Pateikti Ketvirtadienis, 9 liepos, 2015 dienos įrašai.


Kodėl Kūrėjas sukūrė blogį?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas. Kaip Kūrėjas, būdamas absoliučiai geras ir kuriantis gera, sukūrė blogąjį pradą, kuriame nėra Jo savybių? Kokiu tikslu Jis sukūrė blogį? Kodėl negimstame pasaulyje, pilname gėrio?
Atsakymas. Jei žmogus gimtų absoliučiai gerame pasaulyje, tai būtų kaip angelas, be blogojo prado. Kitaip tariant, jis egzistuotų veikiamas tik vienos jėgos.
Bet mes sukurti tam, kad pasiektume Kūrėjo lygmenį, kad taptume protingesni ir suprastume bei pasiektume Kūrėjo būseną, Jo jėgą, savybes, taptume kaip Jis.
Kad tai pasiektume, mums reikia turėti savybių ir priešingų Kūrėjui, ir panašių į Jo, t. y. mus turi sudaryti dvi dalys. Viena dalis – blogasis pradas, priešingos Kūrėjui savybės, su kuriomis gimstame.
O antrąją dalį, savybes, panašias į Kūrėjo, turime prisijungti patys, ir taip save kurti, kaskart vis labiau šias abi dalis pritraukdami ir tapdami vis panašesni į Kūrėją.
Šio augimo procese yra 125 pakopos iki būsenos „Grįžo sūnūs pas savo Kūrėją“, kai įgyjamos Kūrėjo savybės. Bet mus turi sudaryti dvi priešingos dalys.
Tam Kūrėjas sukūrė blogąjį pradą, t. y. blogą, egoistinį norą, bet mums reikalaujant, duoda ir gerąjį norą. Šioms dviem jėgoms padedant, pasiekiame tobulybę.
Klausimas. Kaip galiu įgyti savybių, apie kurias nieko nežinau?
Atsakymas. Dėl to turi ateiti į grupę, kuri atliks visą šį darbą, turi įsijungti į ją. Juk vienas šito neatliksi. O grupėje vienydamiesi pritraukiame Šviesą, grąžinančią prie Šaltinio, tuomet gauname antrąją, teigiamą, gamtos jėgą, kuri neigiamą jėgą sugrąžina į pusiausvyrą.

Iš radijo stoties 103FM programos, 2015 m. gegužės 17 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nėra blogio be gėrio

Klausimas – atsakymas

Atlaisvinti savyje vietą Šviesai

Komentarų nėra