Pateikti Antradienis, 29 gruodžio, 2015 dienos įrašai.


Mokslininkai tiki Dievu

Biblija, Kabala ir kiti mokslai

Komentaras. Statistikos duomenimis daugiau kaip pusė mokslininkų – materialistų tiki Dievu. Be to, įvairiose pasaulio šalyse jų skaičius svyruoja nuo 54 iki 85 nuošimčių. O jūs sakėte, kad mokslininkams nėra taip paprasta tikėti Dievu.
Atsakymas. Mokslininkų broliją galima padalyti į keletą kategorijų. Tarp jų yra tokių, kurie automatiškai tiki Dievu.
Yra sakančiųjų: „Na, dėl viso pikto“. Yra abejojančiųjų: „Mes nežinome visko. Gali būti, kad yra kažkokia jėga“. Dar yra įvairių mokslininkų, kuriems artimos Hegelio, Spinozos ir pan. pasaulėžiūros.
Kitaip tariant, Dievas – tai Gamta, tam tikras aukštesnis protas. Kabalos mokslas kalba apie Dievą kalba kaip apie kolektyvų protą, pranokstantį mūsų gyvūninę prigimtį.
Kai susijungsime tarpusavyje, o tai padaryti mums pavyks, jeigu anuliuosime savo egoizmą ir pakilsime virš jo susivieniję pagal principą „pamilk savo artimą kaip save,“ – tada įgysime vieną bendrą protą, kuris ir vadinasi Kūrėju, Dievu. Štai ir viskas. Čia nėra nieko antgamtiško.
Būtų gerai, jei mokslininkai taip galvotų. Juk tokiu atveju, jie visiems patartų vienytis, kad pasiektume aukštesnį protą. O ir patys taip darytų. Tada bet kuris mokslas virstų kabala.

Iš 2015 m. gruodžio 10 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Įsitraukti į kūrimo programą

Ar Dievas yra?

Ar Dievas egzistuoja?

Komentarų nėra

Smegenų tyrinėjimai

Realybės suvokimas, Sveikata, Vyras ir moteris

Komentaras. Tel Avivo universitete atlikti tyrimai atskleidė, kad vyrų ir moterų smegenų sandara yra vienoda.
Atsakymas. Žinoma, juk smegenys – tai mašina, kompiuteris.
Vyrų ir moterų smegenų sandara niekuo nesiskiria. Viskas priklauso nuo norų, kaip sakoma, nuo širdies. Bet širdis – tai tiesiog motoras, siurblys. O žmogaus norai nesislepia po jokiu materialiu pavidalu.
Mūsų kūne nėra norų generatoriaus. Jis yra ne mumyse, kūnas tėra norų imtuvas, kuris jį priima ir apdoroja bei tam tikru būdu į jį reaguoja. Todėl vyrai gauna vienos rūšies norus, o moterys – kitos, ir pagal tai jų smegenys ima veikti. Bet pačios savaime jų smegenys jokių skirtumų neturi.
Norai ateina iš oro. Jie yra mus tarpusavyje jungiančiame tinkle, kurio nejaučiame. Ten nueina ir visi mūsų veiksmai, kad ir kokiame lygmenyje jie būtų: minčių, fiziniame, moraliniame ar etiniame. Visos mūsų reakcijos įvairiuose lygmenyse taip pat nukeliauja į šį tinklą.
Iš šio tinklo man siunčia dirgiklius, į juos reaguoju, ir šios reakcijos grįžta atgal į tinklą. Problema ta, kaip išmokti gauti ir tiksliai gaudyti mums ateinančius signalus, tinkamai į juos reaguoti, atsakyti.
Jeigu tai darau, tuomet jaučiu šį tinklą kaip naują pasaulį – aukštesnįjį, man atsiskleidžiantį pasaulį. Kabalos mokslas būtent ir aiškina, kaip tinkamai reaguoti į šią sistemą, ją naudoti ir valdyti.
Ateities kibernetika ir yra kabalos mokslas.

Iš 2015 m. gruodžio 10 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl svarbi kabala?

Pažinti patį save

Gyvenimo programa, II d.

Komentarų nėra