Atsargiai: žodžiu galima užmušti

Krizė, globalizacija

Klausimas. Žmonija daugelį metų svajojo apie demokratiją ir žodžio laisvę, praliejo už ją daug kraujo. Žodžio laisvė – tai vienas iš svarbiausių šiuolaikinio žmogaus laimėjimų.
Diktatoriški režimai, ateidami į valdžią, visų pirma apriboja žodžio laisvę. Kodėl mums tokia svarbi žodžio laisvė, galimybė atvirai reikšti savo mintis ir nuomones?
Atsakymas. Žodžio laisvės siekis kyla iš žmogaus egoizmo, jo noro įsitvirtinti, pajausti savo reikšmingumą, savo nuomonės svarbą. Tokiu būdu jis jaučiasi svariu žmogumi, kuris stovi išdidžiai ir laisvai reiškia savo mintis. Tuo jis pareiškia apie save šiame gyvenime, šiame pasaulyje.
Saviraiškos troškimas kyla iš žmogaus egoizmo ir būdingas kiekvienam. Mums besivystant egoizmas tampa vis sudėtingesnis, todėl reikalauja vis didesnės saviraiškos laisvės.
Prieš tūkstančius metų žmonės nejautė tokio poreikio. Gyvendamas mažame kaime, žmogus nejautė, kad jam trūksta žodžio laisvės: tiesą sakant, ar buvo apie ką kalbėti?
Šiandien žmogus labai vertina savo žodžio laisvę, bet išsiaiškinkime, kas joje slypi. Jei tai laisvė sakyti viską, ką norisi, tai kodėl aš taip įsitikinęs savo teisumu? Ar atsakau už savo žodžius, kuriais galiu kažkam pakenkti?
Tą patį galima pasakyti apie vyriausybės rinkimus. Ar suvokia žmogus, mesdamas į balsadėžę biuletenį su partijos pavadinimu, kad tuo jis lemia savo tautos, visos šalies, o galbūt ir viso pasaulio ateitį?
Žodžio laisvė labai priklauso nuo žmogaus išsivystymo lygio, išsilavinimo, supratimo, apie ką jis mąsto ir kokią tuo daro įtaką. Tai ne oratorių pasisakymai haid parke Londone, kuriais linksminami turistai.
Prieš įgyvendindamas savo žodžio laisvę, žmogus privalo gauti atitinkamą išsilavinimą, juk tai uždeda jam didžiulę atsakomybę. Ne tik išskridęs žodis yra stiprus ginklas, negi mintis. Mūsų mintys plevena po pasaulį ir susiduria viena su kita, sukurdamos bendrą minčių lauką, veikiantį mus ir visą pasaulį.
Todėl žodžio laisvė, visų pirma, įpareigoja mus būti tam tikrame lygyje ir jausti didžiulę atsakomybę. Sakydamas žodžius, privalau būti įsitikinęs, kad išeidami į pasaulį jie padės jį išsitaisyti, o ne tik įrodinėju savo tiesą, kokią ją man rodo mano egoizmas.

Iš 2015 m. birželio 21 d. 587-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>