Pateikti Ketvirtadienis, 2 liepos, 2015 dienos įrašai.


Biblija – tai ne tai, ką jūs manėte…

Biblija, Dvasinis darbas

Klausimas. Kas gi vis dėlto yra Biblija? Neradau joje nieko antgamtiško. Nors knygos sumanymas – originalus!
Atsakymas. Šiai knygai nereikalingas kieno nors pritarimas. Jos herojus – Kūrėjas. Tema – žmogaus suartėjimo su Kūrėju sąlygos, kas reiškia žmogaus išėjimą į aukštesniąją erdvę. Ne po mirties, o šiame gyvenime, tik pasiekus bent minimalaus panašumo į Kūrėją.
Šis išėjimas į aukštesniąją erdve realizuojamas jutimuose, o fiziškai žmogus lieka gyventi šiame pasaulyje. Erdvė išsiplečia.
Žmogus „meilės kitam“ realizavimo savyje mastu tampa panašus į Kūrėją, tuo mastu atskleidžia Jį. Dėl to pasaulio pajutimas kardinaliai keičiasi, tampa suvokiamas jo daugiasluoksniškumas, beribiškumas, amžinumas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš kur atsirado Biblija?

Gėris priešingoje šviesoje

Panirimas į dvasinius pojūčius

Komentarų nėra