Pateikti Trečiadienis, 29 spalio, 2014 dienos įrašai.


Dvasinis malonumas iš fizinio veiksmo

Dvasinis darbas, Grupė

Kongresas Sočyje. 6-oji pamoka
Klausimas. Ar galima atskleisti Kūrėją per materialius malonumus?
Atsakymas. Tai priklauso nuo to, ką laikome materialiais malonumais: malonumas dėl savęs ar malonumas, įvilktas į fizinius mūsų pasaulio veiksmus.
Jeigu malonumas įvilktas į fizinius veiksmus, atliekamus mūsų pasaulyje, jame galime atskleisti Kūrėją. Jeigu malonumas gaunamas dėl savęs – negalime. Bet koks veiksmas „dėl savęs“ vadinamas materialiu, o „ne dėl savęs“ – dvasiniu.
Kai mes tarpusavyje susijungiame iki visiško susiliejimo, pasiekiame tokią materialią būseną, kurioje atsiskleidžia Kūrėjas. Tai vyksta tik su sąlyga, kad jungiamės aukščiau savo asmeninių ambicijų ir norų. Visa kita daro Šviesa, tuo nereikia rūpintis, tik susipainiosi.
Reikia studijuoti Rabašo ir Baal Sulamo straipsnius, kur įterpta informacija apie dvasinio darbo sąlygas, kurių turime stengtis laikytis. Jos turi tapti privalomomis sąlygomis, su kuriomis susidūrę galime tikrinti save.
Tada Šviesa sukurs jumyse reikiamas savybes, jūs pradėsite jausti, kad visas materialusis pasaulis, iš tiesų, ne materialus, o tik toks atrodo. Taip mūsų sąmonėje jį piešia dvasinės jėgos. Kai pro šitą atvaizdą mums ims ryškėti vienintelė gamtos jėga, pradėsime pagaliau suprasti ir savo suvokimo paslaptis bei savybes.

Iš 2014 m. liepos 14 d. kongreso Sočyje 6-osios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas apleido mane, ar aš Jį?

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Finišas čia pat

Komentarų nėra