Saugiausia vieta žemėje

Izraelis šiandien, Platinimas

Manau, kad tinkamų tarpusavio ryšių meno mokymas pagal kabalos metodiką turi tapti valstybine programa, apimančia visus visuomenės sluoksnius, nuo paties jauniausio iki vyriausio.
Klausimas. Ką daryti su žmonėmis, kurių požiūris į kabalą itin neigiamas?
Atsakymas. Jie tiesiog nežino, kas yra kabala. Šis pavadinimas žmones gąsdina, bet kabaloje kalbama ne apie mistiką, o tik apie žmonių vienijimąsi. Žmones valdo stereotipai, bet atėjo laikas nuvaikyti juos nuo kabalos mokslo. Tiesiog neturime kito pasirinkimo. Vienytis moko tik kabala, o jei nesusivienysime, tai ne tik sėkmė mus aplenks, bet ir apskritai neteksime teisės egzistuoti.
Kai viso pasaulio žydai manęs laiškuose klausia, kur jiems geriau apsigyventi, kad išsigelbėtų nuo vietinio antisemitizmo, negaliu jiems patarti atvykti į Izraelį. Kaip galima jiems suteikti saugumą tautoje, kurioje viešpatauja susiskaldymas?
Bet jei susivienysime ir iš tikrųjų tapsime vieningi, tai tapsime saugiausia vieta žemėje. Viskas priklauso nuo mūsų. Skirtumas tarp bet kurio Žemės rutulio taško ir Izraelio toks, kad čia mes patys savo vienybe lemiame saugumą. Jei susivienysime, būsime visiškai saugūs. Nuo vienybės jėgos priklauso mūsų saugumo lygis.
Klausimas. Kaip galima išmatuoti vienybės jėgą?
Atsakymas. Vienybės jėga matuojama pagal tai, kiek žmonės pasiruošę anuliuoti savo egoizmą dėl kitų, atsisakyti komforto, gerovės, tarsi karo metu, kiek jie yra geranoriški vieni kitiems. Tik vienybės jėga suteiks mums saugumą.

Iš 2014 m. rugsėjo 2 d.430-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>