Darnus papildymas

Biblija, Dvasinis darbas

„Jei moteris pastos (tazria) ir pagimdys berniuką“. Moteris – tai Malchut, gimdanti sielas. „Ir pagimdys berniuką“ – reiškia, kad vyriškasis ir moteriškasis pradai neįjungti kits į kitą, kaip būna tame pasaulyje, kur sielos gimsta su vyriškuoju ir moteriškuoju pradu.
Mat žemesnieji savo nuodėmėmis taip paveikia Malchut, jog vyriškieji ir moteriškieji sielų pradai nebegali susijungti taip, kaip buvo leisdamiesi poromis iš viršaus, vyriškasis pradas kartu su moteriškuoju.
Todėl pasakyta: „Ir pagimdys berniuką“, – nes šiam pasauliui atskleistas tik vyriškasis pradas, neįjungtas į moteriškąjį. („Knyga Zohar su Baal Sulamo komentarais“. Skyrius „Tazria“, 23 psl.)

Dvasiniame pasaulyje vyriškasis ir moteriškasis pradai – davimo savybė ir gavimo savybė – yra tinkamos būsenos. Jie tarpusavyje susijungę, papildo vienas kitą, t. y. pastoja ir gimdo naują gyvybę iš dešiniosios ir kairiosios linijų ryšio. Bet kadangi pastojimas ir gimdymas nevyksta vienu metu, tai ir taisymasis vyksta pakaitomis. Todėl moteris gimdo ir vyriškąją, ir moteriškąją puses.
Moteris – tai aukštesnioji pakopa, kuri įtraukia į save rešimot (dvasinius genus) ir juos savyje vysto. Taip gimsta siela, bet tik su sąlyga, kad mūsų kūnas, t. y. mūsų norai ir ketinimai, lydi visą dvasinį procesą.
Mūsų pasaulyje žmonės neturi sielos, materialiame lygmenyje – tai gyvūninė substancija. Norėdami turėti ką nors žmogiško, turime išvystyti savo sielą, tada vadinsimės „žmonėmis“.
Kiekviename iš mūsų slypi dvasiniai genai, ir mes galime prisidėti prie jų devynių mėnesių embrioninio vystymosi Malchut viduje, pakeldami ten savo norus ir lūkesčius, darydami viską, kad dvasiniai genai vystytųsi tinkamai. Po vadinamojo dvasinio devynių mėnesių periodo – devynių nuoseklių procesų, vykstančių su dvasiniais genais, – iš jų susiformuoja siela.
Todėl gyvūniniame (materialiajame) lygmenyje turime egzistuoti tokiu pavidalu, kokiu mus verčia funkcionuoti gamta, istorija, visuomenė ir t. t., o visa kita nukreipti virš viso to, kad vystytume dvasinį geną.
Klausimas: Dvasiniame pasaulyje vyriškasis ir moteriškasis pradai susiję, o mūsų pasaulyje viskas suskaidyta, atskirta, gimsta skyrium. Ar tai reiškia, kad turime sujungti šituos du pradus ir grįžti į dvasinę būseną?
Atsakymas: Visos dvasinės jėgos veikia taip, kad realizuotų kiekvieno žmogaus dvasinius genus ir sukurtų iš jų vieningą organizmą, vieną sielą. Joje nėra jokių atskyrimų – ji viena ir prilygsta Kūrėjui!
Aukštesniajame pasaulyje nėra sąvokų „moteriška siela“, „vyriška siela“, nes ten visiškai darniai viešpatauja tarpusavio papildymas.

Iš 2014 m. vasario  12 d. TV programos „Amžinosios Knygos paslaptys“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>