Pateikti Penktadienis, 3 spalio, 2014 dienos įrašai.


Tautos širdis

Dvasinis darbas

Klausimas: Kokio susivienijimo iš mūsų reikalaujama: vienodų minčių, nuomonių?
Atsakymas: O kaip kiekvienas iš mūsų susivienija su savo vaikais? Argi vienodos mūsų mintys ir nuomonės? Visus nusikaltimus padengs meilė!
Komentaras: Tai visiškai teisinga. Savo namuose mes visi skirtingi, net dvyniai skiriasi. Neįmanoma turėti visada tokią pačią nuomonę, nepaisant to, mes labai susiję ir artimi. Aš nežinau, kaip tai vyksta, bet mes jungiamės širdimis.
Atsakymas: Taigi, tu myli savo vaikus, nepaisant visų skirtumų tarp jūsų. Tai yra toks susivienijimas, kai visus nusikaltimus padengia meilė.
Klausimas: Išeitų, kiekvienas gali likti su savo pažiūromis – kairiosiomis ar dešiniosiomis?
Atsakymas: Žinoma. Jeigu mano vaikai nepritaria mano nuomonei, argi tai sumažina mano meilę jiems? Ne! Tai visiškai nesusiję dalykai. Taip pat ir kitų žmonių atžvilgiu.
Klausimas: Paskutinysis karas išryškino didelius nesutarimus liaudyje: tarp kairiųjų ir dešiniųjų, griežtų metodų šalininkų ir taikdarių. Jeigu mums pavyks susivienyti, ar galėsime kiekvienas likti prie savo nuomonės?
Atsakymas: Aš bet kuriuo atveju kitą jausiu kaip artimą, nepriklausomai nuo to, ar skiriasi mūsų nuomonės. Meilė tarp mūsų turi būti pirmoje vietoje, atnešti mums vienybę, susijungimą į vieną žmogų su viena širdimi. Jeigu po to tarp mūsų liks skirtumų, tai –nebaisu.
Klausimas: Bet, jeigu nuomonės skiriasi, susivienyti labai sunku?
Atsakymas: Tarkime, skirtumų yra, o „Kuriantysis ramybę danguje, mus sujungs.“ Mes pagaliau suprasime, kaip tai padaryti ir pradėsime veikti. Nereikia bandyti suprasti viską iš anksto, dabar to negalime. Reikia tiesiog dirbti, vienytis, dalyvauti seminaruose, apskritųjų stalų diskusijose.
Taip pamatysime, kad ir būdami skirtingi bei atitolę galime sukurti bendrą pojūčių centrą. Šiame centre mes jaučiamės kartu, kaip viena širdis.
Kai kartu sėdime, kalbamės, bandome išeiti iš savęs ir įsigilinti į kitus, mūsų tarpusavio ryšių centre tampame vienu žmogumi su viena širdimi. Taip atidarome čiaupą ir Šviesa per mūsų susivienijusią grupę pasklinda po visą pasaulį.
Jeigu dešimt Izraelio tautos žmonių bandys taip susivienyti, tai milijonai žmonių iš pasaulio tautų pajaus gyvenimo pagerėjimą ir pakeis savo požiūrį į Izraelį. Jeigu pasaulio nuomonė pasikeis, Hamas negalės mums nieko padaryti!
Klausimas: Kokią viltį mums galite suteikti, sprendžiant šitos krizės klausimus?
Atsakymas: Aš neteikiu jokių vilčių, aš duodu veiksmingą priemonę, įrankį tautos suvienijimui. Iš mūsų reikalaujama tikėjimo, o ne veiksmų. Linkiu jums sėkmės!
Komentarų nėra