Tvirtai stovėti „ant vienos kojos“

Dvasinis darbas, Grupė

Mes nežinome savo prigimties ir todėl nuolatos klystame vienaip ar kitaip vertindami save, neteisingai kaltindami arba teisindami. Reikia suprasti, kad neturime jokios galimybės pamatyti tiesą ir vienintelė išeitis – pasikliauti Šviesa, grąžinančia prie šaltinio.
Tai, kaip mes įsivaizduojame save, savo savybes, kurios mums dabar atrodo gražios arba nelabai patrauklios, – kol kas labai toli nuo tikrojo savęs supratimo. Jis atsivers tada, kai Kūrėjo Šviesoje mes pamatysime tikrąją savo prigimtį. Tik tada galėsime nuspręsti, kas mumyse yra gero ir kas blogo.
Netgi puikybė nėra nereikalinga savybė. Pasakyta: „Tesipuikuoja tavo širdis Kūrėjo keliuose.“ Tai yra mes turime didžiuotis, įveikti sunkumus, tvirtai laikytis tiesos kelio, neleisdami niekam išstumti iš jo arba savęs pažeminti. Tokiu atveju nuolankumas netinka.
Mūsų įsivaizdavimuose apie save ir apie kitus labai daug painiavos, todėl vienintelis sprendimas – tai traukti Šviesą, grąžinančią prie šaltinio. Tik Kūrėjo Šviesoje imsime matyti tiesą. Iki tol reikia tik tiksliai vykdyti kabalistų patarimus, kad kuo greičiau priartėtume prie teisingo visos mūsų prigimties ir savęs matymo.
Teisingą požiūrį mums paaiškino išminčius Gilelis: „Nedaryk draugui to, ko nekenti pats.“ (Šitaip jis atsakė mokiniui, paprašiusiam jo paaiškinti visą Torą „stovint ant vienos kojos“.) Tai kol kas vienintelis pasitikrinimas, kuris tavo jėgoms.
Jeigu tvirtai stovi ant šio vieno pagrindo, „ant vienos kojos“, tai šito pakanka. Nors tavo būsena, stovint ant vienos kojos, labai nesaugi ir nepastovi. Jeigu laikaisi šio vieno pagrindo ir ne daugiau, visada paisydamas taisyklės „nedaryk kitam to, ko nekenti pats“, tai galėsi tobulėti.
Daugiau nieko nereikia – pakanka tik šito. Tai būtina ir pakankama sąlyga. Išskyrus susivienijimą, daugiau nieko nereikia, ir tik jo siekiant reikia nuolatos dirbti. Veiksmo prigimtis tikrinama tik žiūrint, ar sustiprėjo mūsų vienybė. Visa kita neturi reikšmės, kad ir kas aplinkui mus vyktų. Tai jau bus „antra koja“, „trečia“, kuri tik sukels dar didesnę painiavą mūsų darbe. Todėl rūpinkitės tik savo susivienijimu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas stumia – aplinka gaudo

Atlaisvinti savyje vietą Šviesai

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>