti tą vienybės gamtoje trūkumą, kuris dabar pradeda ryškėti ir yra mūsų visuotinės globalios krizės šaltinis.
Krizė – reiškia ne sudužimą, o naujo gimimą. Tai jos savybė, ir tokia yra jos tikroji prasmė.

Iš 2013 m. liepos 12 d. pirmosios Sankt Peterburgo kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie vystymąsi aukščiau žinojimo

Paprastas atskleidimo dėsnis

Pasaulis ant perpuvusio plausto

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai