Pateikti Trečiadienis, 15 spalio, 2014 dienos įrašai.


Kiekvienam savos kliūtys

Dvasinis darbas

Kongresas Toronte. Pokalbis pietų metu
Klausimas. Kūrėjas kiekvienam duoda savas kliūtis. Aš esu priverstas dirbti po 12 valandų per dieną. Kaip galiu kokybiškiau įsilieti į grupę likusį laisvą laiką?
Atsakymas. Mano mokytojas Rabašas taip pat dirbo po 12 valandų per dieną kelių statyboje. Tai labai sunkus darbas: imi, trauki, stumi, perneši iš vienos vietos į kitą, kasi. Tuo metu nebuvo jokios technikos, tik kastuvas ir laužtuvas. Darbininkai tiesė kelią iš Jeruzalės į Hevroną nuo penkių ryto iki septynių vakaro.
Žinoma, viena vertus, galite bandyti rasti lengvesnį darbą, kur galėtumėte geriau save panaudoti. Kita vertus, jei dėsite ne tik pastangas, o teisingas pastangas grupėje, tai viskas pasikeis: Kūrėjas suteiks jums daugiau galimybių. Galbūt dabar Kūrėjas jums tai duoda, kad mažiau nusidėtumėte.
To niekas nežino. Čia reikia matyti bendrą paveikslą: kodėl taip žmogui duota. Mes negalime į tai kištis. Bet iš esmės žmogus turi teisę pasirinkti lengvesnį darbą, tik su ta sąlyga, kad visą likusį laiką ir jėgas skirtų rimtoms dvasinėms pastangoms.

Iš 2014 m. rugpjūčio 4 d. pokalbio Toronte pietų metu

Daugiau šia tema skaitykite:

Palankus kliūčių vėjas

Kliūtys ar pagalba kelyje?

Pats rimčiausias žaidimas

Komentarų nėra