Pateikti Trečiadienis, 11 lapkričio, 2015 dienos įrašai.


Kaip įvertinti pažangą kabalos moksle?

Kabalos mokymasis

Klausimas. Bet kuriame moksle yra pažangos procesas. Kaip įvertinti savo pažangą studijuojant kabalos mokslą?
Atsakymas. Kabalos moksle pažanga pasireiškia tuo, kad žmogus artimiau pažįsta dalyką, atpažįsta tai, ką studijuoja, jį supančiame pasaulyje.
Per mūsų pasaulio sistemą jis ima matyti šį pasaulį ir jį patį valdančias jėgas. Ši valdymo sistema vadinama bendra siela.
Žmogus pradeda suprasti, kaip jis gali veikti šią sistemą, kaip ji atsakydama reaguoja ir jį veikia. Jis studijuoja visą šį ciklą – jėgų aktyvavimą ir gaunamą grįžtamąją reakciją. Iš esmės, tai – visas mūsų gyvenimas.
Visą tai pasitelkę, galime priartėti prie tikslo geru, o ne kančių keliu. Juk tai, ką dabar jaučiame savo gyvenime, – tai jėgų poveikis, šios jėgos skatina mus greičiau pažinti valdančią sistemą, kad mes galų gale įeitume į ją ir imtume valdyti savo gyvenimą, kad kasdien nebūtų tokių kančių ir nelaimių.
Visa tai priklauso tik nuo mūsų! Mes turime pasirinkimo laisvę – būtent todėl, kad turime kabalos mokslą.
Pažinęs valdančią sistemą žmogus mato savo būsenas visuose buvusiuose ir būsimuosiuose gyvenimo cikluose, mato visą savo kelią iki visų ištaisymų pabaigos. Jis įžengia į prasme užpildytą gyvenimą.
Klausimas. Kokią įtaką tai daro jo kasdienybę?
Atsakymas. Vos tik kiekvieną savo būties akimirką supranti, kaip užpildai ją vidiniu turiniu, tau tampa netgi nesvarbu, kuo užsiimi šiame žemiškame gyvenime. Tučtuojau pajunti, kad turi ką veikti savo gyvenime, jog kiekvieną savo gyvenimo minutę įgyji kažką neįkainojamo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atskleidžiant gyvenimo paslaptis

Ar visi pajėgūs mokytis kabalos?

Komentarų nėra

Ar visi pajėgūs mokytis kabalos?

Kabalos mokymasis

Klausimas. Norėčiau užsirašyti į Pasaulinės kabalos akademijos kursus. Bet mane neramina tai, kad kadaise pasiklausęs Jūsų pamokos per televiziją, nieko nesupratau. Šis mokslas man pasirodė per daug sudėtingas. Ar sugebėsiu mokytis?
Atsakymas. Visada kartoju, kad kabala – tai mokslas, kurį būtina studijuoti. Neįmanoma dviem žodžiais išaiškinti tokio gilaus, turtingo ir senovinio mokslo, kurio pusė sąvokų – Aukštesniajame pasaulyje, iš ten mums nusileidžia visos valdančios ir veikiančios jėgos.
Tai, kas susiję su šiuo pasauliu irgi nesuprantama, kol nežinai, kas vyksta Aukštesniajame pasaulyje, todėl negali paaiškinti, iš kur staiga atsiranda koks nors reiškinys. Juk nematai aukštesniųjų šaknų ir nesupranti, kaip reiškinius mūsų pasaulyje projektuoja sklindančios iš viršaus jėgos.
Būtina tyrinėti visą šią sistemą, visą cirkuliaciją. Neįmanoma jos paaiškinti trumpame radijo pokalbyje ar televizijos laidoje.
Mokydamiesi kabalos, kuri aiškina bendrąją ir vidinę žmogaus esmę, pažįstame patys save, aplinkinį pasaulį ir mūsų tarpusavio sąveiką. Pradedame suprasti, kokį poveikį darome pasauliui, o pasaulis mums.
Giliau suvokiame gyvenimą, jo tėkmę, vidinius norus ir motyvus. Tai padeda žmogui subalansuoti savo gyvenimą, teisingai žvelgti į tai, kas vyksta, suvokti savo poelgių, reakcijų į įvairius įvykius priežastį.
Kabalos mokslas aprėpia viską. Nėra tokios srities, kurios jis nepaaiškintų. Kabala gali atsakyti į bet kokį klausimą: kodėl mus jaudina būtent tokie muzikos garsai? Kodėl mūsų kalba tokia? Kodėl mūsų kūnas būtent toks, kodėl yra rankos ir kojos? Kodėl susikuriame tokią supančią aplinką ir manome, kad ji mums patogi?
Visa tai galime sužinoti, studijuodami kabalos mokslą, nes jis prasideda nuo pat kūrimo pradžios – noro sukūrimo. Vėliau šis noras ėmė vystytis ir prasiskverbė į mūsų pasaulį, tai vadinama Didžiuoju sprogimu, dėl jo atsirado ir ėmė plėstis mūsų Visata.
Kabala prasideda nuo nulio, nuo kūrimo pradžios ir veda žmogų visu vystymosi keliu, neaplenkiant mūsų Visatos su joje esančiu Žemės rutuliu ir visa jo istorija iki pat mūsų dienų. Ir tuo ji nesibaigia, o veda mus toliau iki galutinio kūrimo tikslo.
Išvydęs visą šį procesą, žmogus gauna galimybę valdyti jį, visą savo gyvenimą. Jis mato visą perspektyvą, visą kelią nuo pradžios iki pabaigos, todėl tampa Žmogumi, o nelieka mažu vaiku, koks yra dabar: nesuprantantis, kas su juo vyksta, o tik besistengiantis išsisukti nuo likimo smūgių.
Visus kviečiu į Pasaulinės kabalos akademijos užsiėmimus, vykstančius kas savaitę, bei linkiu didžiausios sėkmės!

Iš 2015 m. lapkričio 1 d. radijo stoties 103 FM programos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pats esi atsakingas už savo gimimą

Kaip pagerinti savo gyvenimą

Ieškant gyvenimo prasmės

Komentarų nėra