Žudynės Kalifornijoje

Krizė, globalizacija

Klausimas. Laikraščiai ir internetas pilni pranešimų apie žudynes Kalifornijoje: 14 žmonių žuvo, 17 sužeista, daugelio būklė sunki.
Nustatytos teroristų tapatybės – tai jauna sutuoktinių musulmonų pora, auginusi šešių mėnesių kūdikį. Kas gi pastūmėjo juos tokiam veiksmui, juk žudiko tėvas savo sūnų apibūdino kaip labai religingą žmogų?
Visa Amerika ir visas pasaulis įbauginti. Nors dar netariama frazė „islamo revoliucija“, bet jau kalbama, kad musulmoniškasis pasaulis stoja prieš visą likusįjį.
Atsakymas. Juk tai natūralu! Korane pasakyta: žalioji islamo vėliava turi būti iškelta virš viso Žemės rutulio. Motyvai visai nesvarbūs, jie niekur nuo to nepabėgs.
Jei Alachas – vienatinis dievas, o Mahometas – jo pranašas, vadinasi, tik tie, kas eina paskui juos, turi teisę egzistuoti, nes Žemėje gali būti tik viena tauta. O visos likusios turi būti sunaikintos.
Klausimas. Ar Jūs neskirstote islamo į radikalųjį, nuosaikųjį ir kt.?
Atsakymas. Ne! Visiškai neskirstau! Visi jie puikiai vienas kitą supranta. Pažiūrėkite, kaip nuostabiai musulmonai sugyvena viename kaime, tarkime Izraelyje – nuo kraštutinių radikalų iki pačių taikiausių.
O tai, kad vieni siekia bet kokiomis priemonėmis iškelti islamo vėliavą virš Europos, o kiti kol kas pasyvūs, netrukdo vieniems kitus palaikyti. Visi supranta, kad tai bendras jų tikslas! Ir jei ne dabar, kaip mano vieni, tai po šimto – dviejų šimtų metų vis tiek bus, dėl to reikia stengtis.
Islame kalbama, kad nesutikdamas priimti jų religijos, kurį laiką turėsi mokėti didelę duoklę. Kurį laiką! O vėliau – arba priimsi islamą, arba tave pribaigs.
Svarbiausias visų tokių akcijų tikslas – įbauginti! Ir nieko daugiau. Kuo kruvinesni bus išpuoliai, kuo didesnė jų baimė, tuo daugiau žmonių šliesis prie musulmonų.
Matome, kaip Europa palaipsniui eina to link. Ir Amerika eis, stačiatikių šventyklas, cerkves ir bažnyčias keisdama į mečetes.
Ką apie tai kalba kabala? Nėra nei islamo, nei judaizmo, nei krikščionybės, yra tik viena – žmonių vienybė, kurioje atsiskleidžia bendra tikroji gamtos jėga – Kūrėjas. Vienas – visiems.
Komentaras. Pastarųjų įvykių fone šiek tiek fantastiškai skamba tai, kad visi gali susivienyti aplink vieną Kūrėją.
Atsakymas. Kai tik žydai ims vienytis, o tai priesakas mums visiems, – iš karto visas pasaulis pajus, kad vienijimasis yra tikroji visos žmonijos pažangos priežastis! Štai ir viskas! Nieko daugiau nereikia!
Jei mums tai pavyktų, iš karto dėl mūsų ryšio pasaulyje imtų veikti vienijanti jėga, kuri neutralizuotų žmonijos disharmoniją ir neapykantą. Viskas susireguliuotų, nusiramintų, žmonės staiga pajustų, kad turi skleisti pasauliui ryšį, pusiausvyrą, tylą. O tai priklauso tik nuo mūsų.
Todėl pasaulis nuolat šnairuos į žydus, spaus mus tol, kol susiprasime ir pradėsime vykdyti tai, kas pavaldu tik mums – vienytis. Mūsų vienybė taps centriniu viso pasaulio vienybės tašku.

Iš 2015 m. gruodžio 3 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>